Praktiske oplysninger til nye elever i 2023

 

Buskort og kilometerpenge

Se www.ungdomskort.dk

Søg i god tid, da der om sommeren kan være længere sagsbehandlingstid (Mit-ID skal bruges). Du kan dog tidligst søge om ungdomskort, når du er optaget på en uddannelse.

Hvis du ikke har et dansk cpr-nummer, skal du henvende dig på skolens kontor for at få et ansøgningsskema.

 

Bøger

Skolen udleverer de bøger, som du skal bruge i undervisningen. Du skal skrive dit navn i alle lånte bøger. Hvis dit navn ikke er i bøgerne, kan vi ikke kontrollere, at du har afleveret dem igen. I givet fald vil skolen kræve erstatning for bøgerne. Skolen stiller elektroniske ordbøger til rådighed.

 

Computere

Undervisningen og eksamen forudsætter, at du anskaffer dig din egen bærbare computer, som du kan tage med i skole. Chromebook kan ikke anbefales, da den ikke må anvendes til eksamen.

Overalt på skolen kan du koble dig på skolens internet. Office365-pakken stilles gratis til rådighed for alle elever.

Alle nye elever i 1.g og 1.hf skal have matematik på mindst C-niveau.

Matematikundervisningen er baseret på brug af softwaren TI-Nspire CAS. Denne software købes som et-årig lejelicens på skolen for 150 kr. Programmet kan både installeres på Windows og Mac-computere, men ikke iPads eller Chromebooks. Købet af licensen afvikles første skoledag (MobilePay eller betalingskort). Hvis du selv har fremskaffet den korrekte software, skal du naturligvis ikke købe den igen.

 

Cpr. nr.

Hvis du er udenlandsk statsborger og ikke har et dansk cpr.nr. til ansøgning om SU, buskort m.m., bedes du orientere dig på www.su.dk under punktet ”Udenlandsk statsborger” (husk kopi af pas). Du er også velkommen til at henvende dig på kontoret. For at få et MitID skal du møde personligt op på den kommunale borgerservice. Skolen opfordrer til, at du anskaffer dig et dansk cpr.nr.

 

Ferier

Du kan se informationer om ferier på skolens hjemmeside. Der gives ikke fri på andre tidspunkter end de planlagte ferier.

 

Forældre-elev arrangement

I efterårssemesteret inviterer skolen dig og dine forældre til skolearrangementer.

1.g inviteres til forældre-elevarrangement i oktober forud for valg af studieretning og igen i november efter start i studieretningsklasser.

1.hf inviteres til forældre-elevarrangement i november efter introduktionsforløb og før valg af fagpakke.

 

Forsikring

Skolen har ikke nogen forsikring, som dækker i tilfælde af ulykke, tyveri eller andet. Dette gælder også uheld, der sker i forbindelse med undervisningen. Vi opfordrer dig derfor til selv at tegne en forsikring, hvis du ikke er dækket af en familieforsikring eller andet.

 

Hjemmeside

Se www.statsskole.dk. Her kan du finde oplysninger om din uddannelse, vejledninger, skolens daglige liv m.m.

 

Kantine

Skolen har en SuperSmiley kantine, hvor du kan købe mad- og drikkevarer.

 

Kommunikation og meddelelser

Den første dag du møder på skolen, vil du få et password til Lectio (se overskriften ”Lectio”), hvor du for eksempel kan se dine studieplaner og opgaver, dine karakterer og andre personlige oplysninger.

 

Kontantfri skole

Når du skal købe noget på Aabenraa Statsskole, foregår det pr. MobilePay eller med betalingskort.

 

Lectio

Lectio er et webbaseret program, en slags ”Aula”. Der er ikke en forældreindgang, men så længe du er under 18 år, har dine forældre krav på at kunne følge med. Det vil for de fleste elever være en god ide jævnligt via Lectio at se på skolehverdagen sammen med dine forældre. I kan se dit skema og dine lektier, følge med i din studieaktivitet, se og aflevere opgaver samt kommunikere med skolens ansatte og elever

 

 

Ordensregler

Skolens studie- og ordensregler står på skolens hjemmeside under ”Om skolen”. Dem har du pligt til at orientere dig i.

 

Ringetider

Undervisning begynder klokken 8.05 og slutter normalt klokken 15.10. Hvert undervisningsmodul varer 90 minutter.

 

Skabe

Skolen tilbyder alle elever et personligt skab, som bruges til opbevaring af ejendele, som fx overtøj, sportstaske og cykelhjelm. Skabet kan aflåses med hængelås. Du kan selv medbringe en hængelås eller købe en på skolen (20 kr).

 

Skema

Du kan se dit skema i Lectio. Løbende skemaændringer kan ses hver dag i Lectio, og her vil du også kunne finde alle vigtige meddelelser fra skolen.

 

Studiecafe

Skolen har studiecafe to gange om ugen. Her kan du få hjælp til dine lektier og afleveringer af lærere og elever, og du kan også mødes med dine klassekammerater i studiecafeen for at lave lektier i fællesskab.

 

SU

Du kan søge om SU fra det første kvartal, efter du er fyldt 18 år.

Du skal søge SU via minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.

 

Du kan først søge SU én måned, før du er berettiget til SU. Hvis du har et handicap, som berettiger til særlig støtte, skal du henvende dig til din studievejleder.

 

Alle øvrige spørgsmål vedrørende SU skal rettes til kontoret.

 

Tobaksfri skoletid

På Aabenraa Statsskole er der tobaksfri skoletid, hvilket betyder, at det ikke er tilladt at ryge tobak, e-cigaretter eller indtage snus i løbet af skoledagen. Dette forbud gælder både på og udenfor skolens område, og det gælder også i pauserne.

 

 

/Juni 2023