HF-fagpakker

20130926_3u_7508

Business

Interesserer du dig for salgsstrategier, markedsføring og kommunikation. Denne fagpakke er til dig, der er interesseret i erhverv og handel, og som overvejer job som f.eks. markedsføringsøkonom, kommunikationsmedarbejder, designer, serviceøkonom, multimediedesigner, eller hvis du har en drøm om en dag at blive selvstændig.
Jacob Kjøller Andersen

Sundhed

Interesserer du dig for sundhed, menneskets fysiske og psykiske trivsel, natur og bæredygtighed. Denne fagpakke er til dig, der overvejer job som f. eks. sygeplejerske, bioanalytiker, fysioterapeut eller miljøteknolog.
Jacob Kj¿ller Andersen

Samfund

Interesserer du dig for psykologi og mennesket vilkår i en moderne verden, politik, spin og globalisering. Denne fagpakke henvender sig til dig, der overvejer job som pædagog, lærer, politibetjent eller socialrådgiver.

Praktisk info om HF


Hf er en gymnasial uddannelse, som giver adgang til korte og mellemlange uddannelser. Med en udvidet fagpakke kan du også få adgang til lange videregående uddannelser. På hf har du forskellige fag som spænder fra dansk og engelsk til biologi, religion og samfundsfag, og netop derfor giver hf dig et bredt og solidt fagligt fundament. På hf arbejder vi praksisnært og målrettet videre uddannelsesmuligheder, for vi ved, at det er vigtigt, at du får fingrene i virkeligheden i dit uddannelsesforløb. Du vil derfor møde flere projekt- og praktikforløb, hvor du kommer til at arbejde med forskellige emner i samarbejde med f. eks. lokale institutioner, virksomheder og foreninger. På hf ruster vi dig til dit fremtidige karrierevalg.

Du kan altid kontakte os:

vejledning@statsskole.dk

Tlf. 29266619

På hf skal du have følgende fag:

 

Obligatoriske fag: dansk, engelsk, matematik og idræt eller et kunstnerisk fag.

Naturvidenskabelig faggruppe: biologi, geografi og kemi.

Kultur og samfundsfaggruppe: historie, religion og samfundsfag.

Fagpakkefag: når du vælger en fagpakke, har du to fagpakkefag. Se beskrivelsen af fagpakkerne nedenfor.

Valgfag: et valgfag.

Større skriftlig opgave.

Projekt og praktik.

 

Fagene følges på enten A- B- eller C-niveau. A er det højeste niveau.

HFs opbygning

På Hf skal du have obligatoriske fag, fagpakkefag, ét valgfag samt ét kunstnerisk fag eller idræt.

(Klik for større billede)

For at få adgang til universiteterne med en hf, skal du gennemføre en udvidet fagpakke. Foruden en hf-fagpakke, skal du have to fag mere, som udgør den udvidet fagpakke.

Studieplaner og kompetencekatalog

Undervisningen følger derudover læreplanerne for de enkelte fag og studieplanerne for de enkelte klasser.

OBS: Når den nye Hf-reform 2017/2018 er endeligt vedtaget, bliver nedenstående dokument opdateret.

HF-fagpakker 2017 - 2019

Business

Samfundsfag B – Erhvervsøkonomi C

Businessfagpakken henvender sig til dig, der overvejer et job som f.eks. markedsføringsøkonom, kommunikationsmedarbejder, designer, serviceøkonom, multimediedesigner, eller hvis du har en drøm om en dag at blive selvstændig.

 

Interesserer du dig for spørgsmål som: 

– Hvordan starter man en virksomhed?
– Hvilke konsekvenser har de politiske beslutninger for en virksomhed?
– Hvordan kommunikerer man klart med et marked?
– Hvad vil det sige at lægge en strategi for en virksomhed?
– Hvordan når man ud over de danske grænser med et produkt?

Så er businessfagpakken måske noget for dig.
Hvis du vil arbejde med erhvervsliv og kommunikation i en global verden, er det vigtigt at kunne forstå et lokalt, nationalt og globalt marked samt hvilke politiske rammer, der sættes for virksomheder og deres produkter.
Du kommer til at arbejde med, hvordan man leder en forretning, og hvad der skal til, for at den bliver en succes. Du arbejder med virkelighedsnære eksempler og vil komme på virksomhedsbesøg for at se, hvordan det, vi lærer på uddannelsen, fungerer i virkeligheden.


Samfund

Samfundsfag B – Psykologi C

Samfundsfagpakken henvender sig til dig, der overvejer jobs som f.eks. pædagog, lærer, politibetjent eller socialrådgiver, for her arbejder vi med mennesket i samfundet.

Interesserer du dig for spørgsmål som: 

– Hvad går vores skattekroner til?
– Hvad er en velfærdsstat?
– Hvad er social arv?
– Hvordan påvirkes vi af arv og miljø?
– Hvordan kan vi håndtere kriser – både personlige og i samfundet?

Så kan samfundsfagpakken være noget for dig.

Vi vil arbejde både teoretisk og praktisk for at give dig en målrettet viden om mennesket i samfundet. Vi giver dig redskaber til at forstå det omgivende samfund, og hvorfor mennesker handler som de gør. Du vil desuden lære at debattere og argumentere for dine synspunkter.

Sundhed


Biologi B – Psykologi C

Sundhedsfagpakken henvender sig til dig, der overvejer job som f.eks. sygeplejerske, fysioterapeut, bioanalytiker, ergoterapeut samt ernæring og sundhed.

Interesserer du dig for spørgsmål som: 

– Hvordan er sammenhængen mellem miljø og arv?
– Hvilken betydning har omsorg og kærlighed for menneskers udvikling?
– Hvordan nedarver vi egenskaber fra vores forældre?
– Er kulhydrater og fedt farlige for kroppen?
– Hvad sker der med kroppen under fysisk aktivitet?

Så er sundhedsfagpakken måske lige dig.

Vi vil både lave undersøgelser i laboratoriet og i felten, så du kommer så tæt som muligt på det, du interesserer dig for. Du vil lære at forstå, hvad der er vigtigt for et menneskes psykiske og fysiske trivsel, så du er rustet til en videre uddannelse inden for f.eks. sundhedsvæsenet.

Både Samfund og Sundhed er fagpakker, som kan kombineres med idræt som valgfag. Hvis du drømmer om at komme i form til en uddannelse som politibetjent, eller hvis du har interesse i krop og bevægelse som pædagog, lærer eller fysioterapeut. Aabenraa Statsskole har gode idrætsfaciliteter, hvor du vil kunne møde de fysiske udfordringer, som gør dig klar til en videre uddannelse, hvor netop krop og bevægelse er i centrum.

For at kunne vælge idræt B som valgfag, skal du vælge idræt C, når du søger optagelse på HF.

+
Business

Business

Samfundsfag B – Erhvervsøkonomi C

Businessfagpakken henvender sig til dig, der overvejer et job som f.eks. markedsføringsøkonom, kommunikationsmedarbejder, designer, serviceøkonom, multimediedesigner, eller hvis du har en drøm om en dag at blive selvstændig.

 

Interesserer du dig for spørgsmål som: 

– Hvordan starter man en virksomhed?
– Hvilke konsekvenser har de politiske beslutninger for en virksomhed?
– Hvordan kommunikerer man klart med et marked?
– Hvad vil det sige at lægge en strategi for en virksomhed?
– Hvordan når man ud over de danske grænser med et produkt?

Så er businessfagpakken måske noget for dig.
Hvis du vil arbejde med erhvervsliv og kommunikation i en global verden, er det vigtigt at kunne forstå et lokalt, nationalt og globalt marked samt hvilke politiske rammer, der sættes for virksomheder og deres produkter.
Du kommer til at arbejde med, hvordan man leder en forretning, og hvad der skal til, for at den bliver en succes. Du arbejder med virkelighedsnære eksempler og vil komme på virksomhedsbesøg for at se, hvordan det, vi lærer på uddannelsen, fungerer i virkeligheden.


+
Samfund

Samfund

Samfundsfag B – Psykologi C

Samfundsfagpakken henvender sig til dig, der overvejer jobs som f.eks. pædagog, lærer, politibetjent eller socialrådgiver, for her arbejder vi med mennesket i samfundet.

Interesserer du dig for spørgsmål som: 

– Hvad går vores skattekroner til?
– Hvad er en velfærdsstat?
– Hvad er social arv?
– Hvordan påvirkes vi af arv og miljø?
– Hvordan kan vi håndtere kriser – både personlige og i samfundet?

Så kan samfundsfagpakken være noget for dig.

Vi vil arbejde både teoretisk og praktisk for at give dig en målrettet viden om mennesket i samfundet. Vi giver dig redskaber til at forstå det omgivende samfund, og hvorfor mennesker handler som de gør. Du vil desuden lære at debattere og argumentere for dine synspunkter.

+
Sundhed

Sundhed


Biologi B – Psykologi C

Sundhedsfagpakken henvender sig til dig, der overvejer job som f.eks. sygeplejerske, fysioterapeut, bioanalytiker, ergoterapeut samt ernæring og sundhed.

Interesserer du dig for spørgsmål som: 

– Hvordan er sammenhængen mellem miljø og arv?
– Hvilken betydning har omsorg og kærlighed for menneskers udvikling?
– Hvordan nedarver vi egenskaber fra vores forældre?
– Er kulhydrater og fedt farlige for kroppen?
– Hvad sker der med kroppen under fysisk aktivitet?

Så er sundhedsfagpakken måske lige dig.

Vi vil både lave undersøgelser i laboratoriet og i felten, så du kommer så tæt som muligt på det, du interesserer dig for. Du vil lære at forstå, hvad der er vigtigt for et menneskes psykiske og fysiske trivsel, så du er rustet til en videre uddannelse inden for f.eks. sundhedsvæsenet.

Både Samfund og Sundhed er fagpakker, som kan kombineres med idræt som valgfag. Hvis du drømmer om at komme i form til en uddannelse som politibetjent, eller hvis du har interesse i krop og bevægelse som pædagog, lærer eller fysioterapeut. Aabenraa Statsskole har gode idrætsfaciliteter, hvor du vil kunne møde de fysiske udfordringer, som gør dig klar til en videre uddannelse, hvor netop krop og bevægelse er i centrum.

For at kunne vælge idræt B som valgfag, skal du vælge idræt C, når du søger optagelse på HF.

HF linjer 2016 - 2018


Kommunikation


Engelsk A – Innovation C

Mange kan tale engelsk, men kan du faktisk kommunikere på korrekt engelsk?

Uanset om du sigter mod en fremtid i marketing, som rejseleder, instruktør eller som folkeskolelærer, så vil du være klædt godt på med denne linje.

Du kommer til at beskæftige dig med tekst, levende billeder og lyd på engelsk. Det giver dig et godt sprogligt kendskab til hele den engelsksprogede verden. I innovation lærer du at arbejde kreativt med ideudvikling. Faget tager udgangspunkt i aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger og er tilrettelagt problemorienteret. Du lærer at inddrage cases til belysning af fagets teori, og du skal arbejde både individuelt og i grupper.

På alle linjerne skal du vælge yderligere et valgfag. Det kunne f.eks. være psykologi B eller samfundsfag B.


Samfundslinjen


Samfundsfag B – Psykologi C

Interesserer du dig for, hvad der foregår omkring dig? Hvorfor er verden indrettet som den er?

Samfundslinjen sigter mod en fremtid som pædagog, folkeskolelærer, journalist eller socialrådgiver.

Du får indsigt i redskaber og modeller, der kan forklare udviklinger, både i samfundet overordnet  og hos individet. Du vil få faglig viden om de mange tanker og diskussioner, som præger hverdagen. Vi diskuterer f.eks. hvorfor mennesket handler, som det gør, hvad et velfærdssamfund er, hvad der mon sker i Europa nu, eller hvorfor økonomiske kriser opstår.

Du bliver god til at argumentere og diskutere, så du kan forstå, hvornår andres mening er lige så gyldig som din.

På alle linjerne skal du vælge yderligere et valgfag. Det kunne f.eks. være innovation C eller religion B.

Sundhed


Biologi B – Psykologi C

Verden er større end dig. Synes du også, at det er spændende at undersøge, hvordan sammenhængene mellem mennesker og natur er?

Så kan du med fordel kigge nærmere på sundhedslinjen. Den sigter mod en fremtid som bioanalytiker, sygeplejerske, pædagog eller fysioterapeut. Al viden bygger på observationer – og på sundhedslinjen lærer du at gennemføre undersøgelser både i laboratoriet og i felten. Du får en baggrund for at forstå betydningen af naturens mangfoldighed, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse. Du får også indsigt i de levevilkår, der ligger til grund for at forstå livsstilsfaktorers betydning for sundhed og sygdom, herunder betydningen af arv, miljø og kultur, uanset om det er ude i naturen eller mellem mennesker.

På alle linjerne skal du vælge yderligere et valgfag. Det kunne f.eks. være idræt B eller matematik B.

+
Kommunikation

Kommunikation


Engelsk A – Innovation C

Mange kan tale engelsk, men kan du faktisk kommunikere på korrekt engelsk?

Uanset om du sigter mod en fremtid i marketing, som rejseleder, instruktør eller som folkeskolelærer, så vil du være klædt godt på med denne linje.

Du kommer til at beskæftige dig med tekst, levende billeder og lyd på engelsk. Det giver dig et godt sprogligt kendskab til hele den engelsksprogede verden. I innovation lærer du at arbejde kreativt med ideudvikling. Faget tager udgangspunkt i aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger og er tilrettelagt problemorienteret. Du lærer at inddrage cases til belysning af fagets teori, og du skal arbejde både individuelt og i grupper.

På alle linjerne skal du vælge yderligere et valgfag. Det kunne f.eks. være psykologi B eller samfundsfag B.


+
Samfundslinjen

Samfundslinjen


Samfundsfag B – Psykologi C

Interesserer du dig for, hvad der foregår omkring dig? Hvorfor er verden indrettet som den er?

Samfundslinjen sigter mod en fremtid som pædagog, folkeskolelærer, journalist eller socialrådgiver.

Du får indsigt i redskaber og modeller, der kan forklare udviklinger, både i samfundet overordnet  og hos individet. Du vil få faglig viden om de mange tanker og diskussioner, som præger hverdagen. Vi diskuterer f.eks. hvorfor mennesket handler, som det gør, hvad et velfærdssamfund er, hvad der mon sker i Europa nu, eller hvorfor økonomiske kriser opstår.

Du bliver god til at argumentere og diskutere, så du kan forstå, hvornår andres mening er lige så gyldig som din.

På alle linjerne skal du vælge yderligere et valgfag. Det kunne f.eks. være innovation C eller religion B.

+
Sundhed

Sundhed


Biologi B – Psykologi C

Verden er større end dig. Synes du også, at det er spændende at undersøge, hvordan sammenhængene mellem mennesker og natur er?

Så kan du med fordel kigge nærmere på sundhedslinjen. Den sigter mod en fremtid som bioanalytiker, sygeplejerske, pædagog eller fysioterapeut. Al viden bygger på observationer – og på sundhedslinjen lærer du at gennemføre undersøgelser både i laboratoriet og i felten. Du får en baggrund for at forstå betydningen af naturens mangfoldighed, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse. Du får også indsigt i de levevilkår, der ligger til grund for at forstå livsstilsfaktorers betydning for sundhed og sygdom, herunder betydningen af arv, miljø og kultur, uanset om det er ude i naturen eller mellem mennesker.

På alle linjerne skal du vælge yderligere et valgfag. Det kunne f.eks. være idræt B eller matematik B.

HF linjer 2015 - 2017


Kommunikation


Engelsk A – Innovation C

Mange kan tale engelsk, men kan du faktisk kommunikere på rigtigt engelsk? Uanset om du sigter mod en fremtid i marketing, som rejseleder, instruktør eller som folkeskolelærer, så vil du være klædt godt på med denne linje.

Du kommer til at beskæftige dig med tekst, levende billeder og lyd på engelsk. Det giver dig et godt sprogligt kendskab til hele den engelsksprogede verden. I innovation lærer du at arbejde kreativt med ideudvikling. Faget tager udgangspunkt i aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger og er tilrettelagt problemorienteret. Der bliver inddraget cases til belysning af fagets teori, og der arbejdes både individuelt og i grupper.

På alle linjerne skal du vælge et valgfag mere. Det kunne f.eks. være psykologi B eller samfundsfag B.


Samfundslinjen


Samfundsfag B – Psykologi C

Interesserer du dig for, hvad der foregår omkring dig? Hvorfor er verden indrettet på netop denne måde?

Samfundslinjen sigter mod en fremtid som pædagog, folkeskolelærer, journalist eller socialrådgiver.

Du får indsigt i mange redskaber og modeller, der kan forklare udviklinger – både i samfundet generelt og hos individet. Du vil få faglig viden om de mange tanker og diskussioner, som præger hverdagen:
Hvorfor handler mennesket, som det gør?
Hvad er et velfærdssamfund?
Hvad mon der nu sker i Europa?
Hvorfor opstår der økonomiske kriser?

Du vil lære at diskutere og argumentere og lære, at andres mening kan være lige så rigtig som din.

På alle linjerne skal du vælge et valgfag mere. Det kunne f.eks. være innovation C eller religion B

Sundhed


Biologi B – Psykologi C

Verden er større end dig. Synes du også, at det er spændende at undersøge, hvordan sammenhængene mellem mennesker og natur er?

Så kan du med fordel kigge nærmere på sundhedslinjen. Den peger mod en fremtid som bioanalytiker, sygeplejerske, pædagog eller fysioterapeut. Al viden bygger på observationer – og på sundhedslinjen lærer du at gennemføre undersøgelser i laboratoriet og i felten. Du får baggrund for at forstå betydningen af naturens mangfoldighed, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse. Du får også indsigt i levevilkår og baggrund for at forstå livsstilsfaktorers betydning for sundhed og sygdom, herunder betydningen af arv, miljø og kultur, uanset om det er ude i naturen eller mellem mennesker.

På alle linjerne skal du vælge et valgfag mere. Det kunne f.eks. være idræt B eller matematik B.

+
Kommunikation

Kommunikation


Engelsk A – Innovation C

Mange kan tale engelsk, men kan du faktisk kommunikere på rigtigt engelsk? Uanset om du sigter mod en fremtid i marketing, som rejseleder, instruktør eller som folkeskolelærer, så vil du være klædt godt på med denne linje.

Du kommer til at beskæftige dig med tekst, levende billeder og lyd på engelsk. Det giver dig et godt sprogligt kendskab til hele den engelsksprogede verden. I innovation lærer du at arbejde kreativt med ideudvikling. Faget tager udgangspunkt i aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger og er tilrettelagt problemorienteret. Der bliver inddraget cases til belysning af fagets teori, og der arbejdes både individuelt og i grupper.

På alle linjerne skal du vælge et valgfag mere. Det kunne f.eks. være psykologi B eller samfundsfag B.


+
Samfundslinjen

Samfundslinjen


Samfundsfag B – Psykologi C

Interesserer du dig for, hvad der foregår omkring dig? Hvorfor er verden indrettet på netop denne måde?

Samfundslinjen sigter mod en fremtid som pædagog, folkeskolelærer, journalist eller socialrådgiver.

Du får indsigt i mange redskaber og modeller, der kan forklare udviklinger – både i samfundet generelt og hos individet. Du vil få faglig viden om de mange tanker og diskussioner, som præger hverdagen:
Hvorfor handler mennesket, som det gør?
Hvad er et velfærdssamfund?
Hvad mon der nu sker i Europa?
Hvorfor opstår der økonomiske kriser?

Du vil lære at diskutere og argumentere og lære, at andres mening kan være lige så rigtig som din.

På alle linjerne skal du vælge et valgfag mere. Det kunne f.eks. være innovation C eller religion B

+
Sundhed

Sundhed


Biologi B – Psykologi C

Verden er større end dig. Synes du også, at det er spændende at undersøge, hvordan sammenhængene mellem mennesker og natur er?

Så kan du med fordel kigge nærmere på sundhedslinjen. Den peger mod en fremtid som bioanalytiker, sygeplejerske, pædagog eller fysioterapeut. Al viden bygger på observationer – og på sundhedslinjen lærer du at gennemføre undersøgelser i laboratoriet og i felten. Du får baggrund for at forstå betydningen af naturens mangfoldighed, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse. Du får også indsigt i levevilkår og baggrund for at forstå livsstilsfaktorers betydning for sundhed og sygdom, herunder betydningen af arv, miljø og kultur, uanset om det er ude i naturen eller mellem mennesker.

På alle linjerne skal du vælge et valgfag mere. Det kunne f.eks. være idræt B eller matematik B.