Retningslinjer for Covid19-test på Aabenraa Statsskole gældende fra 1. august 2021
(Opdateret den 15.11.21 – siden opdateres løbende)

 

Retningslinjerne til skolens elever er baseret på Sundhedsmyndighedernes og Undervisningsministeriets seneste udmeldinger og anbefalinger.

Myndighedernes anbefalinger og retningslinjer kan ændre sig med kort varsel, hvilket vil medføre ændringer i skolens regler. Det er vigtigt, at alle elever holder sig orienteret i Lectio.

 

Færden på skolen:

Der er ikke krav til skolens indretning. Det betyder blandt andet, at der ikke er krav til indretning af lokaler og fællesområder. Der vil stadig være spritdispensere på skolen og fokus på høj hygiejne. Kantinen vil være åben med mulighed for at benytte spiseområdet.

 

Test og coronapas:

Der er ikke krav om at fremvise negativt testsvar og gyldigt coronapas for at møde op fysisk på skolen. Skolen stiller derfor ikke længere testfaciliteter til rådighed.

 

Mundbind og visir:

Der er er ikke krav om at bære mundbind eller visir på skolen.

 

Du må ikke møde i skole, hvis:
– Du har symptomer, der kan give mistanke om Covid19
– Du er testet positiv for Covid19
– Du er nær kontakt til en Covid19-smittet og endnu ikke er blevet testet

 

Hvis du får symptomer i skoletiden:
– skal du gå i selvisolation og følge myndighedernes retningslinjer

 

Hvis du testes positiv for Covid19 skal du gå i selvisolation samt kontakte skolen:
Kontakt skolens kontor på telefon: 74 62 23 11
Uden for skolens åbningstider kontaktes rektor 51 19 27 59
Du kan også skrive en besked i lectio til rektor (LMP)

Det er en stor hjælp, hvis du giver skolen lov til at orientere dine lærere og kammerater med dit navns nævnelse, så de kan vurdere om de er nær kontakt.

 

Hvornår er du smittefri og kan ophæve din selvisolation?
Hvis du har haft symptomer, regnes du for smittefri og kan ophæve selvisolationen 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet.

Hvis du ikke har haft symptomer, er du smittefri og kan ophæve selvisolationen 7 dage efter, at du fik taget testen.

Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Testen kan nemlig være positiv pga. inaktiv virus, selv om du er rask og ikke længere smitter. Det er altså ikke nødvendigt at have en negativ test for at kunne vende tilbage til arbejde, skole m.v.

 

Sådan gør du, hvis du er nær kontakt til en smittet person, og du er færdigvaccineret
for mindst 14 dage siden / du har selv været smittet inden for de sidste 6 måneder
• Du skal ikke gå i selvisolation
• Du kan møde i skole
• Tag så vidt muligt en test med det samme, men i hvert fald en PCR-test på 4. og 6. dagen

Du skal som vaccineret gå i selvisolation, hvis du som nær kontakt får Covid19 symptomer.

Sådan gør du, hvis du er nær kontakt til en smittet person og du IKKE er
(færdig)vaccineret eller selv har været smittet indenfor de sidste 6 måneder
• Du skal straks gå i selvisolation
• Tag så vidt muligt en test med det samme, men i hvert fald en PCR- test på 4. og 6. dagen.
• Du må møde i skole igen, når svaret fra din test på 6. dagen foreligger (og også er negativ)

Hvis du er tvivl om noget, så kan du få råd og vejledning hos Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11.

 

Hvad er en nær kontakt?:
Du er nær kontakt når du har været tæt på:
• En smittet person med symptomer: fra 48 timer før symptomstart til 48 timer efter symptomerne stoppede
• En smittet person uden symptomer: fra 48 timer før den smittede fik taget testen til 7 dage efter

OG når du samtidig opfylder mindst et af følgende:
• Du bor sammen med en smittet person
• Du har haft direkte fysisk kontakt med en smittet person (fx kram)
• Du har i mere end 15 minutter været inden for 1 meter af en smittet

Du er således ikke automatisk nær kontakt, når du har en smittet klassekammerat.

Når du ikke kan møde i skole på grund af covidsmitte eller som nær kontakt, registreres du som fraværende. Husk at skrive årsagen i noten i lectio. Skolen tilbyder ikke længere virtuel undervisning, men kontakt dine lærere, så skal de nok hjælpe dig med en instruktion til dagens arbejde.

 

Hvis en lærer er fraværende pga. Covid19:

– kan du og din klasse nogle gange have virtuel undervisning i lærerens modul. Det sker, hvis læreren har symptomer eller afventer testsvar (men ikke er syg), hvor læreren sidder derhjemme og fjernunderviser.

 

Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte skolen på telefon 7462 2311.