På Aabenraa Statsskole vil vi gerne have, at du lærer så meget som muligt. Derfor er det vigtigt for os, at du løbende får indsigt i din egen læring.

 

Faglig formativ feedback

Du vil få faglig feedback på dine skriftlige og mundtlige præstationer i fagene. Feedbacken vil hjælpe dig til i samarbejde med din lærer at sætte mål for din læring. Feedbacken vil foregå løbende både til dagligt i de enkelte moduler samt på fastsatte tidspunkter i løbet af skoleåret, hvor der afholdes fagsamtaler i udvalgte fag.

 

Fagsamtaler

Formålet med den formative feedback og fagsamtalen er at gøre dig – som elev – aktiv i egen læringsproces og hjælpe dig med at finde dine styrkesider og udfordringer. Fagsamtalen handler om et specifikt fag, hvor du får input om dine kompetencer. I samtalen gør du og din lærer status over din indsats og formulerer faglige mål for den efterfølgende periode.

 

Karaktergivning

Dine lærere vil i et vist omfang give dig karakterer i dine fag i forbindelse med afvikling af prøver. Du vil også få standpunktskarakterer og årskarakterer i fagene.

En standpunktskarakter og en årskarakter viser graden af din opfyldelse af målene i de enkelte fag og gives på bestemte tidspunkter i løbet af året.

Årskarakterer gives ved skoleårets afslutning.

 

HF-elever

Du vil ikke få karakterer løbende, men i stedet to fagudtalelser med formative input jf. ovenstående. Karakterer kan dog i særlige tilfælde, som for eksempel i forbindelse med eksamensøvelser give mening og aftales klassevist fra gang til gang.

Du kan i denne oversigt (link til skolens evalueringsplan) se, hvornår du møder fagudtalelser (HF), formativ feedback (HF og STX), samt hvornår der gives standpunkts- og årskarakterer i fagene (STX).