Coronavirus/covid-19. Håndtering på Aabenraa Statsskole.

Coronavirus/Covid-19 Information om håndtering på Aabenraa Statsskole. Siden vil blive opdateret løbende. Aabenraa Statsskole er lukket til og med mandag den 13. april på baggrund af statsministerens melding om lukning af uddannelsesinstitutioner. Det er vigtigt, at alle elever holder sig orienteret via Lectio, hvor information omkring virtuel undervisning, lektier mm. vil foregå. Hvis du har spørgsmål,…

Informationsmateriale om COVID-19 fra Sundhedsstyrelsen

Informationsmateriale om COVID-19 fra Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen har sendt os opdaterede materialer om COVID-19/coronavirus, som de beder os dele med jer. Spørgsmål og svar særligt til forældre Rigtig mange forældre sidder med spørgsmål om den nye coronavirus og de skærpede anbefalinger. Derfor har Sundhedsstyrelsen lavet et dokument med de typiske spørgsmål og svar, som kan hjælpe…

Danske og tyske elever mødtes om Genforeningen

Danske og tyske elever mødtes om Genforeningen Valgplakater, det sønderjyske kaffebord, plancher om grænsedragning og modeller af Kong Christian Xs ridt over grænsen i 1920 var blandt de projekter, der blev vist frem på Gazzværket den 5. februar, da elever fra Aabenraa Statsskole og Deutsches Gymnasium i Aabenraa mødtes til en temadag om Genforeningen. Forud…

Elever præsenterede nytænkende løsninger på innovationsmesse

I løbet af de sidste uger har 1g-eleverne på Aabenraa Statsskole arbejdet med et tværfagligt innovationsprojekt, hvor de med udgangspunkt i deres kunstneriske fag og samfundsfag har udviklet en prototype på et innovativt produkt. Hver klasse har arbejdet med forskellige cases og har skulle løse problemstillinger inden for emner såsom ensomhed, byfornyelse, genbrug af aske…