Studiemiljø

Målet med en ungdomsuddannelse er først og fremmest at erhverve sig viden inden for de fag og områder man har valgt at beskæftige sig med, men målet er også at afprøve om det virker i praksis.

En af mange måder at gøre det på er sammen med andre at deltage i aktiviteter, der har et konkret produkt som mål.

Hvis vi beslutter at opføre en musical, er der en masse forskellige opgaver, der skal løses først. Mange af disse opgaver kræver teknikker, du har lært i undervisningen, men nogle af dem kan kun løses, hvis du inddrager færdigheder af mere praktisk karakter.

Det er ofte fedt at tage en pause fra teori og abstraktion – og der er rig mulighed for at gøre det i de aktiviteter, der foregår, når undervisningsdagen er slut.

Aabenraa Statsskole er også en del af samarbejdet ”Aktiv Campus Aabenraa”, hvor byens uddannelser og skoler sammen med Aabenraa Kommune, Business Aabenraa, Bibliotekerne i Aabenraa og Arena Aabenraa samarbejder om at styrke byens studiemiljø. På Studieby Aabenraa kan du læse mere om Aabenraa som uddannelsesby. Her finder du blandt andet information om studieboliger, uddannelser og events for unge i Aabenraa.

MUSIK

SPORT

FEST

TEATER

Livet på skolen


Sociale og faglige aktiviteter


Pianoforte

Bigbandet Pianoforte er et orkester for elever på Aabenraa Statsskole. Det har eksisteret siden 1988 og har plads til 38 musikere og to lydteknikere. Hvert år forlader op mod halvdelen af musikerne orkestret, fordi de bliver studenter, og ved skoleårets begyndelse optager vi derfor lige så mange nye.

Bandet øver hver tirsdag eftermiddag, og repertoiret består af jazzstandards, funk, rock, pop m.m., ofte i nye arrangementer, der er tilpasset orkestret. Bandet spiller gerne til koncerter rundt omkring i landet og øver om nødvendigt ekstra i den forbindelse. Orkestret ledes af Jacob Kjøller Andersen og har et tæt samarbejde med Aabenraa Musikskole, der hjælper med blandt andet instrumentallærere.

Siden 1991 har bandet været på turné hvert år. De fleste turnéer er gået til forskellige europæiske lande, en enkelt rejse gik til Japan. I løbet af fem dage med daglige prøver og koncerter udvikler musikerne sig kolossalt, så orkestret er optimalt spillende ved den årligt tilbagevendende forårskoncert på Aabenraa Statsskole.

Hvis du har lyst til at være med i dette unikke orkester, så snak med Jacob Kjøller Andersen (JK) eller orkestrets manager Morten Andersen (MAN)

Kemi-Olympiaden
Er en konkurrence for elever på det gymnasiale plan og består af en national udtagelseskonkurrence over to omgange, træningslejre over max. 14 dage og til sidst den egentlige olympiade.

Unge Forskere.
Skolen har en årelang tradition for deltagelse i konkurrencen “Unge Forskere”, hvor en række elever har været i finalen og endda vundet finalen en enkelt gang.
Den henvender sig primært til 3.g og 2.HF-elever med naturvidenskab på A-niveau. De indleverer en afhandling i et af fagene fysik, kemi eller biologi.
Førsteprisen er på 10.000 kr, og der er også nydelige præmier til de efterfølgende placeringer. Man bruger typisk SP eller SRP- besvarelsen som konkurrencebidrag, så en stor del af arbejdet er lavet i forvejen.
Man taler lige med faglæreren først, om det kan svare sig at indsende bidraget – det skal nemlig være ret godt, for de andre deltagere er også skrappe.

EUSO.
Skolen var i 2010/11 for første gang med i konkurrencen EUSO (European Science Olympiad), der henvender sig til dygtige 1g.-elever med interesse for fysik, biologi og kemi. Der er tale om en holdkonkurrence (3 elever på hvert hold), der tester fantasi, kreativitet, samarbejdsevne og faglig formåen via et antal laboratorieeksperimenter.

European Business Games
Konkurrencens ide er, at du med udgangspunkt i egne forretningsideer skal etablere den bedste fiktive virksomhed. I projektgrupper udfordres du til at finde løsninger på de problemer, du møder som iværksætter.

Fysikolympiade
Fysikolympiaden er en dansk og international konkurrence for gymnasieelever i løsning af fysikopgaver. Fysikolympiaden har eksisteret siden 1966, og Danmark har deltaget siden 1995. Hvert år deltager over 80 lande i den internationale finale.

Acta 17,11 – legatet
er opkaldt efter skriftstedet og er en prisopgave, der hvert år udskrives i efterårssemestret.
Du kan se opgaveformuleringen for 2018 her. Bilag til opgaveformuleringen kan hentes på kontoret.
Vinderne får overrakt præmierne ved dimissionsfesten.

Georg Mohr-konkurrencen
Georg Mohr-Konkurrencen er en matematikkonkurrence, der henvender sig til matematikinteresserede elever i gymnasiale uddannelser. Formålet med Georg Mohr-Konkurrencen er at stimulere interessen for matematik ved at udfordre de dygtigste elever med opgaver, der i sværhedsgrad ligger ud over det, de møder i den daglige undervisning. Georg Mohr-Konkurrencen fungerer som den danske udtagelseskonkurrence til de internationale matematikkonkurrencer.

A-lympiaden


Holdkonkurrence i matematisk modellering.

Science Cup Denmark
Konkurrence i innovation, teknik og naturvidenskab. Science Cup Denmark er en konkurrence i biologi, kemi, fysik og naturgeografi for gymnasieelever i 2. g i stx og htx.

Studierejser og ekskursioner.

Som elev på Aabenraa Statsskole vil der være dage, hvor undervisningen ikke foregår på Statsskolen. Ekskursioner spænder over alt fra introturen over enkeltdagsture til den større studierejse i det andet studieår.

Studierejser

Alle klasser rejser mindst én gang i løbet af studietiden på en længere studierejse til udlandet. Rejsemålet afgøres af de medvirkende fag.

_DSC2718-Edit Jacob Kjøller Andersen

“Uanset om du er på kulturrejse i Rom, til St. Patrick’s Day i Dublin eller står i en sneboldkrig på Island, vil du knytte nye bånd med folk i din klasse, som du måske ikke forventede. Pludselig sidder du side om side med din historielærer på en café og drikker varm kakao. Der er noget over det at vandre rundt i Reykjavik, bestige klipper i vulkanlandskabet eller ride gennem iskolde fosse på ryggen af en islandsk hest. Man er så sikret venner for livet.” Rasmus, fra en studietur til Island.

Hyttetur

For en ny elev er der mange ukendte ting at forholde sig til, så det er vigtigt at man så hurtigt som muligt gør det sammen med nogen man kender.

Altså: Af sted hele banden på hyttetur i to dage til Stevninghus. Det er mere end 330 elever, plus selvfølgelig det løse, dvs. de lærere og guider der skal få det hele til at fungere.

Aktiviteterne skaber klassesammenhold og danner basis for at nye venskaber kan opstå, både i og uden for deres klasse. De opfatter også teltlejren som en ryste-sammen-aktivitet, ja næsten en festival.

Seneste VERTIGO-vinder

VERTIGO

– en filmfestival

der strækker sig over to dage.

Første dag viser mediefagseleverne samtlige forårets eksamensproduktioner for alle, der har lyst til at se dem. Det foregår selvfølgelig i aulaen, og de fremmødte er med til at bestemme, hvilken film der skal have årets publikumspris.

Anden dag er der prisuddeling og gallafest for mediefagselever og de gæster, der har givet en hånd med, fx. som skuespillere. Vi indleder festen med velkomstdrink og middag. Derefter går det løs med selve prisuddelingen. Filmene bliver bedømt af en ekstern jury bestående af tre personer fra filmmiljøet.

Der er priser at vinde i følgende kategorier:

 • Bedste produktion – årets Vertigo Award
 • Bedste førsteårsproduktion
 • Bedste mandlige og bedste kvindelige hovedrolle
 • Bedste lydside
 • Bedste klipning
 • Bedste visual effects
 • Bedste billedside
 • Bedste idé
 • Publikumsprisen

Hvert år inden eksamensperiodens start fejrer 2h og 3g foråret med gallafest. Den røde løber er rullet ud, og forældre er velkomne til at møde op og se afgangseleverne danse lanciers.

Aabenraa Statsskoles Kor

Koret øver fra skoleåret 2017 – 18 om mandagen fra kl. 15.30 – 17.30 og har i reglen 40 – 45 medlemmer.  Du tilmelder dig koret ved at møde op til de første prøver i august, og vi har ikke optagelsesprøver. Vores repertoire er rytmisk musik i næsten alle afskygninger, men med enkelte afstikkere til folkeviser og lignende.

Vi optræder i forskellige sammenhænge i og uden for skolen og rejser på turné hvert forår.   På turneerne giver vi koncerter og laver workshops på gymnasier og institutioner i de byer, vi besøger. I foråret 2017 var vi i Rostock, Wismar og Gadebusch i Tyskland,   og i 2018 går turneen til Berlin. Turneerne er er en vigtig vækstfremmer for koret.  Det er en måde at prøve sig selv af på i nye sammenhænge. De giver både et musikalsk og socialt boost, og gør det muligt for os at  holde et godt musikalsk niveau trods medlemsudskiftning ved sommerferien.  Desuden har de resulteret i nogle genbesøg fra skoler i bl.a. Berlin og Dessau.

Koret ledes i 2017 – 18 af Anita Hartman Meldgaard ( AHM ) og Søren Marcussen ( MA )

Maleri, skulptur, collage

Hvis du har lyst til at udfolde dine kunstneriske evner, tilbyder vi i billedkunst alle skolens elever at komme og arbejde i vores værksteder/atelierer. Vi holder åbent i udvalgte weekender/eftermiddage.
Der er ingen mødepligt, dvs. du kan komme, når du har tid og lyst, og du kan arbejde med mange forskellige teknikker: maleri, tegning, skulptur, foto, grafik m.m.

Spil floorball, ultimate eller styrk din kondi

• Frivillig idræt er et tilbud til alle
• Følg med i Lectio og se, hvornår første gang er
• Der vil være mulighed for at træne volleyball og basketball; træningen er samtidig led i udtagelsen til skolens hold, men det er ikke kun for elever, der deltager i skolestævner
• Der er mulighed for at benytte de ledige sale til badminton eller andre aktiviteter
• Styrketræningsrummet er åbent

Der vil hver gang være en række faste aktiviteter, som alle kan deltage i.  Vi skal bl.a. stille skolehold til: Atletik, fodbold, ultimate, basketball og volleyball.

Samtidig vil der også være mulighed for idræt efter eget valg, hvor man kan dyrke de former for idræt, som de fremmødte bliver enige om.
Specielt for afgangsklasser bliver der mulighed for ekstraundervisning i lanciers til gallafesten.

Desuden vil der i perioder af året blive arrangeret klasseturneringer i forskellige discipliner.

 • Scenen er din

  I januar afholdes hvert år  ‘Scenen er din’ – et arrangement hvor alle, der har noget at vise, kan gøre det. Musikklassen i 2g står for tilrettelæggelsen.

  FOTO: Anne Sofie Bollerup22-01-15_Scenenerdin_0530__DSC2726


 • MGP

  Ved efterårets Melodi Grandprix dyster musikklasserne i at skrive og opføre det mest fængende nummer.

  00059_30-10-2015_Okt15__DSC347900048_30-10-2015_Okt15__DSC3468


 • Kulturfestival


  Kulturfestivalen ligger sidst på skoleåret, hvor billedkunst og musikelever er ved at være klar til eksamen. Koret indleder med en koncert i aulauen, og skolen er præget af kunst. I musiklokalerne giver eleverne den gas til stor glæde for forældre, venner og klassekammerater.

    • Kordag

  En kordag for alle førsteklasser er efterhånden blevet en fast del af introduktionen hos os.

  Musiklærerne samler alle nye elever i aulaen, og så er der ellers dømt samarbejde, for i løbet af dagen skal der indøves to flerstemmige numre med band, og det skal indøves så godt at det lyder af noget. Mange elever har aldrig sunget i kor før, så det er lidt af en opgave.

  Alle starter i aulaen med opvarmning med det formål at blive delt op i fire stemmegrupper. Derefter går stemmegrupperne hver til sit og øver.

  Over middag mødes alle så igen for at sætte det hele sammen, og nu gælder det om at melodien ikke bliver væk. Naboen synger måske en anden stemme end en selv.

  Dagen efter opfører eleverne så de to numre for alle ved en fællessamling.


 • Øveordning

  Vi indbyder alle interesserede til at blive medlem af øveordningen, som giver mulighed for efter skoletid, at få en fast øvetid i et musiklolale med rockinstrumentarium. Lokalet er M4, hvor der findes trommesæt, bas, 2 guitarer og 3 sangmikrofoner med tilhørende udstyr. Man skal selv medbringe trommestikker.

  Det forventes, at man efterlader M4 opryddet og ordentligt. Skulle noget gå i stykker eller mangle, skal det straks meddeles til musiklærerne.

  Det koster 50 kr. én gang for alle at blive medlem. Beløbet bruges til strenge til bas og guitarer i de 2-3 år, man går på skolen. Desuden kræver vi kørekort til ordningen og en underskift. Kørekort kan du kun få ved personligt fremmøde den dag, vi instruerer i brug af lokalet.

  De elever, som har en øvetid efter skoletid, skal henvende sig til pedel Morten Kanne Hansen for at få udleveret nøglen, inden han går hjem (ca. kl. 15.30).

På Aabenraa Statsskole er der mange muligheder for at udvikle sig både fagligt og socialt. Udvalget af studieretninger er tilpasset alle typer af elever, og de giver et godt  udgangspunkt for en videregående uddannelse.

Skolens kombination af faglighed og sociale tilbud tiltrækker mange typer af elever og skaber en stor mangfoldighed på skolen. Skolens faciliteter og undervisere giver mulighed for optimal læring, og dagligdagen er præget af både spændende undervisning og sociale fællesskaber.

Skolen har også mange aktiviteter og udvalg, hvilket giver mulighed for sammenhold på tværs af klasser og årgange.
Et af udvalgene på skolen er elevrådet. Her er der plads til at udfolde ønsker og initiativer til skolens hverdag. Elevrådet har også til formål at samle eleverne i et fælles rum.

Derfor synes vi, at du skal vælge Aabenraa Statsskole.

 

Uffe Boe Sørensen, 2tu 

Karen Porskrog Boisen, 3x 

Er det noget for dig?

Projekt frivillig er et initiativ, der skal give studerende på ungdomsuddannelserne større indblik i, hvad frivilligt arbejde er.

Det skal få dem til at se det som naturligt, at man ud over sin uddannelse og sit job involverer sig aktivt i det danske samfund.

Ved at engagere sig i projekt frivillig modtager du et diplom, som du kan vedlægge dit eksamensbevis. Det eneste krav er, at du udfører en form for frivilligt (ulønnet) arbejde. Det kan være som leder/træner/instruktør i en idrætsforening, frivilligt arbejde i en organisation el. lign.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Rikke Meier (RM)
rikke.meier4@skolekom.dk

Du kan læse mere om projekt frivillig her

Vil du mere?

Talentakademiet er et to-årigt talentprogram med fokus på faglighed og fællesskab.

Du behøver ikke at være et geni for at følge med, men det er afgørende, at du er engageret og motiveret. Der er ingen lektier. Til gengæld forventer vi, at du deltager aktivt og yder dit bedste, når vi er samlet. Da akademiet er et bredt fagligt talentprogram, er det vigtigt, at du vil lære mere om mange forskellige emner.

Keep learning

På akademiet får du mulighed for at deltage i forelæsninger på universitetet, eksklusive faglige workshops, seminarer og foredrag med nogle af Danmarks klogeste hoveder. Med akademiet får du også mulighed for at besøge nogle af Danmarks mest spændende virksomheder. Derudover har vi hvert år en akademisk sommercamp. Aktiviteterne ligger så vidt muligt uden for din almindelige undervisning. Du skal deltage i 4 obligatoriske seminarer pr. semester – altså ca. 1 gang om måneden hvert forår/efterår.

Kun elever fra 1g kan søge om optagelse, og der er typist mange ansøgere, så det er vigtigt, du gør dig umage med din ansøgning.

Du skal sende din ansøgning til Aabenraa Statsskoles talentkoordinator senest den 15. november.

Her på Aabenraa Statsskole, hvor vi har mange dygtige elever i tysk, tilbyder vi et kursus, som skal føre frem til en af Goethe-instituttets prøver i tysk sprogfærdighed.

Disse prøver er internationalt kendte, og niveauerne følger en fælles europæisk 6 trins-skala. Vi satser på niveauet B2, som er 4. trin på denne skala. Gennem forskellige former for både skriftlige og mundtlige tests prøves ens evne til, at forstå talt og skrevet tysk samt til selv at udtrykke sig både skriftligt og mundtligt.

Der bliver undervisning ca. 10 gange efter skoletid i månederne februar, marts og april med mødepligt, hvis man tilmelder sig. Prøven finder sted sidst i april. Det koster et gebyr at indstille sig til prøven.

Du kan få mere information ved at spørge en af skolens tysklærere.

Rejser og ekskursioner


Fagligt miljø


20141009_untitled_6086

Lektiecafé

Skolen en lektiecafe, som er åben 4 dage om ugen. Her sidder 3. g og 2. HF elever, som er ansat til at hjælpe dig.

Faglige konkurrencer

Du kan deltage i en lang række faglige konkurrencer hvor du dyster mod andre naturvidenskabeligt interesserede elever fra andre gymnasier i Danmark og i udlandet.

Læsehjælp

Læsevejledningen tilbyder undervisning af elever, der har læse- eller skrivevanskeligheder. Vejledningen kan være i form af støtte til hurtigere og mere effektiv lektielæsning og hjælp til bedre og mere korrekt skrivning.

Aktuelt


 • Åbent Gymnasium 2019 – sæt kryds i kalenderen

  Til åbent gymnasium kan du få et indblik i, hvordan undervisningen forløber på en helt almindelig skoledag. Få generel orientering om STX- og HF-uddannelsen og oplev skolen i praksis. Lørdag den 26. januar 2019 – åbent hus kl. 10.00-13.00 09.30                Musik i aulaen (Big Band) 10.00                Rektor Lone Mailandt-Poulsen byder velkommen Elever fortæller om overgangen…

 • Timerest i samfundsfag pr. 1. marts

  Pr. 1. marts har vi to ledige samfundsfagshold på C-niveau. Holdene afsluttes 1. juni med evt. eksamen efter udtræk. I alt er der tale om 120 arbejdstimer. Du er velkommen til at søge både som ledig gymnasielærer, som nyuddannet akademiker med lyst til at prøve kræfter med gymnasielærerjobbet og som gymnasielærer, der allerede er i…

 • Aabenraa Statsskole søger læsevejleder med undervisningskompetence

  Vi ønsker at styrke vores tilbud til elever med behov for ekstra hjælp til læsning, og derfor søger vi en læsevejleder, der har undervisningskompetence i et eller flere gymnasierelevante undervisningsfag. Du kommer til at indgå i et team med skolens anden læsevejleder. Læsevejlederne arbejder med enkeltelever, grupper af elever og er sparringspartnere for skolens øvrige…

 • Brobygning for 10. klasse

  Skal du i brobygning på Aabenraa Statsskole i uge 47-49, kan du læse velkomstbrevet med praktisk information her

 • På studietur i Aabenraa

  I ugen op til efterårsferien lavede en gruppe elever fra 2hf et projekt om Aabenraa. Vi overlader ordet til Jannik fra 17p: “I uge 41 havde vi, altså nogle elever fra 17p og 17q – 20 elever i alt, et lille projekt om Aabenraa. Vi skulle være turister i Aabenraa, sådan lidt ligesom en studietur.…

 • God efterårsferie

  Aabenraa Statsskole ønsker alle en rigtig god efterårsferie. Vi ses i uge 43.

 • Rejsegilde på Aabenraa Statsskole

  Den danske løvfaldssommer dannede smukke rammer om vimpler og kranse i går, da Aabenraa Statsskole holdt rejsegilde på ombygningen af skolens            Idrætshus. Med ombygningen får skolens elever ikke alene bedre idrætslokaler – de får også klatrevæg, dansesal, større fitnesslokale, flere redskabsrum og bedre omklædningsfaciliteter. Ombygningen giver også idrætshuset nye loftsvinduer i taget samt nyt…

 • Postkort fra Manchester

  Vi har fået postkort fra Manchester, hvor elever fra 17p og 17q i denne uge er på studietur med fagene engelsk og samfundsfag. I Manchester har eleverne blandt andet besøgt Danish Crown, hvor eleverne fik et indtryk af en dansk virksomhed med et kæmpe internationalt netværk samt et indblik i, hvordan livet er for en…