Du kan få Ungdomskort, hvis du opfylder betingelserne for Ungdomskort til ungdomsuddannelser og går på en uddannelse, der giver dig ret til SU. Se mere på www.ungdomskort.dk eller kontakt Ingelise i bogkælderen.