Ledige stillinger

Vicerektor søges pr. 1. august.

https://muusmann.career.emply.com/ad/vicerektor-aabenraa-statsskole/jzonsh

Vil du være med til at løfte en vigtig uddannelsesmæssig opgave i grænselandet? Brænder du for at bidrage til at skabe retning og gode rammer for elevers læring, dannelse og trivsel og for medarbejderes udfoldelse og engagement?

Aabenraa Statsskole søger en vicerektor til at indgå i skolens ledelse. Ledelsesteamet er karakteriseret ved et åbent og tillidsfuldt samspil og en flad struktur.

Opgaven

Aabenraa Statsskole er et velfungerende alment gymnasium med et bredt udbud af uddannelser, studieretninger og aktiviteter. Skolen har et godt kollegialt miljø, attraktive fysiske rammer og en solid økonomi.

Skolen udbyder STX, HF og HF-ASF og har i alt pt. ca. 700 elever og 90 medarbejdere. De seneste opgørelser viser en meget fin elevsøgning.

Som vicerektor skal du medvirke til at sætte retning for skolens udvikling og sikre rammerne for afvikling af undervisning og andre aktiviteter på skolen. Du bliver personaleleder for en gruppe medarbejdere og en vigtig sparringspartner for rektor. Vicerektor fungerer som rektors stedfortræder.

Du kan forvente en opgaveportefølje, hvor der både er opgaver af administrativ og udviklingsorienteret karakter. Den konkrete fordeling af opgaver i ledelsesteamet fastlægges under hensyntagen til den kommende vicerektors interesser og kompetencer.

Kompetencer

Aabenraa Statsskole søger en vicerektor med en inddragende, åben og tillidsfuld ledelsesstil. En vicerektor som udviser interesse for alle medarbejdergrupper, er en god sparringspartner og giver plads til andre. Du skal kunne agere pragmatisk og fleksibelt og samtidig være i stand til at stå fast på beslutninger.

Vi lægger vægt på, at du har gode strategiske og kommunikative kompetencer. I tillæg hertil må du meget gerne være analytisk stærk og have sans for organisering og planlægning.

Vi forventer, at du har en akademisk uddannelse, kendskab til gymnasiesektoren, pædagogisk interesse og indsigt og gerne erfaring med undervisning. Dertil kommer erfaring med ledelse, gerne fra en uddannelsesinstitution. Det er en fordel, hvis du har en lederuddannelse.

Du kan læse mere om stillingen og vores ønsker til den kommende vicerektors kompetencer i den uddybende stillings- og kompetenceprofil på MUUSMANNs hjemmeside

Ansøgningsfrist: Mandag den 5. juni 2023.

Kontakt gerne rektor Lone Mailandt-Poulsen, tlf. 51 19 27 59 eller rekrutteringschef i MUUSMANN A/S, Iben Munck Adamsen, tlf. 22 91 20 06.

***********************************************************************************************************************************************************************