Fastholdelse og gennemførelse

På Aabenraa Statsskole er omdrejningspunktet for elever og medarbejdere at skabe det bedst mulige læringsmiljø og herigennem sikre elevernes gennemførelse.

Medarbejderne ajourfører sig løbende og medvirker aktivt i skabelsen af et optimalt læringsmiljø. Medarbejderne evaluerer, justerer og udvikler tiltag, så vi kan håndtere elevers forskellige behov.

Vi holder af at udvikle os. Vi opstiller løbende planer og strategier elevers fastholdelse gennemførelse. Og vi følger op.

Du kan informere dig om disse planer og strategier. Nogle af dem findes på hjemmesiden, og nogle findes ved henvendelse til skolens administration. Det drejer sig om:

 

  • Skolens overordnede resultatmål (link) (under udarbejdelse)
  • Klasseteamordning
  • Kvalitetssikring og evaluering
  • Studiemetodisk forløb
  • Mentorordning
  • Makkerordning og faste siddepladser (1. årgang)

 

Andre tiltag og tilbud:

  • Forældresamarbejde
  • Bekymringssamtaler, trivselssamtaler, fraværssamtaler, aftalebreve, lektie/studiecafe, samarbejde med  Åben Anonym Rådgivning, Headspace, Ungdomspsykologerne