Fag på STX

STX-studieretninger indeholder ved siden af stx-studieretningsfag obligatoriske fag og en kombination af valgfag. Skolen udbyder følgende i skoleåret 2023-2024:

Samlede lærerplaner STX (for elever der starter gymnasial uddannelse fra 1. august 2017 og frem)

Læreplaner 2020 (gælder for undervisning i de pågældende fag og forløb, der påbegyndes august 2020 og frem)

Læreplaner 2022 (gælder for undervisning i de pågældende fag og forløb, der påbegyndes august 2022 og frem)

Samlede lærerplaner for valgfag (for elever der starter gymnasial uddannelse fra 1. august 2017 og frem)

(links til individuelle lærerplaner er undervejs)

Obligatoriske fag (afhænger af studieretning)

Almen sprogforståelse (AP)
Biologi A/Biologi C
Bioteknologi  A
Dansk A
Engelsk A/Engelsk B
Fransk begyndersprog A
Fysik B/Fysik C
Historie A
Idræt C
Kemi B/Kemi C
Latin C
Matematik A/Matematik B/Matematik C
Musik A
Naturgeografi C
Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag A/Samfundsfag B/Samfundsfag C
Studieretningsprojekt (SRP)
Spansk A
Tysk B

Valgfag

Nedenfor ser du en liste over de valgfag, som udbydes på Aabenraa Statsskole. Under studieretninger kan du læse om, hvilke valgfag du kan ønske på de forskellige studieretninger.

Se studieretningerne her

A-niveau

Engelsk A
Fransk A
Fysik A
Kemi A
Matematik A
Samfundsfag A
Spansk A
Tysk fortsættersprog A

B-niveau

Billedkunst B
Biologi B
Fysik B
Idræt B
Kemi B
Latin B
Matematik B
Mediefag B
Musik B
Naturgeografi B
Psykologi B
Religion B
Samfundsfag B
Tysk B

C-niveau
Billedkunst C
Design og arkitektur C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Innovation C
Latin C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C

Fag på tværs

De første tre måneder af uddannelsen har alle elever de samme fag. Her møder du to forløb, som er helt nye for dig:

Almen sprogforståelse (AP)

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

Almen sprogforståelse giver dig indsigt i arbejdet med sprog, både i dansk og i fremmedsprog. I dette forløb er der både en almen del og en latindel. Du lærer om, hvordan sprogene er i familie med hinanden, og du får en større forståelse af, hvad man bruger sprog til. Du bliver også rigtig god til grammatik.

Naturvidenskabeligt grundforløb giver dig på tværs af de enkelte naturvidenskabelige fag (matematik, fysik, kemi, naturgeografi, biologi) forståelse af naturvidenskabelig tankegang og arbejdsmetoder.