Pædagogisk udgangspunkt og praksis

På Aabenraa Statsskole er omdrejningspunktet for elever og medarbejdere at skabe det bedst mulige læringsmæssige udbytte gennem bl.a. faglighed, engagement og åbenhed.

Medarbejderne ajourfører sig løbende fagligt og kompetencemæssigt og deltager i udviklingen af den pædagogiske praksis. Vi kan lide at eksperimentere. Vi opstiller løbende planer og strategier for kursister og elevers kompetenceudvikling. Og vi følger op.

Du kan orientere dig i disse planer og strategier. Nogle af dem findes på hjemmesiden og nogle findes ved henvendelse til skolens administration. Det drejer sig om planer for