Undersøgelser viser, at jo tidligere man begynder at drikke alkohol, jo større risiko er der for at udvikle alkoholproblemer i voksenlivet. Indtaget af alkohol tager til i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, og i Aabenraa står uddannelserne sammen om at hjælpe unge hen mod en sundere alkoholkultur.  Et fælles alkoholkodeks samt et øget fokus på en åben dialog med elever, forældre og ansatte om en sundere alkoholkultur er skridt på vejen taget i fællesskab i Campus Kontaktudvalget i Aabenraa.

 

Alkoholkodeks for ungdomsuddannelserne i Aabenraa:

Aabenraa kommunes ungdomsuddannelser er gået sammen om at lave fælles rammer for indtagelse af alkohol. Vores alkoholkodeks skal sikre, at vores aktiviteter – der alle har fagligt, dannende og sociale aspekter – skal være inkluderende og foregå i en ånd af fællesskab. Alkohol må derfor ikke være dominerende.

 

Det betyder følgende:

Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på skolen. Kun ved særlige aktiviteter, som er nævnt herunder, dispenserer vi.

Ved introture er det under ingen omstændigheder tilladt at indtage alkohol.

Studieture indgår i den almindelige skolehverdag, og derfor er alkoholindtagelse i denne forbindelse ikke tilladt. Dog kan der efter aftale mellem ledelsen og de deltagende lærere dispenseres herfor i begrænset omfang.

 

Fester og cafeer:

  • Vi holder omkring 6 fester årligt. Derudover afholdes cafeer og andre arrangementer, f.eks. kulturelle arrangementer, hvor der kan være begrænset udskænkning af alkohol.
  • Der er altid ansvarligt personale til stede ved fester og andre arrangementer.
  • Gratis vand er altid tilgængeligt ved skolens arrangementer.
  • Der sælges forskellige alkoholfrie drikke ved skolens arrangementer.
  • Elever, der ved deres adfærd ved fester viser at have indtaget for meget alkohol, vil blive sendt hjem.
  • Vi udskænker ikke drikke med alkoholprocent højere end 5% ved fester. Dog kan vi udskænke vin ved middage ved særlige lejligheder (fx afslutning på uddannelsesforløbet).