Featured indlæg på forsideFor forældreFor nye eleverNyhedElevrådet 2021-22

Kender du Elevrådet på Aabenraa Statsskole? Og ved du, at du gennem Elevrådet kan få medindflydelse på det gode skoleliv?
Elevrådet fortæller her om deres arbejde og det sociale fællesskab i Elevrådet på Aabenraa Statsskole:

“Aabenraa Statsskole er et springbræt til videregående uddannelser og er samtidig stedet, hvor nye venskaber opstår. I elevrådet på Aabenraa Statsskole deltager vi i samarbejde med lærere og ledelse i skolens udvalg for at skabe rammerne om et godt studieliv. Elevrådet er skolens hjerte, der
pumper nye og spændende initiativer og aktiviteter rundt til hele skolen:
elever, lærere og ledelse.

Elevrådet er elevernes stemme og vi gør en forskel for alle elever på Aabenraa Statsskole. Alle kan stille op som kandidat til elevrådet, og vi har det sjovt og hyggeligt sammen, når vi arbejder for den gode skole.

Elevrådet er vejen frem, hvis man ønsker at skabe forandringer på Aabenraa Statsskole og er frisk på at møde en masse nye mennesker på tværs af klasser og årgange.

Vi glæder os til et godt samarbejde og fællesskab med alle, der har lyst til at være med, så vi kan styrke skolens fremtid sammen.”

 

Vidste du at …

  • 2 elever fra hver klasse vælges til Elevrådet et år ad gangen?
  • Elevrådet mødes ca. 1 gang om måneden, og at formændene efterfølgende holder møde med rektor for at drøfte elevrådets holdning til diverse problemstillinger?
  • Elevrådet er medlem af DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning)?
  • Elevrådet vælger medlemmer til de af skolens udvalg og råd, hvor der er elevrepræsentation (introduktionsudvalg, planlægningsudvalg og fællestimeudvalg)?