Om skolen

Billede af LMP

Velkommen

Her kan du læse rektors velkomst.
20220804-_75072913untitled-Edit-Edit_2048px

Personaleoversigt

Uddannelse med udsyn

Se ledige stillinger

Organisation

Bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning

Aabenraa Statsskole har en bestyrelse på ti medlemmer. To medlemmer er uden stemmeret. Bestyrelsen er sammensat således:

Seks udefrakommende medlemmer

 • Et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Aabenraa Kommune
  Ejler Schütt
 • Et medlem udpeget af Skolelederforeningen i Aabenraa Kommune
  Bjarke Højriis Markussen
 • Et medlem udpeget af Syddansk Universitet
  Anne-Mette Tønnesen
 • Et medlem udpeget af Business Aabenraa
  Jesper Baungård
 • Et medlem udpeget af Region Syddanmark
  Jens Nicolai Wistoft
 • Et medlem udpeget ved selvsupplering
  Den tiltrædende bestyrelse beslutter, hvem den ud fra en kompetenceprofil skal selvsuppleres med.
  Stefan Kumarage Schou

Fire  medlemmer fra Aabenraa Statsskole

 • To medlemmer udpeget af medarbejderne
  Jesper Kohberg-Skov, lektor og tillidsrepræsentant – med stemmeret
  Iben Gregers Jensen, lektor – uden stemmeret
 • To medlemmer udpeget af elevrådet blandt deltagere i uddannelse på skolen
  Anita Mir – med stemmeret
  Alexander Groos – uden stemmeret

Klik på diagrammet for at se skolens udvalg

Personaleoversigt

Du kan finde navne, billeder og kontaktoplysninger på skolens ansatte i personaleoversigten

Personale 2022

Persondatapolitik

Aabenraa Statsskoles persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med
kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016.

Her kan du læse Aabenraa Statsskoles persondatapolitik

Du kan kontakte skolens databeskyttelsesrådgiver (DPO) på dpo@statsskole.dk eller via skolens hovednummer 74 62 23 11.

Der er pt. ingen ledige stillinger på Aabenraa Statsskole.

Sociale klausuler

Aabenraa Statsskole har udarbejdet følgende handlingsplan vedr. sociale klausuler.

 

Ledelsesgrundlag

Her finder du ledelsesgrundlaget for Aabenraa Statsskole.

Brugerinformation

Ferieplan for skolens elever

 

Ferieplan 2023-2024

Skolestart

Onsdag den 9. august 2023 for nye elever

Torsdag den 10. august 2023 for fortsætterelever

 

Efterårsferie

Lørdag den 14. oktober 2023 – søndag den 22. oktober 2023

 

Juleferie

Torsdag den 21. december 2023 – onsdag den 3. januar 2024

 

Vinterferie

Lørdag den 10. februar 2024 – søndag den 18. februar 2024

Påskeferie

Lørdag den 23. marts 2024 – mandag den 1. april 2024

 

Kr. Himmelfart

Torsdag den 9. maj 2024 – søndag den 12. maj 2024
(Der kan forekomme prøver fredag)

 

Pinse

Lørdag den 18. maj 2024 – mandag den 20. maj 2024

 

Sommerferie

Lørdag den 29. juni 2024

 

Ferieplan 2024-2025

Skolestart
Onsdag den 7. august 2024 for nye elever
Torsdag den 8. august 2024 for fortsætterelever

 

Efterårsferie
Lørdag den 12. oktober 2024 – søndag den 20. oktober 2024

 

Juleferie
Lørdag den 21. december 2024 – søndag den 5. januar 2025

 

Vinterferie
Lørdag den 8. februar 2025 – søndag den 16. februar 2025

 

Påskeferie
Lørdag den 12. april 2025 – mandag den 21. april 2025

 

Kr. Himmelfart
Torsdag den 29. maj 2025 – søndag den 1. juni 2025
(Der kan forekomme prøver fredag)

 

Pinse
Lørdag den 7. juni 2025 – mandag den 9. juni 2025

 

Sommerferie
Lørdag den 28. juni 2025

Profil og nøgletal

Ifølge Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. skal landets uddannelsesinstitutioner offentliggøre en række oplysninger online.

Mange af oplysningerne for Aabenraa Statsskole er placeret relevante steder på skolens hjemmeside.

Du finder centrale nøgletal for indeværende skoleår via menuen i højre side.

Lektionstider på Aabenraa Statsskole

1. modul
Kl. 8.05-9.35

2. modul
Kl. 9.55-11.25

3. modul
Kl. 11.55-13.25

4. modul
Kl. 13.40-15.10

5. modul
Kl. 15.15-16.45

Egenbetaling

 

Som elev på Aabenraa Statsskole er der i løbet af din uddannelse udgifter, du selv skal dække gennem egenbetaling.

Studieture
Alle elever skal påregne en udgift til studieture på cirka 4.200 kr. i løbet af uddannelsesperioden. Beløbet dækker alle udgifter bortset fra mad og lommepenge. Beløbet kan i forbindelse med særlige internationale aktiviteter fraviges efter aftale mellem klasse, skole og forældre.

Ekskursioner
I løbet af din tid på Aabenraa Statsskole vil du komme på faglige ekskursioner i forbindelse med undervisningen. Som elev skal du påregne en udgift på maksimum 80 kr. per ekskursionsdag. Beløbet dækker alle udgifter bortset fra mad og lommepenge. Ved flerdagsekskursioner kan der kommer yderligere udgifter til f.eks. overnatning.

Introtur
Når du starter som førsteårselev på Aabenraa Statsskole, skal du på introtur . Turen koster 150 kr. Beløbet dækker ophold, forplejning og aktiviteter.

Ti-Nspire CAS
Alle nye elever i 1g og 1hf skal have matematik på mindst C-niveau. Undervisningen er baseret på brug af softwaren Ti-Nspire CAS. Programmet kan købes som etårig lejelicens på skolen og koster 150 kr.

Elevskabe
Ved skoleårets start får alle elever tildelt et elevskab til opbevaring af personlige ejendele. Opbevaringen sker på eget ansvar, og du kan købe en hængelås på skolens kontor til 20 kr.

Sund mad – sund hjerne

Kantinens navn er Aabenraa Statsskoles Kantine. Kantinen er en integreret del af Aabenraa Statsskole.

Ansatte i kantinen er Morten Heldt (kantineleder), Hanne Johannsen, Remzije Pacolli, Grethe Paulsen og Maria Chocano (kantinemedhjælpere).
Kantinens formål er at tilbyde elever, ansatte og eventuelle gæster god og sund mad til priser svarende til prisniveauet i andre private og offentlige kantiner.

 

Kundepolitik og madpolitik

Kantinens salgsområde er lækkert indrettet – kundevenligt, tidssvarende og hygiejnisk.

Du kan bevæge dig rundt om en madø med salatbar og diske med et stort og varieret udvalg af for eksempel sandwiches, hjemmebagte boller, lune retter og frugt. For at du hurtigt kan komme til at nyde din mad og give et godt flow uden ventetid, er der to betalingssteder.

Madpolitisk lægger kantinen vægt på at have så stor en egenproduktion som muligt og på at kunne udbyde et bredt udvalg af groft og grønt. Der er søde sager og softdrinks nedprioriteret til fordel for en opprioritering af hjemmebag, juice, flaske- og almindeligt vand.

Kantine salat

Bogkælderen

Bogdepotet finder du i kælderen under A-fløjen, hvor Louise Holm Nielsen står for udlån af bøger enkeltvis og i klassesæt.

 

Åbningstider
Mandag – fredag: Kl. 9.30-10.00
Tirsdag: Lukket

Kontaktoplysninger
Mail: lhn@statsskole.dk

Handlingsplan for evakuering af skolen

Hændelsen spottes

 1. Bevar ro og omtanke.

Alarmering

 1. Start brandalarmen.
 2. Ring 112.
 3. Giv besked til kontoret.

Hensigtsmæssig adfærd under situationen – elev/personalesikkerhed

 1. Sørg for, at alle forlader lokalet og går til sportspladsen syd for idrætsanlægget.
 2. Alle medarbejdere tjekker de to tilstødende lokaler.
 3. Påbegynd evt. slukning.
 4. Man skal ved røgfyldte rum altid søge mod gulvet.
 5. Plan over flugtveje er ophængt på gangarealer.

Klarmelding

 1. På sportspladsen samles eleverne i undervisningshold sammen med holdets lærer.
 2. Hvis nogle personer savnes skal dette straks meddeles ledelsen.
 3. Rektor eller dennes stedfortræder er ansvarlig for der tjekkes at skolen er rømmet.

Når hændelsen er overstået

 1. Brandmyndigheder, rektor eller rektors stedfortræder melder hændelsen overstået.

Brandalarm aktiveres ved brand

[/vc_column]

Studie- og ordensregler

Aabenraa Statsskoles studie- og ordensregler er fastsat i overensstemmelse med Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (BEK. 1338 af 9/12/2019) af skolens ledelse efter høring i Bestyrelsen, Pædagogisk Råd og Elevrådet.

 

Det primære mål med studie- og ordensreglerne er at fremme studieaktiviteten og bidrage til et trygt undervisningsmiljø og god trivsel. Reglerne skal understøtte skolens vision og grundlæggende værdier (Individet i fællesskabet, Højt til loftet, Tillid, Initiativ, Medejerskab).

 

Studie- og ordensreglerne er gældende for elever ved Aabenraa Statsskole. Disse gælder i skoletiden, hvad enten den foregår på skolen, på ekskursioner eller lignende. Studie- og ordensreglerne gælder også, når elever i øvrigt opholder sig på skolen, når de kan identificeres med skolen, eller når elevernes adfærd skønnes at kunne have betydning for forhold på skolen (f.eks. via adfærd på sociale medier).

Skolen informerer eleverne om studie- og ordensreglerne og om konsekvenser af manglende overholdelse af reglerne. Det er en pligt for elever at holde sig orienteret om reglerne.

 

 

Marts 2022/LMP

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (retsinformation.dk)

 

 

Ud over skolens studie- og ordensregler er Aabenraa Kommunes ungdomsuddannelser gået sammen om at lave fælles rammer for indtagelse af alkohol.
Du kan læse Aabenraa Statsskoles alkoholpolitik her.

Regler om adfærd og samvær

Aabenraa Statsskole er et uddannelsessted og en arbejdsplads for mange mennesker, og den enkeltes adfærd har betydning for andres trivsel og arbejdsmiljø. Vi tager derfor alle hensyn til hinanden og viser omtanke i forhold til skolens bygninger, funktion, inventar og materiel.

Det indebærer, at vi behandler hinanden med ligeværdighed, og tolerance, så vi sikrer, at Aabenraa Statsskole er et trygt sted at være.

Ingen ved Aabenraa Statsskole må udsættes for – eller udsætte andre for – krænkende eller nedværdigende behandling. Se også skolens antimobbestrategi.

Det er ikke tilladt at tage fotos, optage eller dele lyd og video, der kan krænke eller nedgøre andre. Optagelse af lyd eller video eller fotografering på skolen (både i undervisningen, pauserne og ved sociale arrangementer) kræver skriftligt samtykke fra de personer der optages. Fotografering i en undervisningssituation samt lyd- og video- optagelse af undervisningen aftales altid med underviseren.

Elever har pligt til at efterkomme de ansattes anvisninger – herunder de særlige regler, der udarbejdes i forbindelse med ekskursioner og studieture.

Bøger og andre undervisningsmidler

De bøger, man som elev får stillet til rådighed, skal behandles med omhu og være forsynet med tydeligt navn, klasse og årstal. Elever har erstatningsansvar, hvis en bog bliver væk eller ødelagt af f.eks. tilskrivninger. Erstatningsansvaret gælder også for andre udleverede undervisningsmidler.

Regler for brug af computere og netværk på skolen

Skolens internetadgang og printere stilles frit til rådighed for alle elever til brug ved skolearbejdet. Det forudsætter, at alle overholder love og regler for brugen.

Parkering

P-pladserne ved Boligforeningen på Callesensgade er private og må ikke benyttes. Parkeringspladserne med indkørsel fra Forstallé og Callesensgade er kun for skolens personale og gæster. Elever kan parkere langs bygningen ved idrætshallen på Skolevænget. Der er offentlige parkeringspladser ved IBC. Cykler henstilles i cykelstativerne bag E-fløjen, bag M-fløjen, samt på stien mellem Forstallé og IBC.

Eksamen

I forbindelse med eksamen og prøver er regelgrundlaget ”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser” BEK 343 af 08/04/2016. Dog således, at § 15, § 20 og §§ 40-44 ikke gælder for elever på en gymnasial uddannelse, der er startet efter 1. august 2017.

For disse elever gælder reglerne beskrevet i følgende to bekendtgørelser, der blev lavet i forbindelse med gymnasiereformen 2017: BEK 1276 af 27/11/2017 om blandt andet adgang til internet og anvendte undervisningsmidler ved eksamen og BEK 224 af 19/03/2018 om blandt andet adgang til at medbringe udstyr ved eksamen, herunder digitalt udstyr.

Skolen udleverer via Lectio en skriftlig orientering om reglerne for eksamen til alle elever. Eleverne har pligt til at sætte sig ind i disse regler og i de retningslinjer, skolen udarbejder.

Ved konstateret snyd i forbindelse med en prøve eller eksamen kan eleven blive bortvist fra prøven eller tildeles karakteren -3 jævnfør reglerne om snyd.

Reglerne for eksamen gælder også ved de interne prøver: Deltagelse i de interne eksamenslignende prøver er en forudsætning for at kunne blive indstillet til eksamen.

Tilstedeværelse

Alle former for fravær, herunder manglende aktiv deltagelse i undervisningen samt manglende eller ikke-rettidigt afleverede opgaver, registreres løbende som fravær. Dette gælder uanset årsagen til fraværet.

Lærerne registrerer elevernes tilstedeværelse i hvert modul.

Eleverne har pligt til at give skolen besked om fravær og årsagen til dette. Det sker under ”fraværsårsager” i Lectio.

Elever, der på grund af handicap, andre funktionsvanskeligheder eller af andre grunde ikke kan deltage i hele undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter ledelsens konkrete vurdering. Strækker anmodningen om fritagelse sig over mere end 3 uger, vil skolen normalt afkræve eleven en lægeerklæring. Udgiften hertil afholdes af eleven.

Ved hyppigt fravær indkalder skolen eleven til en bekymringssamtale for sammen med eleven at få belyst årsagerne til fraværet. Skolen har ret til at stille krav om en lægeerklæring i denne forbindelse. Udgiften til lægeerklæring afholdes af eleven. Hvis en elev er fraværende, har eleven selv pligt til at orientere sig om og indhente klassens arbejde.

Ved dokumenteret længerevarende sygdom kan skolen tilbyde sygeundervisning i det omfang, det er praktisk muligt.

Registreringen af en elevs fravær gælder for et skoleår ad gangen, dog vil skolen være ekstra opmærksom på elever, der har haft et stort fravær i almindelighed og/eller i særlige fag det forudgående år. Den enkelte elev har adgang til løbende at følge registreringen af sit eget fravær på Lectio.

Fravær godskrives ved dobbeltbooking fra skolens side, f.eks. pga. ekskursion med et valghold, mens der er anden undervisning på skolen, skolerelaterede aktiviteter (f.eks. deltagelse i skoleudvalgsarbejde, elevrådsmøder). Eleven er selv ansvarlig for at få godskrevet sit fravær senest en uge efter aktiviteten. Eleven udfylder en blanket og afleverer i postkasse på administrationsgangen.

Snyd

Hvis en lærer konstaterer snyd (f.eks. afskrift fra andre eller plagiat fra internettet) i forbindelse med skriftlige opgaver sanktioneres eleven af en af skolens uddannelsesledere. Det udløser 100% fravær for afleveringen. Det er fagunderviseren, der foretager vurderingen og dokumentationen af omfanget af snyd. Ved gentagne tilfælde af snyd kan eleven bortvises midlertidigt, kan henvises til at aflægge prøve i et eller flere fag eller kan bortvises permanent efter rektors afgørelse. Henvises eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag gives ikke årskarakter i det/de pågældende fag. Skolen betragter snyd som en alvorlig forseelse, og en advarsel for snyd bortfalder derfor normalt ikke undervejs i gymnasieforløbet.

En elev, der udleverer en opgave til en kammerat, der efterfølgende skriver opgaven af, er ansvarlig for at den anden elev vanskeliggøres i at gennemføre sin uddannelse, og kan derfor sanktioneres for at have udleveret sin opgave.

Sanktioner

I medfør af Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (BEK. 1338 af 9/12/2019) har skolen fastsat følgende sanktioner/sanktionssystem:

 

Hvis skolens leder finder, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er tilstrækkelig reaktion over for en elev, der har tilsidesat skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan en eller flere af følgende sanktioner iværksættes:

 • Advarsel
 • Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage. Udelukkelsen registreres som fravær.
 • Midlertidig hjemsendelse, f.eks. mens en sag undersøges nærmere.
 • Tilbageholdelse af elevens private genstande i normalt højst ét døgn. Det kan fx dreje sig om inddragelse af en elevs mobiltelefon eller pc, hvis det skønnes, at elevens brug generer undervisningen eller andre elever på skolen. Lærerne kan inddrage elevens genstande og aflevere dem på kontoret, hvorefter ledelsen beslutter, hvor længe genstanden skal opbevares på skolen (normalt højst et døgn). Hvis eleven ikke afleverer de relevante genstande efter anmodning, så kan skolen iværksætte yderligere sanktioner.
 • Forbud mod at eleven i en bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande (f.eks. mobiltelefon) på skolen og i undervisningen Hvis eleven alligevel medbringer de nævnte genstande, så kan skolen iværksætte yderligere sanktioner.
 • Henvisning til at aflægge prøve et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år. (Fravær, der koncentrerer sig om enkelte fag, vil kunne indebære, at eleven henvises til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin). Man fortaber retten til årskarakter i faget/fagene.
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår.
 • Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 • Bortvisning
 • Fratagelse af SU.

En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold gør sig gældende. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionen iværksættes uden forudgående skriftlig advarsel.

 

Den iværksatte sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til den konkrete overtrædelse af skolens studie- og ordensregler.

Klageadgang

En elev (og forældre/værger, hvis eleven er under 18 år) kan klage over skolens afgørelse mht. sanktioner i forbindelse med Studie- og ordensreglerne. Klagen stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og afleveres skriftligt til rektor, der videresender klagen sammen med sin egen udtalelse i sagen. Fristen for at klage er senest 10 hverdage (inklusive dage uden undervisning) efter afgørelsen er meddelt eleven. Dog fem hverdage (inklusive undervisningsfri dage) i sager vedrørende snyd, udelukkelse fra arrangementer, udelukkelse fra deltagelse i undervisning og skoleaktiviteter samt forbud mod at medbringe private genstande i forbindelse med undervisning og øvrige skoleaktiviteter.

Rygning alkohol og rusmidler

Rygning er ikke tilladt på skolens matrikel. Herunder hører også e-cigaretter, snus og lignende. Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage nogen former for alkohol eller ulovlige rusmidler i skoletiden eller på skolens område, Det er ikke tilladt at møde på skolens område eller til skolerelaterede aktiviteter i påvirket tilstand. I forbindelse med konkret mistanke, forbeholder skolen sig ret til at teste elever for indtagelse af rusmidler og stoffer.

Skolens ledelse kan ved særlige lejligheder dispensere fra forbuddet mod indtagelse af alkohol.

IT

Mobiltelefoner indstilles på lydløs og uden vibrator, og opbevares i tasken i undervisningstiden. Brug af IT (computer, mobiltelefon mv.) i undervisningstiden er tilladt i det omfang, det anvendes fagligt og i henhold til underviserens anvisning.

Du kan her læse skolens politik vedrørende mobiltelefoner og computere i undervisningen.

Regler for brug af lokaler

Hensynsfuld adfærd indebærer bl.a., at man rydder op efter sig selv og sætter stole op, inden man forlader et af skolens lokaler. Skolen forventer, at alle behandler møbler og andet inventar skånsomt og f.eks. ikke sætter sko i møblerne. For en lang række lokaler (auditorium, aula, laboratorier, musiklokaler, mediefagslokaler, billedkunst og idrætshal) gælder særlige regler og sikkerhedshensyn, som man som elev har pligt til at sætte sig ind i. Disse regler hænger synligt i de respektive lokaler.

Handel

Handel på skolen er ikke tilladt. Skolens ledelse kan dog give dispensation. Plakater vedrørende eksterne aktiviteter mv. må kun hænges på opslagstavlerne og kun efter tilladelse fra skolens administration. Ophængning af plakater, annoncer mv. med kommercielt formål er ikke tilladt.

Aktiv deltagelse i undervisningen

Den daglige undervisning er normalt placeret mellem kl. 8.05 og 15.10. Hvis skemaet udvides ud over dette tidsrum varsles det normalt mindst 2 uger i forvejen.

Elever har pligt til at møde til undervisningen (herunder fællestimer, introforløb, studievejledning og andre aktiviteter, som elever indkaldes til af skolen).

Elever har pligt til at medbringe bøger og relevant materiale samt at møde forberedte til undervisningen og til at deltage aktivt.

Elever har pligt til efter de ansattes anvisning at deltage aktivt i virtuel undervisning samt anden undervisning som f.eks. selvstændigt opgave- og projektarbejde.

Elever har pligt til at aflevere skriftlige opgaver til den fastsatte tid, og opgaverne skal godkendes med hensyn til omfang og kvalitet – hermed menes, at eleven har bestræbt sig på at besvare opgaven.

Det forudsættes, at elever selv udarbejder deres skriftlige opgaver. I tilfælde af snyd, dvs. afskrift eller gengivelse af andres arbejde, som en elev udgiver for at være sit eget, fastsætter ledelsen en sanktion. Se afsnittet om snyd.

Elever har pligt til at deltage i terminsprøver, årsprøver og lignende efter skolens bestemmelse.

Elever skal deltage i faglige ekskursioner, studieture mv. efter de bestemmelser, skolen og Undervisningsministeriet har opstillet. Eventuel fritagelse skal godkendes af skolens ledelse, og anden form for undervisning træder i stedet. Elever har pligt til i god tid at informere rejselærerne, hvis han/hun har særlige forhold, fx af helbredsmæssig art, der kan have betydning for ekskursionen eller studierejsen.

Procedurer for håndtering af forsømmelser

Den enkelte elevs tilstedeværelse følges af klassens lærere, vejledere og ledelse, og der lægges vægt på en hurtig indgriben, hvis en elev har gentagne forsømmelser. Det beror på en konkret vurdering, hvornår skolen reagerer på en elevs forsømmelser.

Oprykning

En elev har krav på oprykning, når eleven har opnået mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår. Hvis en elev har et karaktergennemsnit under 2,0, har rektor mulighed for at nægte den pågældende elev oprykning til næste klassetrin eller at udmelde eleven af skolen.

Øvrige regler om oprykning fremgår af Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (BEK. 1338 af 9/12/2019).

Lukning af skolen ved vintervejr

Hvis skolen vælger at lukke skolen pga. dårligt vejr meddeles dette via Lectio hurtigst muligt.

Tidligere elever og ansatte

Legatmulighed  for tidligere elever ved Aabenraa Statsskole:

Skolens tidligere elever kan søge om tildeling af legater ved Aabenraa Statsskole. Ansøgningsfristen er 1. maj.  

Her finder du legatansøgningsblanketten

Elevsamfundet

Aabenraa Statsskoles Elevsamfund er en forening af dimittender/gamle elever.
Her kan du læse mere om Elevsamfundet.

Den 17. juni 2023 holder Aabenraa Statsskoles Elevsamfund det årlige jubilararrangement. Her kan du læse invitationen og programmet.