Herunder kan du læse om mål og indhold for HF-fagene på Aabenraa Statsskole i skoleåret 2020/21:

Samlede lærerplaner for HF
Samlede lærerplaner for valgfag
(links til individuelle lærerplaner er undervejs).

Obligatoriske fag (afhænger af fagpakke)
Dansk A
Biologi B
Engelsk A/B
Idræt B
Kultur og samfundsgruppe (KS – Historie B, Religion C, Samfundsfag C)
Matematik C
Naturvidenskabelig faggruppe (NF – Biologi C, Kemi C, Naturgeografi C)
Psykologi C
Samfundsfag B
Større Skriftlig Opgave (SSO)

Valgfag

Billedkunst B/C
Biologi B
Idræt B/C
Kemi B
Matematik B
Mediefag B/C
Musik B/C
Naturgeografi B
Psykologi B
Religion B
Samfundsfag B
Tysk fortsættersprog A