Fastholdelse og gennemførelse

På Aabenraa Statsskole er omdrejningspunktet for elever, kursister og medarbejdere at skabe det bedst mulige læringsmiljø og herigennem sikre elevernes og kursisternes gennemførelse.

Medarbejderne ajourfører sig løbende og medvirker aktivt i skabelsen af et optimalt læringsmiljø. Medarbejderne evaluerer, justerer og udvikler tiltag, så vi kan håndtere elever og kursisters forskellige behov.

Vi holder af at udvikle os. Vi opstiller løbende planer og strategier for kursisters og elevers fastholdelse gennemførelse. Og vi følger op.

Du kan informere dig om disse planer og strategier. Nogle af dem findes på hjemmesiden, og nogle findes ved henvendelse til skolens administration. Det drejer sig om:

 

  • Skolens overordnede resultatmål (link) (under udarbejdelse)
  • Klasseteamordning
  • Kvalitetssikring og evaluering (link) (findes på hjemmesiden)
  • Studiemetodisk forløb
  • Mentorordning
  • Makkerordning og faste siddepladser (1. årgang)

 

Andre tiltag og tilbud:

  • Forældresamarbejde
  • Fraværssamtaler, Vejledersamtaler, Bootcamp, Aftalebreve, Lektiecafe, Team up, SMS-aftaler, Netop nu http://www.netopnu.org/