Elever spiller bold

Trivsel og teambuilding på skoleskemaet

Eleverne på Aabenraa Statsskole er i fuld gang med sommerens eksamener. Inden årets undervisning stoppede, mødtes alle skolens elever klassevis til en aktivitetsdag med fokus på trivsel og teambuilding. Her var tavleundervisning og laboratoriearbejde skiftet ud med fælles morgenmad, sækkeløb, pæleklatring og samarbejdsøvelser, der skulle give eleverne en god dag og være med til at…