Invitation til ASF-konference


16. november 2017


Traditionen tro afholder vi den årlige konference for ungdomsuddannelser, der underviser unge med autismespektrumforstyrrelser.

I år holdes konferencen i Aabenraa.

 Program:
10.00- 10.15 Velkomst
10.15 - 11.15 Oplæg ved Christian Ferrerer
11.15 - 11.30: kort pause.
11.30 - 12.15: Workshop 1
(Oplæg i workshops af 10-15 minutters varighed med efterfølgende drøftelse)

Selvindsigt og selvforståelse
De større opgaver fx SRP/SSO
Den udvidede lærerrolle
Samarbejde med studievalg
Studielivskompetencer

12.15 - 13.00: Frokost
13.00 - 13.45: Workshop 2
(Gentagelse af workshop 1, så man kan nå to workshops)
13.45 - 14.30: Videndeling i faggrupper, blandt mentorer, ledere mv.
Ordstyrer har medbragt tre punkter, vedkommende vil tale om.
14.45 - 15.15: Seksualitet og etik
15.15: Kaffe og evaluering
 

Sted:
Aabenraa Statsskole, Forstallé 14, Aabenraa

Pris:
300 kr. pr deltager.
Beløbet er inklusiv forplejning

 Bindende tilmelding senest 3.11.2017
Oplys din institutions EAN-nummer, så vi nemmere kan fakturere jer.