To ungdomsuddannelser under samme tag. Vi er en forholdsvis stor skole med et elevtal på over 800, og vi tilbyder både stx og hf. P.g.a. størrelsen kan vi tilbyde undervisning i mange forskellige fag og på alle niveauer, og vi har et bredt sammensat studieretningsudbud.

Vi er også en ganske almindelig skole med en almindelig elevsammensætning. Det betyder at 16% af vore elever har anden etnisk baggrund end dansk med over 20 forskellige nationaliteter repræsenteret. Dette præger på positiv vis dagligdagen både i og uden for undervisningen.

Vi deltager sammen med skoler fra Spanien, Finland, Tyskland og Rumænien i projektet One School – Many Cultures.
Den åbenhed der skabes på denne måde, er til fordel for alle. Derfor er alt ved det gamle samtidig med at det er i stadig forandring.