Retningslinjer vedrørende Covid19 på Aabenraa Statsskole
(Gældende fra 14. marts 2021 – Opdateret 24. marts 2021)

Retningslinjerne til skolens elever er baseret på Sundhedsmyndighedernes og Undervisningsministeriets seneste udmeldinger og anbefalinger. Myndighedernes anbefalinger og retningslinjer kan ændre sig med kort varsel, hvilket vil medføre ændringer i skolens regler.

Før fremmøde på AASS (både ude og inde) skal du kunne fremvise en negativ Covidtest. Dokumentation skal uploades i elevfeedback via den aktivitet i skemaet der hedder ”tjek af covidtest”.

Fritagelse fra testkrav kan ske via en lægeerklæring. Du skal kontakte skolen.

 

Covidtest i perioden fra 15. marts til 5. april

Det er et krav, at alle elever og ansatte ved fremmøde kan fremvise en negativ Covid-test (enten hurtigtest eller PCR-test), som ikke er mere end 72 timer gammel fra testtidspunktet.

Her er en oversigt over steder i Aabenraa Kommune, hvor man kan få foretaget en covid19-test.. Nærmeste teststed er i Arena Aabenraa (hurtigtest), der ligger i gåafstand fra Aabenraa Statsskole.

Vær opmærksom på at bede om dokumentation for testresultatet, hvor navn/cpr., dato og resultat af test fremgår, så du kan aflevere denne dokumentation til skolen. Ikke alle udbydere af kviktest opfylder dette.

Ved manglende fremvisning af negativt resultat vil man blive ført fraværende fra undervisningen. Skolen har ikke pligt til at give fjernundervisning hjemmefra.

 

Retningslinjer for Covid19-test på Aabenraa Statsskole gældende fra den 6. april 2021

Fra den 6. april 2021 stiller Aabenraa Statsskole testkapacitet til rådighed på skolen. Testen (kviktest) foregår ved selvpodning under supervision/vejledning. Skolen ansætter supervisorer, der vil vejlede og hjælpe eleverne med at teste sig selv to gange om ugen.

Hvis man ikke ønsker at foretage selvpodning på skolen, er der stadig mulighed for at benytte det eksisterende test-setup.

Der er fortsat krav til, at alle elever kan fremvise en negativ coronatest, der er max 72 timer gammel.

Det er vigtigt, at alle elever holder sig orienteret i Lectio, hvor de vil modtage nærmere information om, hvordan selvtest efter påske kommer til at foregå.

.

 

Samtykke til test, når test foregår i skoletiden:

For elever/kursister/deltagere over 18 år gælder, at tests på skoler og uddannelsesinstitutioner er sundhedsbehandlinger, der kræver deltagerens samtykke. Såfremt en person henvender sig ved testpersonalet og anmoder om at blive testet, vil dette anses som et tilstrækkeligt samtykke. En elev, der er mellem 15 og 18 år, kan selv give informeret samtykke til test. Forældremyndighedens indehaver skal dog informeres herom og skal inddrages i den mindreåriges beslutning. Det anses for at være tilstrækkeligt, at forældrene via kommunikation fra skolen og uddannelsesinstitutionen er blevet bekendt med at tests foretages i skoletiden samt har modtaget fyldestgørende information herom

 

Brug af mundbind

Alle elever og ansatte skal bære mundbind på skolens fællesarealer.

 

Du må ikke møde i skole, hvis:
– Du har symptomer, der kan give mistanke om Covid19
– Du er testet positiv for Covid19
– Du er nær kontakt til en Covid19-smittet og endnu ikke er blevet testet

 

Hvis du får symptomer i skoletiden:
– skal du gå i selvisolation og følge myndighedernes retningslinjer

 

Du må komme tilbage i skole:
– Ved negativt testresultat: Når du er symptomfri
– Ved positivt testresultat: 48 timer efter symptomerne er ophørt. Du skal ikke testes negativ for at komme tilbage igen, da testen kan vise positivt resultat pga. inaktiv virus, selvom du ikke længere smitter.

 

Kontakt til skolen hvis du er Covid19 positiv:
Skolen får ikke besked fra myndighederne, når en elev eller ansat er smittet med Covid19. For at begrænse smittespredningen er det derfor vigtigt, at du selv kontakter skolen:

Hverdage mellem kl. 7.45 og 15.30: 7462 2311 (skolens hovednummer)

Hverdage efter kl. 15.00 samt weekender: 5119 2759 (rektors mobilnummer)

Det er en god hjælp til opsporing af nære kontakter og i forbindelse med orientering af elever og ansatte, hvis du som smittet giver samtykke til, at skolen må oplyse din identitet. Skolen kan ikke kræve af dig, at du giver dette samtykke.

 

Hjemsendelse af elever til test hvis en elev er Covid19 positiv

Hvis en elev er smittet, vil skolen i samarbejde med den smittede identificere og orientere den smittede elevs nære kontakter på skolen. Alle elever i stamklassen, hvor den smittede elev går, defineres som nære kontakter. Pr. 17. marts 2021 anbefaler Sundhedsstyrelsen, at hele klassen på en ungdomsuddannelse sendes hjem til test, hvis en elev i klassen testes positiv for Covid19.

 

Dine nære kontakter er:

  • Dine klassekammerater (hvis du har været på skolen i smitteperioden)
  • Personer, som du bor sammen med
  • Personer, som du har haft direkte kontakt med (f.eks. kram eller host/nys) – f.eks. kammerater uden for klassen
  • Personer, som du har været inden for 2 meter af i mere end 15 minutter (f.eks. i samtale) – f.eks. kammerater eller lærere

 

Når du skal opspore og informere dine nære kontakter, skal du opspore de mennesker, du har haft nær kontakt med fra 48 timer før du fik symptomerne (til 48 timer efter symptomerne ophørte).

Personer, som du ikke har været tæt på (2 meters afstand eller mindre) i mere end 15 minutter eller har krammet, er ikke nære kontakter, og de vil som udgangspunkt ikke skulle testes, hvis du er smittet med Covid19.

 

Hvis du er nær kontakt til Covid19-smittet:

– skal du henvises til to tests.

Dag 0 er den dag, du sidst har været i kontakt med den smittede
Tidligst dag 4 skal du lade dig teste 1. gang
Tidligst dag 6 skal du lade dig teste 2. gang

Du må komme i skole igen, når resultatet af 2. test er negativt.

 

Nødundervisning, når du er hjemme på grund af Covid19:

Hvis du er smittet med Covid19/har symptomer/afventer testresultat, har du mulighed for at deltage i nødundervisning. Du skal selv give alle dine lærere besked.

Læreren vil sørge for, at du er med i modulet – på den ene eller den anden måde. Du kan ikke altid regne med, at du kan få nødundervisning helt parallelt med det tidspunkt modulet foregår på Statsskolen. Det vil altid afhænge af, om din lærer kan nå at iværksætte meningsfuld undervisning med kort varsel og/eller om det stof der arbejdes med i klassen kan omsættes til at være velegnet til, at du arbejder med det hjemme. Nogle gange kan du deltage direkte via kamera og mikrofon, andre gange vil din lærer bede dig lave en opgave. Hvis du er studieaktiv, det vil sige følger moduler/løser den stillede opgave, vil dine lærere registrere dig til stede i modulet.
Hvis du er hjemme med ikke-Covid19-relatreret sygdom, kan du også være med virtuelt og uden fravær – men kun hvis der i forvejen er planlagt virtuel undervisning i modulet.
Du skal være opmærksom på, at det er din egen forpligtelse at følge med i det der tilbydes, og husk at læringsudbyttet ved at være til fysiske undervisning er større end hjemmefra.

 

Hvis en lærer er fraværende pga. Covid19

– kan du og din klasse nogle gange have virtuel undervisning i lærerens modul. Det sker, hvis læreren har symptomer eller afventer testsvar (men ikke er syg), hvor læreren sidder derhjemme og fjernunderviser.

(Retningslinjerne er opdateret den 19/3/21)