Nøgletal 2020/21

Grundoplysninger

Aabenraa Statsskole
Forstallé 14
DK-6200 Aabenraa
Telefon: 74 62 23 11
Elektronisk fakturering: EAN nr. 5798000558748
E-post til Aabenraa Statsskole: aabenraa@statsskole.dk
E-post til rektor: lmp@statsskole.dk

Rektor: Lone Mailandt-Poulsen
Bestyrelsesformand: Ingrid Fabricius


Antal spor på Aabenraa Statsskole 

33 klasser fordelt således:

1.g    7 klasser
2. g   8 klasser
3. g   9 klasser
1. hf  5 klasser (heraf 1 ASF-klasse)
2. hf  4 klasser (heraf 1 ASF-klasse)


Antal elever
790 elever


Gennemsnitlig klassekvotient

STX og HF: 24,8 elever pr. stamklasse
HF-ASF: 10,5 elever pr. stamklasse


Databank

Her kan du se oplysninger om skolens karaktergivning, elevers fuldførselstid og fuldførselsfrekvens samt overgangsfrekvens til anden uddannelse.

Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid

Overgang til uddannelse

Karakterer


Antal lærere

74 medarbejdere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret
67,84 medarbejdere er ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger.


Internetadgang

Der er adgang til trådløst internet på hele skolen.


Kvalitet og evaluering

Her kan du læse mere om, hvordan Aabenraa Statsskole arbejder med kvalitet  og evaluering