Som led i at leve op til Bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser (BEK nr 497 af 18/05/2017 Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser) gennemfører Aabenraa Statsskole hvert år en elevtrivselsundersøgelse.

Her kan du se de seneste elevtrivselsundersøgelser for hhv. STX og HF:

Elevtrivsel STX 2021 (åbner i PDF)

Elevtrivsel HF 2021 (åbner i PDF)

Du kan læse mere via dette link: Elevtrivsel – Nøgletal | Børne- og undervisningsministeriet (uddannelsesstatistik.dk) (åbner i en ny side)