Coronavirus/COVID-19
Information om håndtering på Aabenraa Statsskole.
Siden vil blive opdateret løbende.

Aabenraa Statsskole følger myndighedernes retningslinjer og sørger for, at reglerne overholdes.

Det er vigtigt, at alle elever holder sig orienteret via Lectio.

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte rektor Lone Mailandt-Poulsen på tlf. 51 19 27 59 eller lmp@statsskole.dk

 

Mere information:
Du kan læse mere om håndtering og forebyggelse af coronavirus/COVID-19 på følgende hjemmesider:

www.coronasmitte.dk

www.sst.dk/corona

3.8.22

Vi har opdateret retningslinjerne for håndtering af covid19 på Aabenraa Statsskole. Du kan her se de opdaterede retningslinjer vedrørende covid19 på Aabenraa Statsskole.

 

5.1.22

Vi har opdateret retningslinjerne for håndtering af covid19 på Aabenraa Statsskole. Du kan her se de opdaterede retningslinjer vedrørende covid19 på Aabenraa Statsskole.

 

21.12.21

 

Nær kontakt – opdaterede retningslinjer

Der er kommet nye retningslinjer for, hvordan man skal forholde sig, hvis man har været i kontakt til en smittet person:

 

Sådan gør du, når du er kontakt til en smittet person

Sådan gør du, hvis en du bor sammen med er smittet (eller en du tilsvarende har været tæt på, fx en kæreste eller overnattende gæster):

  • Du skal straks gå i selvisolation og testes på dag 4 og 6 efter, du sidst var sammen med den smittede person. Testen på dag 4 skal være en PCR-test, mens testen på dag 6 for nuværende skal være en hurtigtest.
  • Du kan ophæve din selvisolation efter et negativt svar på PCR-testen på dag 4.
  • Hvis du har fået 3. stik skal du ikke gå i selvisolation, men du anbefales fortsat en hurtigtest hurtigst muligt samt PCR test på dag 4 og for nuværende en hurtigtest på dag 6.
  • Hvis du har haft covid-19 inden for de sidste 12 uger (fra datoen for positiv test) skal du ikke isolere dig eller blive testet, med mindre du får symptomer.

 

Sådan gør du, hvis andre du har været tæt på er smittet (fx en ven, kollega eller studie- eller klassekammerat):

  • Du anbefales at blive testet med hurtigtest (evt. selvtest) med det samme og igen på dag 4 efter, du sidst var sammen med den smittede person. Du skal ikke gå i selvisolation.
  • Hvis du har haft covid-19 inden for de sidste 12 uger (fra datoen for positiv test) anbefales du ikke at blive testet, med mindre du får symptomer.

 

Ovenstående forudsætter, at du har været sammen med den smittede person indenfor 48 timer før personen fik symptomer (eller 48 timer før den positive test, hvis personen ikke har symptomer).”

 

 

18.12.21

Virtuel undervisning & mundbind

På baggrund af den seneste smitteudvikling og opfordringer til at minimere kontakt, er det blevet besluttet, at al undervisning på Aabenraa Statsskole afvikles virtuelt mandag den 20. og tirsdag den 21. december 2021.

UNDTAGELSE:

Planlagt prøve /eksamen afvikles med fysisk tilstedeværelse af både lærere og elever

Det er vigtigt, at alle elever holder sig orienteret i Lectio.

 

Krav om mundbind

Fra søndag den 19. december 2021 er det igen et krav, at elever, ansatte og gæster bærer mundbind, når de færdes på skolens fællesarealer.

 

2.12.21

Nyt vedr. coronapas efter overstået smitteforløb

Myndighederne har den 1. december præciseret, at personer testet positiv for covid19 inden for de seneste 14 dage, ikke er omfattet af kravet om forevisning af coronapas. De kan ophæve selvisolation og møde på skolen efter de gældende regler om selvisolation i forbindelse med smitte.

Hvornår er du smittefri og kan ophæve din selvisolation?
Hvis du har haft symptomer, regnes du for smittefri og kan ophæve selvisolationen 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet.

Hvis du ikke har haft symptomer, er du smittefri og kan ophæve selvisolationen 7 dage efter, at du fik taget testen.

Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Testen kan nemlig være positiv pga. inaktiv virus, selv om du er rask og ikke længere smitter. Det er altså ikke nødvendigt at have en negativ test for at kunne vende tilbage til arbejde, skole m.v.

 

 29.11.21

Krav om coronapas

Fra mandag den 29. november 2021 er det et krav, at elever, ansatte og gæster kan fremvise et coronapas ved ophold på Aabenraa Statsskole.

Du kan læse mere om coronapas her.

 

6.8.21

Opdatering af Covid19-retningslinjer

Skolens retningslinjer vedrørende Covid19 er blevet opdateret. Blandt andet er der ikke længere krav om at fremvise negativt testsvar eller gyldigt coronapas. Du kan læse retningslinerne her.

 

14.6.21

Krav om mundbind bortfalder

Fra den 14. juni 2021 skal elever, ansatte og gæster på Aabenraa Statsskole ikke længere bære mundbind på skolen

 

4.5.21

Yderligere genåbning pr. 21. maj 2021

Fra den 21. maj 2021 må alle skolens elever møde med 100% fysisk fremmøde til undervisning på skolen. Genåbningen sker på samme vilkår som den tidligere genåbning, f.eks. i forhold til afstandskrav, test og øvrige smitteforebyggende tiltag.

 

16.4.21

Yderligere genåbning og opdaterede retningslinjer for selvtest

Fra onsdag den 21. april må skolens afgangselever have 80% fremmøde på skolen.
Skolens øvrige elever har stadig 50% fremmøde på skolen. Det er vigtigt, at alle elever løbende holder sig orienteret i Lectio.

Pr. 15. april skal en positiv kviktest bekræftes med en PCR-test, før hele klassen sendes hjem. Hvis en elev tester på positiv på skolen, skal eleven gå i selvisolation og få foretaget en PCR-test. Resten af stamklassen går først i isolation, hvis den hjemsendte elev PCR-test er positiv for Covid19.
Du kan her læse Sundehedsstyrelsens udmelding pr. 15. april.

 

9.4.21

50% fremmøde og selvtest på skolen

Fra mandag den 12. april møder eleverne på skift, så de i udgangspunktet er i skole en uge – efterfulgt af en uge med virtuel undervisning hjemme.
Det er vigtigt, at alle elever holder sig orienteret i Lectio.

Fra uge 15 er der selvtest for hele klasser i aulaen to gange om ugen i de uger, hvor eleverne møder til fysisk undervisning. Her bliver eleverne af supervisorer instrueret i at teste sig selv. Rektor har den 9. april sendt Brev til alle elever om selvtest og information om databehandling 9. april 2021″
Her orienterer rektor eleverne om selvtest.

 

24.3.21

Yderligere genåbning efter påske

På baggrund af regeringens rammeaftale den 22. marts 2021, åbnes der for, at alle elever på Aabenraa Statsskole fra den 6. april kan møde til fysisk undervisning på skolen med 50% fremmøde.

Det er vigtigt, at alle elever holder sig orienteret i Lectio. Her vil det fremgå, hvilke klasser der skal møde ind på skolen hvornår samt de nærmere detaljer for genåbningen.

 

 

Retningslinjer for Covid19-test på Aabenraa Statsskole gældende fra den 6. april 2021

Fra den 6. april 2021 stiller Aabenraa Statsskole testkapacitet til rådighed på skolen. Testen (kviktest) foregår ved selvpodning under supervision/vejledning. Skolen ansætter supervisorer, der vil vejlede og hjælpe eleverne med at teste sig selv to gange om ugen.

Hvis man ikke ønsker at foretage selvpodning på skolen, er der stadig mulighed for at benytte det eksisterende test-setup.

Der er fortsat krav til, at alle elever kan fremvise en negativ coronatest, der er max 72 timer gammel.

Det er vigtigt, at alle elever holder sig orienteret i Lectio, hvor de vil modtage nærmere information om, hvordan selvtest efter påske kommer til at foregå.

 

 

19.3.21

Retningslinjer opdateret

Skolens retningslinjer vedrørende Covid19 er blevet opdateret den 19.3.21 for at følge Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger. Opdateringen er foretaget i afsnittene “Hjemsendelse af elever til test hvis en elev er Covid19 positiv” og “Dine nære kontakter er”.
Du finder her de gældende retningslinjer vedrørende Covid19 på Aabenraa Statsskole.

 

16.3.21

Retningslinjer opdateret

Skolens retningslinjer vedrørende Covid19 er blevet opdateret den 15.3.21. Opdateringen er foretaget i afsnittet “Hvis du er nær kontakt til Covid19-smittet”.
Du finder her de gældende retningslinjer vedrørende Covid19 på Aabenraa Statsskole.

 

15.3.21

Mulighed for indendørs undervisning – fortsætterelever

Fortsætterelever (1hf, 1g, 2g) må fra onsdag den 17. marts og indtil udgangen af uge 12 igen modtage undervisning indendørs på Aabenraa Statsskole.

Det er vigtigt, at alle elever holder sig orienteret i Lectio. Her vil det fremgå, hvilke klasser der skal møde til undervisning på skolen hvornår – og om undervisningen foregår indendørs eller udendørs.

 

12.3.21

Gældende retningslinjer vedrørende Covid19 på Aabenraa Statsskole

Du kan her se de gældende retningslinjer vedrørende Covid19 på Aabenraa Statsskole (gældende fra 14. marts – Opdateret 15. marts).

Du kan her se en oversigt over steder i Aabenraa Kommune, hvor man kan få foretaget en Covid19-test.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 74 62 23 11

 

10.3.21

Delvis genåbning af Aabenraa Statsskole

Mandag den 15. marts må vi igen modtage elever på Aabenraa Statsskole.

– Afgangselever (2hf og 3g) må møde med 50% fremmøde (dvs. hver anden uge)
– Fortsætterelever (1hf, 1g og 2g) må komme til udendørs undervisning én dag om ugen

Det er vigtigt, at alle elever holder sig orienteret i Lectio. Her vil det fremgå, hvilke klasser der møder på skolen hvornår, hvilke moduler der stadig afvikles virtuelt mm.

Det er et krav, at alle elever kan fremvise en negativ covid19-test (enten hurtigtest eller PCR-test), som på mødetidspunktet ikke er mere end 72 timer gammelt fra testtidspunktet.

Denne side opdateres, så snart der er nyt.

Vi glæder os til at se jer!

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 74 62 23 11

 

24.2.21

Restriktioner forlænges yderligere

I forlængelse af regeringens udmelding den 24.2.21 vil al undervisning på Aabenraa Statsskole fortsætte med at være virtuel indtil den 15. marts. 

Elever, der af forskellige årsager har brug for at være på skolen for at følge den virtuelle undervisning, kan lave en aftale om dette med kontoret eller studievejlederen.

 

29.1.21

Restriktioner forlænges til 28. februar

Regeringens restriktioner er ved pressemødet den 28. januar 2021 blevet forlænget, så de nu varer til og med den 28. februar 2021.
Al undervisning for alle elever foregår virtuelt. ASF-eleverne er også omfattet af hjemsendelsen. Elever, der af forskellige årsager har brug for at være på skolen for at følge den virtuelle undervisning, kan lave en aftale om dette med kontoret eller studievejlederen.

 

22.1.21

Pjece fra Sundhedsstyrelsen om unge og trivsel i en coronatid

Sundhedsstyrelsen har lavet en pjece om unge og trivsel i en coronatid. Pjecen kan findes her: Unge og trivsel i en coronatid (sst.dk)
Sundhedsstyrelsen også lavet pjecen: Mental sundhed – Gode råd til hvordan du og dine nærmeste kommer igennem epidemien med ny coronavirus.

 

14.1.21

Yderligere forlængelse af restriktioner

Regeringens restriktioner er ved pressemødet den 13. januar 2021 blevet forlænget yderligere, så de nu varer til og med den 7. februar 2021.
Al undervisning for alle elever foregår virtuelt. ASF-eleverne er også omfattet af hjemsendelsen. Elever, der af forskellige årsager har brug for at være på skolen for at følge den virtuelle undervisning, kan lave en aftale om dette med kontoret eller studievejlederen.

 

30.12.20

Forlængelse af restriktioner

Regeringens restriktioner er blevet forlænget til og med den 17. januar 2021. Al undervisning for alle elever foregår virtuelt. ASF-eleverne er nu også omfattet af hjemsendelsen. Elever, der af forskellige årsager har brug for at være på skolen for at følge den virtuelle undervisning, kan lave en aftale om dette med kontoret eller studievejlederen.

17.12.20

Virtuel undervisning de første tre dage efter jul

De første tre dage efter jul (mandag – onsdag) er der virtuel undervisning for alle undtaget ASF-klasserne. Andre elever med særlige aftaler kan også møde på skolen.
Eleverne bedes holde øje med Lectio, da der kan være aktiviteter med fysisk tilstedeværelse, der endnu ikke er planlagt.

 

16.12.20

Aabenraa Statsskole er lukket torsdag og fredag før juleferien

På baggrund af udmeldingen om udvidede restriktioner landet over, holder Aabenraa Statsskole lukket for fysisk fremmøde torsdag og fredag inden jul for næsten alle skolens elever.

Følgende er dog undtaget:

KS-prøven for 2hf afvikles som planlagt på skolen til og med fredag

ASF-klasserne møder til fysisk undervisning til og med fredag

Elever, der har brug for at være på skolen af andre grunde for at følge den virtuelle undervisning, kan lave en aftale om dette med kontoret eller studievejlederen.

Alle andre følger skemaet hjemmefra torsdag og fredag – der vil være virtuel undervisning til og med fredag.

Indtil videre gælder lukningen til og med 3. januar. Eventuelle ændringer vil blive meldt ud til eleverne på Lectio og her på hjemmesiden.

 

7.12.20

Covid19-tilfælde på Aabenraa Statsskole

Den 5. december har en elev på 1hf fået konstateret covid19. Nære kontakter har fået besked.

 

9.11.20

Covid19-tilfælde på Aabenraa Statsskole

Den 6. november har en lærer på Aabenraa Statsskole fået konstateret covid19. Nære kontakter har fået besked.

 

02.11.20

Covid19-tilfælde på Aabenraa Statsskole

Der er d. 2. november konstateret endnu et tilfælde af covid19 blandt eleverne i 2g. Da der er en del nære kontakter i elevens klasse, er hele klassen sendt hjem til test og undervises virtuelt i uge 45.

 

 

01.11.2020

Covid19-tilfælde på Aabenraa Statsskole

Der er d. 1. november konstateret to tilfælde af covid19 blandt eleverne fra 2g. De nære kontakter (i alt 6 elever) er blevet orienterede og hjemsendt til test. De deltager virtuelt i undervisningen.  Alle øvrige klassekammerater møder fysisk på skolen som normalt.

 

27.10.20

Krav om mundbind fra torsdag d. 29. oktober

Alle skal bære mundbind på skolens fællesarealer fra torsdag d. 29. oktober. Det er ikke nødvendigt at have mundbind på i undervisningen i klasselokalerne. Du kan her læse rektors brev fra 26. oktober om regler for brug af mundbind. Brevet er sendt til alle elever og til forældre til elever under 18 år.

 

 

22.10.20

Covid19-tilfælde på Aabenraa Statsskole

En elev fra 1g på Aabenraa Statsskole er torsdag den 22. oktober 2020 testet positiv for Covid19. Rektor har i løbet af dagen været i kontakt med den pågældende elev og relevante sundhedsmyndigheder. Nære kontakter på skolen er hjemsendt efter skolens retningslinjer og er blevet bedt om at gå i selvisolation og blive testet. Skolen kontakter forældre til hjemsendte elever under 18 år.

Her kan du se skolens opdaterede retningslinjer for håndtering af Covid19. Retningslinjerne er udsendt i et brev til elever og forældre fredag den 9. oktober 2020.

 

 

20.10.20

Fredag inden efterårsferien sendte rektor et brev til alle skolens elever vedrørende coronasituationen. (inkl. opdaterede retningslinjer for håndtering af Covid19 på Aabenraa Statsskole)
Formålet med brevet er blandt andet at besvare Covid19-relaterede spørgsmål om f.eks. virtuel undervisning, hvordan man skal forholde sig ved symptomer og lignende.
Brevet er sendt til eleverne via Lectio og er også sendt til elever og forældre via e-boks.

 

5.10.20

En ny hverdag med forebyggelse mod corona har indfundet sig på Aabenraa Statsskole. Du kan her læse om tiltag til forebyggelse af covid19 på Aabenraa Statsskole.

 

7.9.20

Vedr. Covid19-tilfælde på Aabenraa Statsskole

Aabenraa Statsskole har mandag den 7. september været lukket og eleverne sendt hjem til virtuel undervisning, da en elev fra 3g er testet positiv for Covid19.
Rektor har i løbet af mandag været i kontakt med relevante sundhedsmyndigheder i forbindelse med skolens håndtering af situationen samt smitteopsporing af nære kontakter.

Rektor har mandag eftermiddag sendt orienteringsbreve ud til skolens elever via Lectio samt til forældre til elever under 18 år. I brevene orienterer rektor om, hvordan man som elev skal forholde sig til situationen.

Aabenraa Statsskole åbner igen tirsdag den 8. september, og elever der ikke regnes som nære kontakter skal møde til almindelig undervisning.

Elever i 1g, 1hf og 2g regnes ikke som nære kontakter og kan derfor møde ind til undervisning på skolen tirsdag morgen.

3g og 2hf vil nogle elever møde ind til fysisk undervisning på skolen tirsdag, mens andre modtager virtuel undervisning hjemme, da de regnes for nære kontakter. I sit orienteringsbrev til eleverne i 3g og 2hf informerer rektor om, hvornår man regnes som en nær kontakt, og hvordan man i så fald skal forholde sig.

Hvis man er i tvivl, om man betegnes som en nær kontakt med smittede elev pga. fritidsaktiviteter, skal man ringe til Corona Hotline på telefon 70200233 for at få deres rådgivning. Skolen kan/må ikke rådgive om dette.

 

5.8.20

Retningslinjer vedr. COVID-19 august 2020

Rektor har i dag sendt et brev i Lectio til alle skolens elever med retningslinjer vedrørende COVID19 på Aabenraa Statsskole.
Brevet er også sendt til elever og forældre via e-boks.

 

 

10.6.20

Dimission 2020 – NY DATO

I år er meget forandret, og tingene ændrer sig hurtigt. Dette års dimission bliver derfor også anderledes end tidligere år. Grundet retningslinjerne fra Undervisningsministeriet afholdes årets dimission klassevis med musik, taler og klassefotografering.

STX har dimission mandag den 22. juni i forlængelse af huedagen. Dimissionen foregår klassevis i Idrætshuset.

HF-ASF har dimission tirsdag den 23. juni i skolens Auditorium.

HF har dimission onsdag den 24. juni. Dimissionen foregår klassevis i Idrætshuset.

Læs mere om dimission 2020 her

 

 

29.5.20

Information om huedag den 22. juni

Vi går en dejlig tid i møde, og inden længe springer årets studenter ud i røde og blå farver. Vi glæder os til at fejre jer den 22. juni på Aabenraa Statsskole til dette års særlige huedag.

Programmet kommer til at se således ud. Hvis myndighederne kommer med nye og mere restriktive meldinger, kan planen ændre sig – hold derfor øje her på siden.

Klasse

Tidsrum hvor klassen er på skolenMødetidspunkt til udlevering af karakterer

(tjek Lectio for lokale)

Tidspunkt hvor

skolen senest

skal forlades

17z8.00-8.458.108.45
17mn9.00-9.459.109.45
17bc10.00-10.4510.1010.45
17e11.00-11.4511.1011.45
17x12.00-12.4512.1012.45
17t13.00-13.4513.1013.45
17a14.00-14.4514.1014.45
17i15.00-15.4515.1015.45
17f16.00-16.4516.1016.45
17y17.00-17.4517.1017.45

 

…..Når klokken er hel:
(Teksten er opdateret den 8.6.20)

Eleven ankommer sammen med sine pårørende til skolen, hvor de fordeler sig i teltene i skolegården samt kantinen. Eleverne har forud for huedagen koordineret internt i klassen, hvem der er i teltene, og hvem der er i kantinen. Eleverne er i et brev fra rektor den 7. juni blevet orienteret om, hvor mange pårørende de hver især må invitere.
Antallet kan ændre sig i takt med myndighederne retningslinjer. Hold derfor øje her på siden. Ved tidligere ankomst skal man vente uden for skolens område, så vi sikrer, at der ikke forsamles alt for mange mennesker på for lidt plads.

 

…..Når klokken er ti minutter over:

Eleven står sammen med sin klasse i et klasselokale, hvor de vil få udleveret deres skriftlige eksamensresultater og årskarakterer. Elevens familie venter i skolegården eller kantinen imens.

Når alle i klassen har fået deres karakterark, går eleven tilbage til sine pårørende, hvor de får hue på og bliver fejret med det I nu har medbragt af bobler og kransekage. (Skolen kan desværre ikke byde på kaffe).

…..Når klokken bliver “kvart i”:

…. gør eleven og de pårørende plads til den næste klasse, som ankommer klokken hel, når der er blevet sprittet af på bordene.

Vi glæder os til at se jer til en festlig fejring!

 

 

21.5.20

Aabenraa Statsskole er siden 15. april åbnet gradvist og delvist for alle skolens afgangselever og ASF-elever. Som følge af de seneste udmeldinger fra regeringen, kan alle skolens elever møde i skole igen fra d. 27. maj.  Vi følger myndighedernes retningslinjer og sørger for, at reglerne overholdes, hvilket betyder at eleverne vil komme til at møde på skolen på skift frem til sommerferien.
Det er vigtigt, at alle elever holder sig orienteret via Lectio, hvor information om hvilke klasser der skal møde ind hvornår, hvilke moduler der evt. stadig afvikles virtuelt, lektier mm. vil foregå

 

 

11.5.20

Årets dimission 2020

Aabenraa Statsskole holder dimission fredag d. 26. juni 2020.

I år er der meget, der er forandret

Pga. Coronasituationen forventer vi en meget anderledes dimission i år; vi forventer fx ikke, at det bliver muligt at fylde Sønderjyllandshallen med lige så mange familiemedlemmer og ansatte, som der normalt er plads til.

Vi følger myndighedernes udmeldinger meget opmærksomt, og vi glæder os til at kunne løfte sløret løbende her på hjemmesiden for vores videre planlægning!

 

 

20.4.20

“Første skoledag” for afgangselever og ASF

I morges åbnede Aabenraa Statsskole for alle skolens afgangselever samt ASF-klasserne til undervisning i en ny hverdag på skolen, der er blevet indrettet, så den lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forbindelse med covid-19. Det er dejligt at have både elever og medarbejdere tilbage på skolen.

Du kan læse mere og se billeder her

 

 

9.4.20

Nyt om sommerens eksamen

Rektor har sendt følgende besked ud til skolens afgangselever vedrørende seneste udmelding om sommerens eksamener:
“Måske har I hørt det eller læst det, men nu er det officielt meldt ud at I ikke skal til så mange eksaminer til
sommer som planlagt.

Læs mere her
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200406-3-gere-og-2-hfere-skal-til-faerre-proever-tilsommer

Afgangseleverne på stx, hhx og htx skal alle op til tre prøver, mens afgangselever på den toårige hfuddannelse
skal op til fire. Det vil sige, at eleverne skal op til færre prøver end normalt.
Resten af prøvekaraktererne erstattes af årskarakterer, som gives i slutningen af skoleåret.
3.g-elever skal op til to skriftlige prøver. Alle skal op i skriftlig dansk, og derudover skal eleverne op i et
udtrukket studieretningsfag på A-niveau. De skal også op til en mundtlig prøve i deres store skriftlige
opgave (SRP/SOP). Har eleven afsluttet den store skriftlige prøve i vinterterminen, skal eleven i stedet op
i den senest placerede udtrukne prøve*.
2.-hf-elever skal op i to skriftlige prøver i henholdsvis dansk og engelsk og to mundtlige prøver i
henholdsvis dansk og den senest placerede udtrukne prøve*.
Det vil snarest blive meldt ud, hvad der kommer til at gælde for eux-elever, der afslutter gymnasiale fag,
og elever i ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelse).

Mvh
Lone”

 

 

3.4.20

Rektor ønsker god påskeferie

Kære alle.
Vi har rundet tre ugers virtuel undervisning, og jeg er stadig imponeret over, hvor hurtigt og dygtigt alle har omstillet sig til den nye og anderledes hverdag i gymnasiet. Det går rigtig godt for langt størsteparten af skolens elever med den virtuelle undervisning, og studievejlederne og lærerne er klar til at hjælpe og opmuntre de elever, der har behov for det. I onsdags blev SSO afleveret og i dag er det SRP, det var en flot indsats af alle skoens afgangselever.
Statsministerens forsigtigt positive udmelding om, at Danmark måske gradvist åbner igen efter påskeferien, blev vi glade for at høre. Hvornår det kan blive skolernes tur til at slå dørene op igen ved vi ikke, men vi skal huske, at det kun kommer til at ske, hvis vi fortsat holder afstand og følger myndighedernes anbefalinger. Husk det, for vi vil gerne snart igen kunne møde alle vores glade og skønne elever igen. Enkelte af os arbejder stadig på skolen en gang imellem, og som I kan se, har jeg fanget Pedel Bjarke med mit kamera. Bjarke holder afstand og passer på, og siger at han glæder sig til I kan møde igen, for hvem skal han nu gå og fortælle alle sine gode historier til.. ??
Følg med i Lectio, hvor jeg sender meddelelser ud til jer, hvis der i løbet af påsken sker noget nyt i forhold skolens aktiviteter. I ønskes alle sammen en rigtig god påskeferie. Pas på jer selv og hinanden.
Mvh. Lone Mailandt-Poulsen

 billede

27.3.20

God råd til trivsel og mental sundhed – fra Sundhedsstyrelsen

Mange oplever det som svært at være hjemme i forbindelse med COVID-19/coronavirus. Sundhedsstyrelsen har derfor samlet 11 gode råd til, hvordan man kan fastholde og styrke sin mentale sundhed og trivsel.
Du kan se de 11 råd her

27.3.20

Informationsmateriale om COVID-19 fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har sendt os opdaterede materialer om COVID-19/coronavirus, som de beder os dele med jer.

Spørgsmål og svar særligt til forældre
Rigtig mange forældre sidder med spørgsmål om den nye coronavirus og de skærpede anbefalinger. Derfor har Sundhedsstyrelsen lavet et dokument med de typiske spørgsmål og svar, som kan hjælpe forældre med at klare hverdagen.

Download og se spørgsmål og svar her: https://www.sst.dk/…/Informationsmateriale_FAQ-til-boernefa…

Eller se spørgsmål og svar til børn og forældre her: https://www.sst.dk/corona/faq#corona-faq-boern

Tingene går stærkt, og det anbefales derfor, at man holder sig løbende opdateret med Sundhedsstyrelsen anbefalinger på www.sst.dk/corona

 

 

23.3.20

Skolelukning forlænget til efter påske
På baggrund af Statsministerens pressemøde den 23.3.20 forlænges lukningen af Aabenraa Statsskole til og med mandag den 13. april.

 

 

20.3.20

Rektor ønsker god weekend til alle.
Så er første hjemmeskoleuge snart gået, og alle har vænnet sig lidt mere til den nye og anderledes måde at være Aabenraa Statsskole på. Skolegården er flot i solskin, men stille uden jer – godt at I følger myndighedernes anbefalinger om at blive hjemme. I dag kl. 12 er alle 3.g elever gået i gang med den store opgave, Studieretningsprojektet, som heldigvis fint kan laves hjemmefra. Held og lykke til jer. Alle ønskes rigtig god weekend. Pas på jer selv og hinanden. Mvh. Lone Mailandt-Poulsen

12.3.20

Aabenraa Statsskole er lukket

Efter statsministerens pressemøde den 11. marts og melding om lukning af uddannelsesinstitutioner, har Aabenraa Statsskole besluttet at aflyse alle aktiviteter øjeblikkeligt.
Der er ingen skoleaktiviteter fra torsdag morgen den 12. marts. Skolens elever orienteres løbende via intranettet Lectio om virtuel undervisning mm.