Herunder kan du læse om mål og indhold for HF-fagene på Aabenraa Statsskole i skoleåret 2020/21:

Samlede lærerplaner for HF (for elever der påbegynder gymnasial uddannelse fra 1. august 2017 og frem)

Læreplaner 2020 (gælder for undervisning i de pågældende fag og forløb, der påbegyndes august 2020 og frem)

Samlede lærerplaner for valgfag (for elever der påbegynder gymnasial uddannelse fra 1. august 2017 og frem)

(links til individuelle lærerplaner er undervejs).

Obligatoriske fag (afhænger af fagpakke)
Dansk A
Biologi B
Engelsk A/B
Idræt B
Kultur og samfundsgruppe (KS – Historie B, Religion C, Samfundsfag C)
Matematik C
Naturvidenskabelig faggruppe (NF – Biologi C, Kemi C, Naturgeografi C)
Psykologi C
Samfundsfag B
Større Skriftlig Opgave (SSO)

Valgfag

Billedkunst B/C
Biologi B
Idræt B/C
Kemi B
Matematik B
Mediefag B/C
Musik B/C
Naturgeografi B
Psykologi B
Religion B
Samfundsfag B
Tysk fortsættersprog A