Praktiske oplysninger til nye elever i 2021

 

Buskort og kilometerpenge

Se www.ungdomskort.dk

Her kan du se video fra Sydtrafik om ungdomskort.

Søg i god tid, da der om sommeren kan være længere sagsbehandlingstid (NemID skal bruges). Du kan dog tidligst søge om ungdomskort, når du er optaget på en uddannelse. Har du søgt og endnu ikke modtaget dit ungdomskort, så køb et periodekort uden rabat; herefter kan du, ifølge vore oplysninger, få rabatten refunderet hos Sydtrafik.

Har du derimod købt et 10-turs kort kan du ikke få rabatten refunderet.

Hvis du ikke har et dansk cpr-nummer, skal du henvende dig til Jan Overgaard i bogkælderen for at få udleveret et ansøgningsskema.

 

Bøger

Skolen udleverer de bøger, som du skal bruge i undervisningen. Du skal skrive dit navn i alle lånte bøger. Hvis dit navn ikke er i bøgerne, kan vi ikke kontrollere, at du har afleveret dem igen. I givet fald vil skolen kræve erstatning for bøgerne.

Skolen stiller elektroniske ordbøger til rådighed.

 

Computere

Undervisningen og eksamen forudsætter, at du anskaffer dig din egen bærbare computer, som du kan tage med i skole. Overalt på skolen kan du koble dig på skolens intranet og internettet. Office365 pakken stilles gratis til rådighed for alle elever.

Alle nye elever i 1.g og 1.HF skal have matematik på mindst C-niveau.

Matematikundervisningen er baseret på brug af softwaren TI-Nspire CAS. Denne software købes som et-årig lejelicens på skolen for 150 kr. inklusive moms. Programmet kan både installeres på Windows og Mac-computere, men ikke iPads eller Chromebooks. Købet af lejelicensen afvikles første skoledag (MobilePay eller betalingskort). Hvis du selv har fremskaffet den korrekte software, skal du naturligvis ikke købe den igen.

 

Cpr. nr.

Hvis du er udenlandsk statsborger og ikke har et dansk cpr.nr. til ansøgning om SU, buskort m.m. bedes du orientere dig på www.su.dk under punktet ”Udenlandsk statsborger” (Husk kopi af pas). Du er også velkommen til at henvende dig til Jan Overgaard i bogkælderen. For at få et NemID skal du møde personligt op på den kommunale borgerservice.

Skolen opfordrer til, at du anskaffer dig et dansk cpr.nr, hvis du ikke har et.

 

Ferier

Du kan se informationer om ferier på skolens hjemmeside. Der gives ikke fri på andre tidspunkter end de planlagte ferier.

 

Forældre-elev arrangement

Skolen inviterer i grundforløbet til første forældre-elevarrangement d. 5. oktober. forud for dit valg af studieretning på STX. Der kommer yderligere et forældre-elevarrangement d. 29. november, hvor du har vært nogle uger i din studieretningsklasse.

 

Forsikring

Skolen har ikke nogen forsikring, som dækker i tilfælde af ulykke, tyveri eller andet. Dette gælder også uheld, der sker i forbindelse med undervisningen. Vi opfordrer dig derfor til selv at tegne en forsikring, hvis du ikke er dækket af en familieforsikring eller andet.

 

Hjemmeside

Se www.statsskole.dk. Her kan du finde oplysninger om din uddannelse, vejledninger, skolens dagligliv m.m.

 

Kantine

Skolen har en SuperSmiley kantine, hvor du kan købe mad- og drikkevarer.

 

Kommunikation og meddelelser

Den første dag du er på skolen, vil du få et password til Lectio, hvor du for eksempel kan se dine studieplaner og opgaver, dine karakterer og andre personlige oplysninger. Pas på de koder, du får tildelt. Del dem ikke med andre.

 

Kontant-fri skole

Når du skal købe noget på Aabenraa Statsskole, foregår det pr MobilePay eller med betalingskort. Det er ikke muligt at betale med kontanter.

 

Lectio

Lectio er et webbaseret program, en slags ”Aula”. Der er ikke en forældreindgang, men så længe du er under 18, har dine forældre krav på at kunne følge med. Det vil for de fleste være en god ide jævnligt via Lectio at se på skolehverdagen sammen med sine forældre. Man kan se dit skema og dine lektier, følge med i din studieaktivitet, se og aflevere opgaver samt kommunikere med ledelse, studievejledere, kontorpersonale, lærere og andre elever.

 

Ordensregler

Skolens studie- og ordensregler står på skolens hjemmeside under ”Om skolen”. Dem har du pligt til at orientere dig i.

 

Ringetider

Undervisning begynder kl. 8.05 og slutter normalt kl. 15.10. Hvert undervisningsmodul varer 90 minutter.

 

Skabe

Skolen tilbyder alle elever et personligt skab, som bruges til opbevaring af ejendele, som fx overtøj, sportstaske og cykelhjelm. Skabet kan aflåses med hængelås. Du kan selv medbringe en hængelås eller købe en på skolen (20 kr.).

 

Skema

Du kan se dit skema i Lectio. Løbende skemaændringer kan ses hver dag i Lectio, og her vil du også kunne finde alle vigtige meddelelser fra skolen.

 

Studiecafe

Skolen har studiecafe to gange om ugen. Her kan du få hjælp til dine lektier og afleveringer af lærere og elever, og du kan også mødes med dine klassekammerater i studiecafeen for at lave lektier i fællesskab.

 

SU

Du kan søge om SU fra det første kvartal efter, at du er fyldt 18 år.

Du skal søge SU via minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge NEM-ID, som du kan bestille på www.nemid.nu.

 

Du kan først søge SU én måned før du er berettiget til SU. Hvis du har et handicap, som berettiger til særlig støtte, skal du henvende dig til din studievejleder.

 

Alle øvrige spørgsmål vedrørende SU skal rettes til Jan Overgaard i bogkælderen.