Fag på STX – gældende for årgang 2017

STX-studieretninger indeholder ved siden af stx-studieretningsfag obligatoriske fag og en kombination af valgfag. Skolen udbyder følgende:

Samlede lærerplaner STX
Samlede lærerplaner for valgfag
(links til individuelle lærerplaner er undervejs)

Obligatoriske fag

Almen sprogforståelse (AP)
Billedkunst C
Mediefag C
Musik C
Biologi A
Kemi C
Naturgeografi C
Dansk A
Engelsk B
Fransk begyndersprog A
Spansk A
Tysk B
Fysik C
Historie A
Idræt C
Matematik C
Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Studieretningsprojekt
Bioteknologi  A

 

Valgfag

Nedenfor ser du en liste over de valgfag, som udbydes på Aabenraa Statsskole. Under studieretninger kan du læse om, hvilke valgfag du kan ønske på de forskellige studieretninger.

Se studieretningerne her

 

A-niveau

Engelsk A
Fransk A
Fysik A
Kemi A
Matematik A
Musik A
Samfundsfag A
Spansk A
Tysk fortsættersprog A

 

B-niveau

Billedkunst
Biologi B
Fysik B
Idræt B
Kemi B
Latin B
Matematik B
Mediefag B
Musik B
Naturgeografi B
Psykologi B
Religion B
Samfundsfag B

 

 

C-niveau

Biologi C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Innovation C
Kemi C
Latin C
Naturgeografi C
Psykologi C

 

 

Fag på tværs

Det første halve år af uddannelsen har alle elever de samme fag. Men du møder også to forløb, som er helt nye for dig:

Almen sprogforståelse (AP)

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

Almen sprogforståelse giver dig indsigt i arbejdet med sprog, både i dansk og i fremmedsprog. I dette forløb er der både en almen del og en latindel. Du lærer om, hvordan sprogene er i familie med hinanden, og du får en større forståelse af, hvad man bruger sprog til. Du bliver også rigtig god til grammatik.

Naturvidenskabeligt grundforløb giver dig på tværs af de enkelte naturvidenskabelige fag (matematik, fysik, kemi, naturgeografi, biologi) forståelse af naturvidenskabelig tankegang og arbejdsmetoder.