Kommende elev

Aabenraa Statsskole er et moderne gymnasium, centralt beliggende i byen. Undervisningen foregår i nye lokaler og i åbne studiemiljøer, der danner rammen om gruppe- og projektarbejde.

Vi tilbyder alle de traditionelle fag, men følger også med tiden og opretter løbende nye fag, fx innovation, mediefag, erhvervsøkonomi og bioteknologi. Det store udbud af fag betyder, at du kan tone din uddannelse i en faglig retning, der passer til dine interesser. Tjek vores studieretninger og linjer. Kig også på Adgangskortet og opdag, hvad din ungdomsuddannelse giver mulighed for.

Undervisningen fylder meget på gymnasiet, men langt fra alt. Af og til flyttes den skemalagte undervisning til fordel for fælles aktiviteter. Det kan være idrætsdag, fællessamlinger, temadage og fællesarrangementer, hvor du lærer noget på en anden måde.
Skolen lukker heller ikke ned, når det ringer ud efter sidste modul. Der foregår en masse efter skoletid, som du kan deltage i, hvis du har lyst: bigband, billedkunst og idræt – bare for at nævne nogle af mulighederne.

Aabenraa Statsskole er også en del af samarbejdet ”Aktiv Campus Aabenraa”, hvor byens uddannelser og skoler sammen med Aabenraa Kommune, Business Aabenraa, Bibliotekerne i Aabenraa og Arena Aabenraa samarbejder om at styrke byens studiemiljø. På Campusby Aabenraa kan du læse mere om Aabenraa som uddannelsesby. Her finder du blandt andet information om studieboliger, uddannelser og events for unge i Aabenraa.

Er du studerende i Aabenraa, behøver du ikke bekymre dig om en studiebolig – Aabenraa Kommune tilbyder sammen med en række samarbejdspartnere “Tag over hovedet” garanti, som du kan læse om ordningen her.

Det er vores mål, at du skal føle dig velkommen på Aabenraa Statsskole.

Elever tegner på hinanden
Elever står under paraply

Adgangskrav

Her kan du læse om de formelle krav du skal opfylde for at kunne starte din uddannelse hos os. 

STX efter 9. klasse

For at blive optaget på stx efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

*Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

 • får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver
  eller
 • får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium 

Vær opmærksom på, at du kan opnå retskrav på optagelse i op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 9. klasse.

STX efter 10. klasse

For at blive optaget på stx efter 10. klasse skal du opfylde følgende, hvis du ikke allerede opfylder betingelserne for retskrav på optagelse efter 9. klasse:

 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge enten 9.-klassesprøver eller 10.-klasseprøver i alle tre fag
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen 
 • have fået mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen*
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Dog  6-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse i 2019.
 • senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk 

*Hvis du ikke fik mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

 • fik et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver 
  eller
 • fik et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium 

I visse tilfælde har du mulighed for at forbedre dine karakterer fra 9. klasse ved prøverne i 10. klasse. Læs mere i artiklen om folkeskolens afgangseksamen.

Vær opmærksom på, at du kan opnå retskrav på optagelse i op til et år efter, du har afsluttet 10. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 10. klasse.

HF efter 9. klasse

For at blive optaget på hf efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

Vær opmærksom på, at du kan opnå retskrav på optagelse i op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 9. klasse.

HF efter 10. klasse

For at blive optaget på hf efter 10. klasse skal du opfylde følgende, hvis du ikke allerede opfylder betingelserne for retskrav på optagelse efter 9. klasse:

 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge 10.-klasseprøverne i alle tre fag
 • få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig og mundtlig) ved 10.-klasseprøverne
 • have aflagt fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller aflægge 10.-klasseprøven i fysik/kemi
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Dog  6-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse i 2019.
 • have aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 9. klasse, hvis faget blev udtrukket til folkeskolens afgangseksamen.*
 • senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk 

*Hvis 2. fremmedsprog blev udtrukket i 9. klasse, men du ikke aflagde prøven, har du mulighed for at blive optaget på hf, hvis du aflægger folkeskolens 10.-klasseprøve (både mundtligt og skriftligt) i 2. fremmedsprog.

Vær opmærksom på, at du kan opnå retskrav på optagelse i op til et år efter, du har afsluttet 10. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 10. klasse.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, men opfylder de andre adgangskrav, har du krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse.

Hvis du fortsætter i 10. klasse, indgår dine eksamenskarakterer fra 10. klasse i ovenstående beregning, hvis de trækker dit gennemsnit op.

Optagelsesprøve og -samtale

Optagelsesprøver og optagelsessamtale

Optagelsesprøven er en skriftlig prøve, der varer fire timer. Der er opgaver inden for fagene:

 • dansk
 • matematik
 • engelsk
 • fysik/kemi

Prøven bedømmes med bestået eller ikke-bestået.

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar. Samtalen tager udgangspunkt i:

 • resultatet af optagelsesprøve
 • ​resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering
 • din studievalgsportfolio

En bestået optagelsesprøve er altså i sig selv ikke nok til at blive optaget på uddannelsen.

Prøvedatoer

Der bliver afholdt fem optagelsesprøver. Optagelsesprøverne afholdes i 2023 på følgende datoer:

  DatoPrøveTidspunkt
26. april 20231. optagelsesprøve10.00-14.00
9. juni 20232. optagelsesprøve10.00-14.00
26. juni 20233. optagelsesprøve10.00-14.00
3. august 20234. optagelsesprøve10.00-14.00
24. august 20235. optagelsesprøve10.00-14.00

 

Optagelsesprøven den 26. april er bl.a. for elever, der allerede ved at de skal til optagelsesprøve  – fx hvis de går på en prøvefri skole eller ikke får undervisning i andet fremmedsprog.

 

Svar på prøven og samtalen

Du får tidligst svar på, om du kan optages på den søgte uddannelse umiddelbart efter optagelsessamtale og senest 2 uger efter optagelsesprøve. Hvis Region Syd herefter tildeler dig plads på et andet gymnasium end Aabenraa Statsskole, skal du dokumentere aflagt optagelsesprøve og optagelse på den konkrete uddannelse med en bekræftelse, Aabenraa Statsskole sender dig.

Hvis du ikke består optagelsesprøven, har du ret til at gå til optagelsesprøve og samtale igen i det omfang, det er muligt. Bemærk, at du har to prøveforsøg efter 9. klasse og to prøveforsøg efter 10. klasse.

Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse

Gået ud af 9. klasse

Du kan opnå retskrav på optagelse til en 3-årig gymnasial uddannelse i op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 9. klasse.

Hvis du ønsker at starte på en 3-årig gymnasial uddannelse mere end to år efter, du har afsluttet 9. klasse, eller hvis du ikke har opnået retskrav, skal du til en optagelsesprøve og en samtale på det ønskede gymnasium. Derefter vurderer skolens rektor, om du kan blive optaget.

Du skal ansøge via www.optagelse.dk senest 1. marts.

 

Gået ud af 10. klasse

Du kan opnå retskrav på optagelse til en 3-årig gymnasial uddannelse i op til et år efter, du har afsluttet 10. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på baggrund af dine resultater fra 10. klasse.

Hvis du ønsker at starte på en 3-årig gymnasial uddannelse mere end et år efter, du har afsluttet 10. klasse, eller hvis du ikke har opnået retskrav, skal du til en optagelsesprøve og en samtale på det ønskede gymnasium. Derefter vurderer skolens rektor, om du kan blive optaget.

Du skal ansøge via www.optagelse.dk senest 1. marts.

 

Den 2-årige uddannelse til hf-eksamen

Du kan opnå retskrav på optagelse til den 2-årige hf-eksamen op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse og op til et år efter, du har afsluttet 10. klasse, hvis du søger om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen. Det betyder, at du i denne periode har mulighed for at søge om optagelse på hf på baggrund af dine resultater fra henholdsvis 9. og 10. klasse.

 

Hvis du ønsker at starte på hf mere end to år efter 9. klasse eller mere end et år efter 10. klasse, har du mulighed for at blive optaget efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger. Dette gælder også ansøgere, der ikke har opnået retskrav, eller som har gået i en prøvefri 10. klasse. Det er rektor på den ønskede skole, der foretager vurderingen. Du skal ansøge via www.optagelse.dk.

 

Du har endvidere krav på optagelse på hf, hvis du har bestået en almen forberedelseseksamen og søger optagelse i den førstkommende termin, efter at du har bestået. Det samme gælder, hvis du har gennemført en forberedelseseksamen til 2-årig hf på den almene grunduddannelse.

Studieretning og fagpakke

Læs om vores udbud af STX studieretninger og HF-fagpakker.

Din ungdomsuddannelse

Pige med taske foran skole

Praktisk info

Tre elever som ninjaer

Vores studiemiljø

Se, hvad vi tilbyder af aktiviteter udenfor skoletiden.
Rækker hånd op

Vejledning

Vores vejledere giver også rådgivning til kommende elever.