Sidste skoledag

Sidste skoledag blev traditionen tro skudt i gang med morgenmad for afgangseleverne, hvorefter de festligt udklædte elever dystede i rundbold, langbold og fodbold på skolens boldbaner.

Da alle kampe var fløjtet af, mødtes afgangselever og lærere til skoleårets sidste fællessamling. Skolens lærere indledte fællessamlingen med en sang skrevet specielt til lejligheden for afgangseleverne. Efter endnu en sang for både lærere og elever steg spændingen til højt under loftet i skolens aula – kuverter blev delt ud til klasselærerne, og under stor aktivitet med både jubeludbrud og koncentreret læsning, blev kuverternes indhold delt ud til eleverne og de sidste eksamener offentliggjort.

Dagen blev sluttet af med is til alle i skolens kantine – forude venter de skriftlige og mundtlige eksamener.