Coronatiltag på Aabenraa Statsskole

På Aabenraa Statsskole passer vi på hinanden og følger myndighedernes retningslinjer. Herunder kan du læse om skolens tiltag for at forebygge og håndtere den nuværende Covid19-situationen.

 

Retningslinjer vedr. Covid19 på Aabenraa Statsskole

Rektor har den 9. oktober sendt et brev til skolens elever med opdaterede retningslinjer for håndtering af Covid19. Brevet er også sendt til elever og forældre i e-boks.
Herudover har rektor den 26. oktober sendt et brev til skolens elever om regler for brug af mundbind. Brevet er sendt til alle elever og til forældre til elever under 18 år.

 

Forebyggende tiltag i hverdagen

 • Der er spritdispensere ved skolens indgange og rundt omkring på skolen.
 • Vi holder til højre, når vi færdes på skolen.
 • Der er ensretning ved trapper og gennem kantinen.
 • Der må max være 20 elever i salgsområdet ad gangen, hvor der selvfølgelig også sprittes af, når man går ind.
 • Eleverne færdes mindst muligt rundt på skolen og holder pauser i klasselokalet eller udenfor, så eleverne ikke blandes på tværs af klasserne.
 • Hver klasse har så vidt muligt undervisning i et fast lokale, og eleverne har faste pladser. Hver klasse har herudover et tildelt område til f.eks. gruppearbejde, så det er muligt at sidde med afstand.
 • Når en klasse forlader et lokale, spritter ugens ”coronadukse” af, så lokalet er klar til næste gruppe elever.
 • Alle elever på de naturvidenskabelige studieretninger har fået tildelt egne kitler.
 • Ved ture ud af huset eller ved blandede hold i laboratoriet, har lærerne mulighed for at hente mundbind på kontoret.
 • Skolen har ansat en medarbejder til at spritte af på skolens fællesområder flere gange i løbet ad dagen.
 • Når eleverne har et ærinde på skolens kontor, går man selv – og der må max være to elever på kontoret ad gangen.
 • Vi hjælper hinanden med at huske at holde afstand.
 • Alle sociale arrangementer er aflyst eller afholdes virtuelt, indtil retningslinjerne igen tillader gennemførelse med fysisk deltagelse.
 • Fra torsdag den 29. oktober skal alle bære mundbind på skolens fællesarealer. Det er ikke nødvendigt at have mundbind på i undervisningen i klasselokalerne. Du kan her læse rektors brev til skolens elever om regler for brug af mundbind.

 

Ved smittetilfælde

Ved smittetilfælde hjælper skolen med at opspore nære kontakter og vurderer, hvilke elever der evt. skal hjemsendes til test og virtuel undervisning.
Skolens elever er orienteret om reglerne for at deltage i virtuel undervisning ved fravær samt retningslinjer vedrørende COVID19 på Aabenraa Statsskole.

 

Løbende nyt om håndtering af coronasituationen

På siden Coronavirus/COVID19. Håndtering på Aabenraa Statsskole kan du løbende holde dig opdateret, hvis der er nyt fra skolen.


Spørgsmål om skolens retningslinjer og coronasituationen

Hvis du har spørgsmål relateret til skolens håndtering af Covid19-situationen, er du velkommen til at kontakte os på telefon 74 62 23 11.

 

Håndsprit                                       Ensretning på trapperne                                      Skilt om max antal personer i salgsområdet