Aabenraa Statsskoles antimobbestrategi er lavet i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (LBK nr 316 af 05/04/2017) af elevrådet i samarbejde med ledelse og lærere. Strategien er godkendt af bestyrelsen d. 20. juni 2018.

Her kan du læse skolens antimobbestrategi.