Nøgletal 2019/20

Grundoplysninger

Aabenraa Statsskole
Forstallé 14
DK-6200 Aabenraa
Telefon: 74 62 23 11
Elektronisk fakturering: EAN nr. 5798000558748
E-post til Aabenraa Statsskole: aabenraa@statsskole.dk
E-post til rektor: lmp@statsskole.dk

Rektor: Lone Mailandt-Poulsen
Bestyrelsesformand: Ingrid Fabricius


Antal spor på Aabenraa Statsskole 

34 klasser fordelt således:

1.g    8 klasser
2. g   9 klasser
3. g   10 klasser
1. hf  4 klasser (heraf 1 ASF-klasse)
2. hf  3 klasser (heraf 1 ASF-klasse)


Antal elever
855 elever


Gennemsnitlig klassekvotient

STX og HF: 26,06 elever pr. stamklasse
HF-ASF: 10,5 elever pr. stamklasse


Databank

Her kan du se oplysninger om skolens karaktergivning, elevers fuldførselstid og fuldførselsfrekvens samt overgangsfrekvens til anden uddannelse.

Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid

Overgang til uddannelse

Karakterer


Antal lærere

71 medarbejdere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret
68,67 medarbejdere er ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger.


Internetadgang og fælles computere

Der er adgang til trådløst internet på hele skolen. Der er 8 fælles PC’er i skolens studiecenter.


Kvalitet og evaluering

Du kan læse mere om, hvordan Aabenraa Statsskole arbejder med kvalitet her og evaluering her