Fra mandag den 29. november 2021 er det et krav, at elever, ansatte og gæster kan fremvise et coronapas ved ophold på Aabenraa Statsskole.

Ved et coronapas forstås:

  1. et negativt resultat af en covid-19-test, der ved en PCR-test er højst 72 timer gammel og ved en antigentest er højst 48 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,
  2. et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
  3. et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et vaccinationsforløb for covid-19 anses for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis, såfremt vaccinationsforløbet kræver to eller flere doser, eller 14 dage efter første dosis, såfremt vaccinationsforløbet alene kræver én dosis,
  4. et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et vaccinationsforløb for covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis, eller
  5. fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer og aktuelt klokkeslæt på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”.

Dokumentation efter pkt. 1-4 kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Af dokumentationen skal fremgå navnet på indehaveren af coronapasset svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

Såfremt man ikke kan fremvise et gyldigt coronapas på forespørgsel, medfører det en bortvisning.

Skolen har ifølge myndighederne ikke tilladelse til at stille selv-test til rådighed.

 

Myndighederne har den 1. december præciseret, at personer testet positiv for covid19 inden for de seneste 14 dage, ikke er omfattet af kravet om forevisning af coronapas. De kan ophæve selvisolation og møde på skolen efter de gældende regler om selvisolation i forbindelse med smitte.

Hvornår er du smittefri og kan ophæve din selvisolation?
Hvis du har haft symptomer, regnes du for smittefri og kan ophæve selvisolationen 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet.

Hvis du ikke har haft symptomer, er du smittefri og kan ophæve selvisolationen 7 dage efter, at du fik taget testen.

Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Testen kan nemlig være positiv pga. inaktiv virus, selv om du er rask og ikke længere smitter. Det er altså ikke nødvendigt at have en negativ test for at kunne vende tilbage til arbejde, skole m.v.

 

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte skolen på telefonnummer: 74 62 23 11.