Coronatiltag på Aabenraa Statsskole

På Aabenraa Statsskole passer vi på hinanden og følger myndighedernes retningslinjer. Herunder kan du læse om skolens tiltag for at forebygge og håndtere den nuværende Covid19-situationen.

 

Retningslinjer vedr. Covid19 på Aabenraa Statsskole

Retningslinjer vedrørende Covid19 på Aabenraa Statsskole
(Opdateret 24.3.21)

 

Forebyggende tiltag i hverdagen

 • Det er et krav, at alle elever og ansatte kan fremvise en negativ covid19-test (enten hurtigtest eller PCR-test), som på mødetidspunktet ikke er mere end 72 timer gammel fra testtidspunktet. Du finder her en oversigt over steder i Aabenraa Kommune, hvor du kan få foretaget en covid19-test. Nærmeste teststed er i Arena Aabenraa (hurtigtest), der ligger i gåafstand fra Aabenraa Statsskole. Det er skolens ansvar at tjekke elevernes negative testsvar.
  Fra uge 14 er der mulighed for at foretage selvtest (hurtigtest) i skolens testcenter. Her møder man skolens supervisorer, der guider en gennem selvtest. Supervisorerne kommer også rundt i klassen. Du kan her se en videoen “Sådan tester du dig selv”.
 • Alle elever og ansatte skal bære mundbind på skolens fællesarealer. Det er ikke nødvendigt at have mundbind på i undervisningen i klasselokalerne.
 • Der er spritdispensere ved skolens indgange og rundt omkring på skolen.
 • Vi holder til højre, når vi færdes på skolen.
 • Der er ensretning ved trapper og gennem kantinen (det er pt. ikke muligt at købe mad i kantinen)
 • Eleverne færdes mindst muligt rundt på skolen og holder pauser i klasselokalet eller udenfor, så eleverne ikke blandes på tværs af klasserne.
 • Eleverne har faste klasselokaler/udeområder og må ikke blandes på tværs af klasserne.
 • Når en klasse forlader et lokale, spritter ugens ”coronadukse” af, så lokalet er klar til næste gruppe elever.
 • Alle elever på de naturvidenskabelige studieretninger har fået tildelt egne kitler.
 • Ved ture ud af huset har lærerne mulighed for at hente mundbind på kontoret.
 • Skolen har ansat en medarbejder til at spritte af på skolens fællesområder flere gange i løbet af dagen.
 • Når eleverne har et ærinde på skolens kontor, går man selv – og der må max være to elever på kontoret ad gangen.
 • Vi hjælper hinanden med at huske at holde afstand.
 • Alle sociale arrangementer er aflyst eller afholdes virtuelt, indtil retningslinjerne igen tillader gennemførelse med fysisk deltagelse.

 

Ved smittetilfælde

Ved smittetilfælde hjælper skolen med at opspore nære kontakter og vurderer, hvilke elever der evt. skal hjemsendes til test og virtuel undervisning.
Skolens elever er orienteret om reglerne for at deltage i virtuel undervisning ved fravær. Du finder her skolens retningslinjer vedr. covid19 (Opdateret version er undervejs)

 

Løbende nyt om håndtering af coronasituationen

På siden Coronavirus/COVID19. Håndtering på Aabenraa Statsskole kan du løbende holde dig opdateret, hvis der er nyt fra skolen.


Spørgsmål om skolens retningslinjer og coronasituationen

Hvis du har spørgsmål relateret til skolens håndtering af Covid19-situationen, er du velkommen til at kontakte os på telefon 74 62 23 11.

 

Håndsprit                                       Ensretning på trapperne                                      Husk: Din coronatest må max være 72 timer gammel