Særlig information til sydslesvigere

Aabenraa Statsskole er et grænselandsgymnasium og har mange elever fra Sydslesvig. Med en STX-eksamen (sml. ’Abitur’) kan du søge uddannelse i både Danmark og Tyskland. Med en HF-eksamen (sml. ’Fachhochschule’) orienterer du dig primært mod det danske uddannelsessystem. Til dig der er interesseret, har vi her og på hjemmesiden generelt samlet nogle af de vigtigste oplysninger. Vi står herudover altid til rådighed med hjælp og oplysning.

 

Hvor kan du møde os?

Du kan møde os på uddannelsesmesser, fx Vocatium i Flensburg Arena i april eller Uddannelsesaften i Sønderjyllandshallen Aabenraa i oktober. Skolen holder hvert år i januar også åbne huse, hvor lærere og elever byder velkommen. Endvidere kan du komme på 1-5 dages brobygning sammen med danske elever i både forår og efterår og vi kan også individuelt aftale besøgsdage. Kontakt os gerne for konkrete aftaler.

 

Hvordan søger du?

Du søger via optagelse.dk. Rettidig ansøgning er 13. marts 2023, men det er også muligt at søge efter ansøgningsfristens udløb. Du kan her læse om at søge STX eller HF på Aabenraa Statsskole forår 2023 – for ansøgere uden NemID/CPR-nr.

 

En dagligdag på dansk

Vi taler dansk både i og uden for undervisningen. Man hører også tysk på gangene, men dansk er hverdagssproget. Breve og andre dokumenter skrives på dansk, mens eksamensbeviset er på dansk og engelsk.  Mange af vores ansatte taler tysk, så der vil ofte være mulighed for at stille spørgsmål på tysk, hvis du eller dine forældre henvender sig til skolen.

 

Din to-sprogethed er en stor styrke

På Aabenraa Statsskole er ca. 10% af eleverne fra det danske mindretal i Sydslesvig eller fra det tyske mindretal i Nordslesvig. Derfor har vi nogle særlige tilbud til dig og alle andre, der kan tale flydende tysk. Du har fx mulighed for at tage tysk-A som fremmedsprog som et særligt koncentreret forløb. Stx-elever har direkte adgang. For hf-elever er der en særlig optagelsesprøve.

 

Transport

De fleste bustider passer med skolens ringetider. Når du går på et dansk gymnasium, er transport til og fra gymnasiet dit eget ansvar. Sydtrafik tilbyder en prisgunstig ordning fra Flensborg. Kontakt kundeambassadør Maria Holm på +45 2372 8308. Mange elever fra Flensborg og omegn arrangerer også køre-fællesskaber.
Du kan her læse mere om mulighed for Ungdomskort og alternativt om kilometerpenge. Bemærk, at Ungdomskort eller kilometerpenge kræver dansk CPR-nr.

 

Bolig

I Aabenraa er der en række kollegie-og ungdomsboliger. Nærmere information på følgende links:

www.boligsyd.dk/ledigeboliger

https://www.boligportal.dk/Aabenraa_Studieboliger.html

https://www.findstudieboliger.dk/studiebolig-by/6200-Aabenraa

https://www.salus-bolig.dk/s%C3%B8g/indhold/aabenraa

4maj-kollegiet-aabenraa.dk

https://www.salus-bolig.dk/boliger/pilemosen-1rum-2700m2-327600kr

monac.dk

 

SU – Statens Uddannelsesstøtte

Som elev på Aabenraa Statsskole har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte, også kaldet SU. For at søge SU skal du være fyldt 18 år, have et dansk CPR-nr., et MitId og en Nemkonto.

Ansøg om SU. Her kan du også læse om regler og krav for at kunne søge og få SU.

Er du udenlandsk statsborger og søger SU, skal du samtidig søge om ligestilling med danske statsborgere. Læs om reglerne for ligestilling.

Har du problemer med din SU-ansøgning, er du altid velkommen til at henvende dig på kontoret for at få hjælp.

 

CPR-nr.

Når du som sydslesviger er optaget på Aabenraa Statsskole, har du mulighed for at ansøge om dansk CPR-nr. Henvend dig på skolens kontor for at få en ansøgningsblanket.