Coronatiltag på Aabenraa Statsskole

På Aabenraa Statsskole passer vi på hinanden og følger myndighedernes retningslinjer. Herunder kan du læse om skolens tiltag for at forebygge og håndtere den nuværende Covid19-situationen.

 

Retningslinjer vedr. Covid19 på Aabenraa Statsskole

Retningslinjer vedrørende Covid19 på Aabenraa Statsskole
(Opdateret 14.6.21)

 

Forebyggende tiltag i hverdagen

 • Det er et krav, at alle elever og ansatte testes to gange om ugen (enten PCR-test eller kviktest). Skolen stiller testfaciliteter til rådighed, hvor ansatte og elever kan foretage kviktest. Skolens elever testes fast to gange om ugen med vejledning fra skolens supervisorer. Du kan her se en videoen “Sådan tester du dig selv”.
 • Alle elever og ansatte skal bære mundbind på skolens fællesarealer. Det er ikke nødvendigt at have mundbind på i undervisningen i klasselokalerne. Fra den 14. juni 2021 skal elever og ansatte ikke længere bære mundbind på skolen.
 • Der er spritdispensere ved skolens indgange og rundt omkring på skolen.
 • Vi holder til højre, når vi færdes på skolen.
 • Der er ensretning ved trapper og gennem kantinen (det er pt. ikke muligt at købe mad i kantinen)
 • Eleverne færdes mindst muligt rundt på skolen og holder pauser i klasselokalet eller udenfor, så eleverne ikke blandes på tværs af klasserne.
 • Eleverne har faste klasselokaler/udeområder og må ikke blandes på tværs af klasserne.
 • Når en klasse forlader et lokale, spritter ugens ”coronadukse” af, så lokalet er klar til næste gruppe elever.
 • Alle elever på de naturvidenskabelige studieretninger har fået tildelt egne kitler.
 • Ved ture ud af huset har lærerne mulighed for at hente mundbind på kontoret.
 • Skolen har ansat en medarbejder til at spritte af på skolens fællesområder flere gange i løbet af dagen.
 • Når eleverne har et ærinde på skolens kontor, går man selv – og der må max være to elever på kontoret ad gangen.
 • Vi hjælper hinanden med at huske at holde afstand.
 • Alle sociale arrangementer er aflyst eller afholdes virtuelt, indtil retningslinjerne igen tillader gennemførelse med fysisk deltagelse.

 

Ved smittetilfælde

Ved smittetilfælde hjælper skolen med at opspore nære kontakter og vurderer, hvilke elever der evt. skal hjemsendes til test og virtuel undervisning.
Skolens elever er orienteret om reglerne for at deltage i virtuel undervisning ved fravær.

Du finder her skolens Retningslinjer vedrørende Covid19 på Aabenraa Statsskole

 

Løbende nyt om håndtering af coronasituationen

På siden Coronavirus/COVID19. Håndtering på Aabenraa Statsskole kan du løbende holde dig opdateret, hvis der er nyt fra skolen.


Spørgsmål om skolens retningslinjer og coronasituationen

Hvis du har spørgsmål relateret til skolens håndtering af Covid19-situationen, er du velkommen til at kontakte os på telefon 74 62 23 11.

 

Håndsprit                                       Ensretning på trapperne                                      Husk: Din coronatest må max være 72 timer gammel