Velkommen til Aabenraa Statsskoles hjemmeside. 

Aabenraa Statsskole er et moderne gymnasium fyldt med liv, engagement og fællesskab. Studiemiljøet er kendetegnet ved en grundlæggende åben og nysgerrig tilgang til de unge. Vi støtter de unge i deres faglige, sociale og personlige udvikling i de to eller tre år, de er elever på skolen. De 80 dygtige og engagerede undervisere udvikler hele tiden deres undervisning i og på tværs af fagene til gavn for eleverne. Vi lægger vægt på, at de unge både lærer en masse i fagene, og at de lærer at forholde sig til verden og tage ansvar for at deres egen rolle i samfundet.

Vi ønsker, at skolen fortsat skal udvikle sig såvel fagligt som pædagogisk, og være præget af et levende og engagerende fællesskab, så derfor lægger vi stor vægt på elevernes medindflydelse, f.eks. gennem elevråd og elevdeltagelse i skolens forskellige udvalg. Om eftermiddagen og aftenen er der et rigt socialt liv, idet eleverne i stort antal deltager i frivillige aktiviteter, så som bigband, kor, frisport, lektiecafé, billedkunst, fredagscafe og fester.

Her på skolens hjemmeside kan du læse mere om, hvem vi er og hvad vi gerne vil. Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at besøge os på Aabenraa Statsskole eller kontakte os pr telefon eller mail.

 

Med venlig hilsen

Lone Mailandt-Poulsen

Rektor