December 2020

Læs denne eksamensinstruktion grundigt.

Der er mange ting, du skal vide i forbindelse med eksamen. Hvad du? Hvad skal du? Hvad må du ikke? Det er dit eget ansvar, at du ikke overtræder reglerne for eksamen. Denne instruktion besvarer de væsentligste spørgsmål i den forbindelse.

 

Mødepligt:

Der er mødepligt til alle prøver.

 

Ved sygdom:

Hvis du på grund af sygdom er forhindret i at møde til prøve, skal du straks kontakte skolen på tlf.: 74 62 23 11. Du skal aflevere en lægeerklæring, som du selv skal betale for. Lægeerklæringen skal være udstedt samme dag som prøvedagen. Ved coronarelateret fravær er der ikke krav om lægeerklæring.

 

Sygdom efter eksamens påbegyndelse:

Når eksamen er påbegyndt, skal der gives en bedømmelse (karakter). Derfor skal du gennemføre eksamen, så der foreligger et bedømmelsesgrundlag.

Ved akut opstået sygdom under eksaminationen skal du kontakte eksamensvagten, som derefter vil kontakte ledelsen, som afgør, hvad der skal ske i den konkrete situation. Hvis eksaminationen afbrydes pga. sygdom, skal sygdommen efterfølgende dokumenteres af en lægeerklæring udstedt samme dag.

 

Inden prøverne:

Du skal sikre dig, at vi har de korrekte oplysninger om dig på skolen. Hvis du har skiftet adresse, skal du huske at oplyse din nye adresse og dit telefonnummer.

 

Sted:

Musik: Disse prøver foregår forskellige steder på skolen, jf. Lectio.

De øvrige skriftlige prøver foregår som hovedregel i Idrætshuset, se altid i Lectio.

 

Mødetid:

Der er ved alle skriftlige prøver mødetid kl. 8.30, undtagen musik der skal møde kl. 7.35.
Kommer du for sent til en prøve, vil du som hovedregel ikke få lov til at gå op til prøven.

 


Mobiltelefon m.v.:

Din mobiltelefon/smartphone/smartwatch skal slukkes helt og lægges på øverste hjørne af bordet med skærmen opad. Hvis du efterlader den i bilen, skal den også slukkes helt. Den må ikke efterlades i taske eller jakkelomme. Det vil blive betragtet som forsøg på snyd.

Skolen kan ikke gøres ansvarlig for evt. tyveri/skader. Det sikreste er derfor at lade mobiltelefonen blive hjemme.

 

Overtøj og drikkevand:

Overtøj skal altid hænges i garderoben på vej ind, før du finder din plads. Det er tilladt at medbringe en ekstra sweater i eksamenslokalet. Vanddunk skal pga. coronarisiko være fyldt hjemmefra. Der skal bæres mundbind, når man ikke sidder på sin plads.

 

Brug af computer og printer ved skriftlige prøver:

Du skal selv medbringe din egen computer, oplader, USB-stik og head-set til alle prøver. Din opgave skal afleveres digitalt. Hvis du gerne vil medbringe en printer, er det tilladt.

HUSK:

  • Du har selv ansvar for at sikre, at din computer virker.
  • Husk at gemme løbende både på computer og på et usb-stik. Det er for dit eget bedste. (Jeg oplever hvert år, at en computer ”crasher” – også nyere).
  • TI-Nspire: Her skal du være særligt opmærksom på at gemme løbende på et USB-stik.
  • Headset med ledning.
  • Du skal slå Bluetooth og lignende fra. Head-set, der kræver Bluetooth, må derfor ikke benyttes.
  • Du må gerne høre musik under prøverne, der er downloadet i forvejen, dog ikke under delprøve 1. Du må altså ikke online streame musik- ej heller film under prøverne.
  • Når du har afleveret din besvarelse, skal du slukke din computer.

Sidehoved skal indeholde:

Der skal ikke skrives navn, hold og sidetal i opgaven i henhold til nye regler fra UVM.
Dog skal opgavenummer skrives ved HF/dansk.

 

Prøvernes varighed:

Prøvernes varighed fremgår i Lectio.

 

Når en delprøve uden hjælpemidler slutter:

Ved nogle prøver er der en delprøve uden hjælpemidler. I disse delprøver skal der skrives navn, hold og sideantal. Opgaverne samles ind af vagterne, og det er først tilladt at tage hjælpemidler frem, når alle har afleveret, og eksamensansvarlig har givet en samlet besked over højtaleren. Der gælder dog særlige regler for Fransk A og Spansk A prøverne.

 

Digital aflevering:

Når prøven er slut, skal din besvarelse være gemt i pdf-format, og du skal uploade den til Lectio. Du skal aflevere i god tid, da du ikke får mere tid, når prøven er slut.

OBS: Du må kun aflevere sammen med en vagt!

 

 

Aflevering og kvittering for aflevering:

Du skal aflevere digitalt via et link på forsiden i Lectio. Vær opmærksom på, om du efterfølgende har fået en kvittering på skærmen.

 


Efter prøven:

Det er din opgave at rydde op efter dig selv, så bordet er klart til efterfølgende prøver.

Ingen må gå på toilet eller forlade lokalet de sidste 15 minutter før en delprøve/prøve er slut. Dette gælder også elever fra de hold, der har senere afleveringstidspunkt.

 

 

Tag hensyn:

Når prøven er slut og afleveret, må du tage dine ting med hjem, hvis det kan gøres lydløst. Du må ikke snakke før, du er helt ude af hallen af hensyn til de elever, der stadig sidder til prøve. Snak på gangen larmer meget mere end du tror!

 

Tilladte hjælpemidler:

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at benytte internettet som fagligt hjælpemiddel.

Det er således ikke tilladt at foretage søgninger på nettet, fx ved brug af Google, og det er ikke tilladt at anvende kommunikationsudstyr, fx mobiltelefoner, smartwatch, fildeling, Google Docs.

Digitalt materiale, der kan opbevares lokalt, dvs. på din egen computer, må ikke tilgås via nettet. Du skal derfor før prøven have gemt alt det materiale, du ønsker at kunne tilgå på din egen computer. Det gælder også de dokumenter, som du måtte have gemt ”i skyen”, fx i Google Drev eller Dropbox.

Vigtigt: Du må heller ikke åbne din undervisningsbeskrivelse i Lectio. Du skal derfor have downloadet alt det materiale, egne opgaver og links, som du ønsker at have adgang til under prøven inden prøven starter – også links til fx ordbøger og Enggram/Min Læring.

Din faglærer laver før prøven en oversigt med link til de ordbøger, fagbøger og materialer, som du må linke direkte til. Oversigten skal downloades til din egen computer inden prøven.

Særligt om OneNote: Du må tilgå de dokumenter og opgaver, som du har gemt i OneNote.

Det er ikke tilladt at benytte interaktive programmer (fx Wolfram Alpha, Google Translate, Word Oversæt, Google Earth eller Grammarly.)

Aktiviteten på internetserveren logges løbende og overvåges under prøverne med henblik på at tjekke om nogen bruger nettet ulovligt.

 


Samfundsfag:

Prøven begynder med 40 minutters forberedelse individuelt eller i grupper efterfulgt af 5 timer og 20 minutters individuel skriftlig prøve.

I ledsages af en vagt til forberedelseslokalerne umiddelbart før prøven starter, og I ledsages tilbage til eksamenslokalet igen kl. 9.38. I forberedelsestiden skal du blive siddende på den anviste plads, og du må ikke kommunikere med andre end dem, du er i gruppe med.

 

Musik A:

Du skal møde kl. 7.35 i det lokale, der er oplyst i Lectio. I lokalet er der et tangentinstrument. I skal straks kontrollere, at jeres udstyr virker.

Vagterne går rundt for at sikre, at I kan åbne og afspille dokumenter og lydfiler.

Hvis du får brug for hjælp, må du kontakte den vagten. Du må ikke forlade rummet uden at blive ledsaget af en vagt.

NB: Eksamen i musik slutter kl.13.00. Selvom du har afleveret tidligere, må du ikke forlade lokalet før end eksamensansvarlig har givet tilladelse. Det sker tidligst kl. 13.00.

 

TI-Nspire til skriftlige prøver:


Husk at gemme din fil ofte. Gem den to steder – både på din computer og et USB-stik

Øv dig på forhånd i digital aflevering fra TI-Nspire med den samme computer, som du vil medbringe til prøven.

 

OBS: Undgå scrollbars, da det, der ligger uden for skærmbilledet, ikke gemmes, når du skal gemme i PDF-format.

 

Lad være med at installere opdateringer af dit styresystem, JAVA eller TI-Nspire umiddelbart før prøven, så du er sikker på, at TI-Nspire virker, som det plejer ved prøven.

 

1/12 2020

Torben Bjerring

 

 

Du kan her se Elevinstruksen vedrørende skriftlige prøver som PDF