Featured indlæg på forsideFor forældreFor nye eleverNyhedElevrådsbestyrelse 2022-2023

Kender du Elevrådet på Aabenraa Statsskole?
Hvis ikke, kan du her høre Elevrådets bestyrelse fortælle …

“Elevrådet på Aabenraa Statsskole er en samling elever fra alle klasser på skolen. Her har eleverne mulighed for at danne fællesskab på tværs af årgangene samt at blive opkvalificeret til efterfølgende at deltage aktivt i det danske demokrati. Alle elever har i elevrådet rig mulighed for at komme med input til nye forslag og ændringer af skolens indre samfund.
Vi er glade for at være en del af elevrådet, da man får en stemme og indflydelse på de ting, der sker på skolen. Herudover får vi også nye bekendtskaber og bliver mere åbne over for andre mennesker, da alle har mulighed for at være del af elevrådet. Vi gør både en forskel for os selv og for kommende årgange, hvilket sker i samarbejde med alle skolens ansatte og elever.”

Elevrådet

 

Vidste du at …

  • 2 elever fra hver klasse vælges til Elevrådet et år ad gangen?
  • Elevrådet mødes ca. 1 gang om måneden, og at formændene efterfølgende holder møde med rektor for at drøfte elevrådets holdning til diverse problemstillinger?
  • Elevrådet er medlem af DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning)?
  • Elevrådet vælger medlemmer til de af skolens udvalg og råd, hvor der er elevrepræsentation (introduktionsudvalg, planlægningsudvalg og fællestimeudvalg)?