Herunder kan du læse om mål og indhold for HF-ASF–fagene på Aabenraa Statsskole i skoleåret 2018/19:

Samlede læreplaner for HF-ASF
Samlede læreplaner for valgfag
(links til individuelle lærerplaner er undervejs)

Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A/B
Fysik C
Kultur og samfundsgruppe (KS – Historie B, Religion C, Samfundsfag C)
Matematik B
Naturvidenskabelig faggruppe (NF – Biologi C, Kemi C, Naturgeografi C)
Større Skriftlig Opgave (SSO)

Valgfag

Billedkunst B/C
Biologi B
Idræt B/C
Kemi B
Mediefag B/C
Musik B/C
Naturgeografi B
Religion B
Samfundsfag B
Tysk fortsættersprog A