Vi byder alle kommende elever og deres forældre velkommen til

Åbent hus tirsdag den 14. januar 2020

og

Åbent Gymnasium lørdag den 25. januar 2020