FOTO: Iben Gad, 3i

FOTO: Iben Gad, 3i

 

Information om brobygning for 10. klasse i ugerne 47 og 48 på Aabenraa Statsskole

Brobygningen begynder enten mandag eller onsdag, alt efter hvilket hold du er tilknyttet. Du skal møde kl. 08.00 i skolens forhal, som du finder ved at gå ind ad hovedindgangen fra Forstallé.

Her vil du blive mødt af en vejleder, som vil tage dig med til det undervisningslokale, du skal være i.
Her vil du få udleveret skema, lokaleplan osv. Første lektion starter kl. 08.05 og sidste lektion slutter kl. 13.25.

Du har mulighed for at se dit skema, allerede inden du kommer til skolen, via vores elevsystem Lectio. Det gøres ved at gå ind på skolens hjemmeside, www.statsskole.dk. Klik på Lectio øverst, klik på elev og find dit eget navn. Her kan du via pilen øverst gå frem til den rigtige uge og se dit skema. På hver lektion står bl.a. fag, f.eks. fy for fysik, lærerinitialer, f.eks. JOK og lokale, f.eks. D17. Ved velkomsten forklarer vi skemaet nærmere.

Du skal hver dag medbringe skriveredskaber, skrivepapir (ternet og linjeret) og en lommeregner. Øvrige undervisningsmaterialer får du af dine lærere.

Der er mødepligt til undervisningen. I tilfælde af sygdom skal du melde afbud på telefon 74 62 23 11. Statsskolen informerer din skole og din vejleder.

Der er spisepause kl. 11:25-11.55. Du kan købe diverse mad- og drikkevarer i skolens kantine.

Vi håber, at du får nogle gode og udbytterige dage hos os, og vi glæder os til at møde dig.