Elever til InterMat

Matematik på tur

Matematik og satellitter var i fokus, da fire matematikinteresserede 2g-elever deltog på en InterMat-projektdag. Her kan du høre deres matematiklærer, Dorte, fortælle om turen: “Fredag d. 29. april var 4 matematikinteresserede 2g-elever og deres matematiklærer til InterMat-projektdag på DTU (Danmarks Tekniske Universitet) i Lyngby. InterMat er en slags brobygning mellem gymnasiet og videregående naturvidenskabelige uddannelser…