Kommende elev

Aabenraa Statsskole er et moderne gymnasium, centralt beliggende i byen. Undervisningen foregår i nye lokaler og i åbne studiemiljøer, der danner rammen om gruppe- og projektarbejde.

Vi tilbyder alle de traditionelle fag, men følger også med tiden og opretter løbende nye fag, fx innovation, mediefag, informationsteknologi, erhvervsøkonomi og bioteknologi. Det store udbud af fag betyder, at du kan tone din uddannelse i en faglig retning, der passer til dine interesser. Tjek vores studieretninger og linjer. Kig også på Adgangskortet og opdag, hvad din ungdomsuddannelse giver mulighed for.

Undervisningen fylder meget på gymnasiet, men langt fra alt. Af og til aflyses den skemalagte undervisning til fordel for fælles aktiviteter. Det kan være idrætsdag, fællessamlinger, temadage og fællesarrangementer, hvor du lærer noget på en anden måde.
Skolen lukker heller ikke ned, når det ringer ud efter sidste modul. Der foregår en masse efter skoletid, som du kan deltage i, hvis du har lyst: bigband, billedkunst og idræt – bare for at nævne nogle af mulighederne.

Aabenraa Statsskole er også en del af samarbejdet ”Aktiv Campus Aabenraa”, hvor byens uddannelser og skoler sammen med Aabenraa Kommune, Business Aabenraa, Bibliotekerne i Aabenraa og Arena Aabenraa samarbejder om at styrke byens studiemiljø. På Campusby Aabenraa kan du læse mere om Aabenraa som uddannelsesby. Her finder du blandt andet information om studieboliger, uddannelser og events for unge i Aabenraa.

Er du studerende i Aabenraa, behøver du ikke bekymre dig om en studiebolig – Aabenraa Kommune tilbyder sammen med en række samarbejdspartnere “Tag over hovedet” garanti, som du kan læse om ordningen her.

Det er vores mål at du skal føle dig velkommen på Aabenraa Statsskole.

Adgangskrav

Her kan du læse om de formelle krav du skal opfylde for at kunne starte din uddannelse hos os. 

STX efter 9. klasse

For at blive optaget på stx direkte efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse
 • bestå folkeskolens afgangseksamen få mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen*
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed
 • senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk

*Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

 • får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver eller
 • får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium

STX efter 10. klasse

For at blive optaget på stx direkte efter 10. klasse skal du opfylde følgende:

 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge enten 9.-klassesprøver eller 10.-klasseprøver i alle tre fag
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse
 • have fået mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse*
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Dog  6-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse i 2019.
 • senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk

*Hvis du ikke fik mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver i 9. klasse, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

 • fik et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver i 9. klasse eller
 • fik et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver i 9. klasse og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium
  eller
 • forbedrer dine karakterer ved prøverne i 10. klasse, så du opnår et gennemsnit på mindst 5,0 i de lovbundne prøver

HF efter 9. klasse

For at blive optaget på hf direkte efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse
 • bestå folkeskolens afgangseksamen
 • få mindst 4,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed
 • senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk

HF efter 10. klasse

For at blive optaget på hf direkte efter 10. klasse skal du opfylde følgende:

 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge 10.-klasseprøverne i alle tre fag
 • få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig og mundtlig) ved 10.-klasseprøverne
 • have aflagt fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller aflægge 10.-klasseprøven i fysik/kemi
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Dog  6-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse i 2019.
 • have aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 9. klasse, hvis faget blev udtrukket til folkeskolens afgangseksamen.*
 • senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk

*Hvis 2. fremmedsprog blev udtrukket i 9. klasse, men du ikke aflagde prøven, har du mulighed for at blive optaget på hf, hvis du aflægger folkeskolens 10.-klasseprøve (både mundtligt og skriftligt) i 2. fremmedsprog.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, men opfylder de andre adgangskrav, har du krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse.

Hvis du fortsætter i 10. klasse, indgår dine eksamenskarakterer fra 10. klasse i ovenstående beregning, hvis de trækker dit gennemsnit op.

Optagelsesprøve og -samtale

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til den ønskede gymnasiale uddannelse, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale på den skole, du har valgt som 1. prioritet. Herefter vurderer skolen, om du kan blive optaget.

Bemærk at optagelse via optagelsesprøve og samtale ikke er en mulighed for dig, der ønsker at søge om optagelse på hf direkte efter 9. klasse.

Første optagelsesprøve afholdes 14. juni 2019 kl. 10.00 til 14.00 (du skal sidde på din plads klokken 9.00). Det er en 4 timers skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi. Dokumenteret ordblinde eller tilsvarende kan bruge deres vante hjælpemidler med og kan få forlænget tid, hvis de henvender sig senest 4 dage før prøven. Prøven bedømmes bestået / ikke-bestået.

Prøven tager udgangspunkt i 9. klasses middelniveau. Det anbefales at medbringe egen computer til prøven.

Herefter skal du til en vejledende samtale den 25.- 26. juni 2019. Den tager udgangspunkt i  resultatet af optagelsesprøve, ​resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering og din studievalgsportfolio. En bestået optagelsesprøve er altså i sig selv ikke nok til at blive optaget på uddannelsen. Du kan ikke optages, hvis du udebliver fra optagelsesprøve eller -samtale.

Anden optagelsesprøve afholdes 6. august 2019 kl. 10.00-14.00 (du skal sidde på din plads klokken 9.00). Den gælder fx for elever, der er syge ved eller ikke bestod folkeskolens afgangseksamen. Prøven svarer til den ved første optagelsesprøve. Den vejledende samtale vil være medio august.

Du får tidligst svar på, om du er optaget umiddelbart efter optagelsessamtalen og senest 2 uger efter optagelsesprøven. Du kan starte på uddannelsen, når du har fået svar. Ikke før.

Du har mulighed for at gå til optagelsesprøve og samtale to gange. Hvis du ikke bliver optaget, skal du kontakte din UU-vejleder, som hjælper dig med at lægge en plan for dit videre uddannelsesforløb.

 

Lovgivning:

Lov om de gymnasiale uddannelser (§7-17)

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser.

Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse

De 3-årige gymnasiale uddannelser

Hvis du ønsker at starte på en 3-årig gymnasial uddannelse, men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, skal du til en optagelsesprøve og en samtale på det ønskede gymnasium. Derefter vurderer skolens rektor, om du kan blive optaget. Du skal ansøge via www.optagelse.dk.

Den 2-årige uddannelse til hf-eksamen

Hvis du ønsker at starte på hf, men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger. Det er rektor på den ønskede skole, der foretager vurderingen. Du skal ansøge via www.optagelse.dk.

Du har endvidere krav på optagelse på hf, hvis du har bestået en almen forberedelseseksamen og søger optagelse i den førstkommende termin, efter at du har bestået.

Studieretning og fagpakke

Læs om vores udbud af STX studieretninger og HF-fagpakker.

Din ungdomsuddannelse

pratiskinfo

Praktisk info

Praktiske oplysninger til kommende elever og kursister.

miljo

Vores studiemiljø

Se, hvad vi tilbyder af aktiviteter udenfor skoletiden.

vejledning

Vejledning

Vores vejledere giver også rådgivning til kommende elever.

album

Se billeder

Se billeder fra livet på skolen.