Særlig information til sydslesvigere

Aabenraa Statsskole er et grænselandsgymnasium og har mange elever fra Sydslesvig. Med en stx-eksamen (sml ’Abitur’) kan du søge uddannelse i både Danmark og Tyskland. Med en hf-eksamen (sml. ’Fachhochschule’) orienterer du dig primært mod det danske uddannelsessystem. Til dig der er interesseret, har vi her og på hjemmesiden generelt samlet nogle af de vigtigste oplysninger. Vi står herudover altid til rådighed med hjælp og oplysning.

 

Hvor kan du møde os?

Du kan møde os på uddannelsesmesser, fx Vocatium i Flensburg Arena i april eller Uddannelsesaften i Sønderjyllandshallen Aabenraa i oktober. Skolen holder hvert år i januar også åbne huse, hvor lærere og elever byder velkommen. Endvidere kan du komme på 1-5 dages brobygning sammen med danske elever i både forår og efterår og vi kan også individuelt aftale besøgsdage. Kontakt os gerne for konkrete aftaler.

 

Hvordan søger du?

Du søger via optagelse.dk. Det er bedst du søger inden 1. marts, men vi vil også gerne se på din ansøgning efter det. Mangler du NemID og/eller Cpr.nr. kan du følge denne vejledning.

 

En dagligdag på dansk

Vi taler dansk både i og uden for undervisningen. Man hører også tysk på gangene, men dansk er hverdagssproget. Breve og andre dokumenter skrives på dansk, mens eksamensbeviset er på dansk og engelsk.  Mange af vores ansatte taler tysk, så der vil ofte være mulighed for at stille spørgsmål på tysk, hvis du eller dine forældre henvender sig til skolen.

 

Din to-sprogethed er en stor styrke

På Aabenraa Statsskole er ca. 10% af eleverne fra det danske mindretal i Sydslesvig eller fra det tyske mindretal i Nordslesvig. Derfor har vi nogle særlige tilbud til dig og alle andre, der kan tale flydende tysk. Du har fx mulighed for at tage tysk-A som fremmedsprog som et særligt koncentreret forløb. Stx-elever har direkte adgang. For hf-elever er der en særlig optagelsesprøve. Vi giver dig også mulighed for at få et internationalt anerkendt sprogdiplom, som fungerer som bevis på, at du kan tysk på ”Abitur”-niveau og dermed kan søge ind til universiteter osv. i Tyskland uden at skulle til en ekstra sprogprøve.

 

Transport

De fleste bustider passer med skolens ringetider. Når du går på et dansk gymnasium, er transport til og fra gymnasiet dit eget ansvar. Sydtrafik tilbyder en prisgunstig ordning fra Flensborg. Kontakt kundeambassadør Maria Holm på +45 2372 8308. Mange elever fra Flensborg og omegn arrangerer også køre-fællesskaber.

 

Bolig

I Aabenraa er der en række kollegie-og ungdomsboliger. Nærmere information på følgende links:

www.boligsyd.dk/ledigeboliger

https://www.boligportal.dk/Aabenraa_Studieboliger.html

https://www.findstudieboliger.dk/studiebolig-by/6200-Aabenraa

https://www.salus-bolig.dk/s%C3%B8g/indhold/aabenraa

4maj-kollegiet-aabenraa.dk

https://www.salus-bolig.dk/boliger/pilemosen-1rum-2700m2-327600kr

monac.dk

Vi har også elever fra Sydslesvig, som finder en dansk gæstefamilie. Opslag kan laves på Aabenraa Statsskoles hjemmeside. Herudover har vi et samarbejde med gymnasiet for det tyske mindretal om en restpladsordning til en lokal kostskole. Kontakt os hvis du er interesseret i det.

 

SU – Statens Uddannelsesstøtte

Som elev på Aabenraa Statsskole har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte, også kaldet SU. For at søge SU skal du være fyldt 18 år, have et dansk CPR-nr., et NemId og en Nemkonto.

Ansøg om SU. Her kan du også læse om regler og krav for at kunne søge og få SU.

Er du udenlandsk statsborger og søger SU, skal du samtidig søge om ligestilling med danske statsborgere. Læs om reglerne for ligestilling.

Har du ikke et cpr. nr. og ønsker at søge SU i Danmark, kan du kigge ind på skolens kontor og få hjælp til din ansøgning.

 

CPR-nr.

Hvis du flytter til Danmark, skal du henvende dig på Borgerservice. Det findes to steder i Aabenraa Kommune: Skelbækvej 2, Aabenraa eller Bovvej 4, Padborg. Hér kan du få et dansk CPR-nr. I nogle tilfælde skal du også skal søge om opholdstilladelse eller lignende.