Studiemiljø

Målet med en ungdomsuddannelse er først og fremmest at erhverve sig viden inden for de fag og områder man har valgt at beskæftige sig med, men målet er også at afprøve om det virker i praksis.

En af mange måder at gøre det på er sammen med andre at deltage i aktiviteter, der har et konkret produkt som mål.

Hvis vi beslutter at opføre en musical, er der en masse forskellige opgaver, der skal løses først. Mange af disse opgaver kræver teknikker, du har lært i undervisningen, men nogle af dem kan kun løses, hvis du inddrager færdigheder af mere praktisk karakter.

Det er ofte fedt at tage en pause fra teori og abstraktion – og der er rig mulighed for at gøre det i de aktiviteter, der foregår, når undervisningsdagen er slut.

Aabenraa Statsskole er også en del af samarbejdet ”Aktiv Campus Aabenraa”, hvor byens uddannelser og skoler sammen med Aabenraa Kommune, Business Aabenraa, Bibliotekerne i Aabenraa og Arena Aabenraa samarbejder om at styrke byens studiemiljø. På Studieby Aabenraa kan du læse mere om Aabenraa som uddannelsesby. Her finder du blandt andet information om studieboliger, uddannelser og events for unge i Aabenraa.

MUSIK

SPORT

FEST

TEATER

Livet på skolen

Galla posering
Galla posering
Galla posering
Galla ankomst

Sociale og faglige aktiviteter

Pianoforte

Bigbandet Pianoforte er et orkester for elever på Aabenraa Statsskole. Det har eksisteret siden 1988 og har plads til 38 musikere og to lydteknikere. Hvert år forlader op mod halvdelen af musikerne orkestret, fordi de bliver studenter, og ved skoleårets begyndelse optager vi derfor lige så mange nye.

Bandet øver hver tirsdag eftermiddag, og repertoiret består af jazzstandards, funk, rock, pop m.m., ofte i nye arrangementer, der er tilpasset orkestret. Bandet spiller gerne til koncerter rundt omkring i landet og øver om nødvendigt ekstra i den forbindelse. Orkestret ledes af Jacob Kjøller Andersen og har et tæt samarbejde med Aabenraa Musikskole, der hjælper med blandt andet instrumentallærere.

Siden 1991 har bandet været på turné hvert år. De fleste turnéer er gået til forskellige europæiske lande, en enkelt rejse gik til Japan. I løbet af fem dage med daglige prøver og koncerter udvikler musikerne sig kolossalt, så orkestret er optimalt spillende ved den årligt tilbagevendende forårskoncert på Aabenraa Statsskole.

Hvis du har lyst til at være med i dette unikke orkester, så snak med Jacob Kjøller Andersen (JK) eller orkestrets manager Rikke Svane Hansen (RSH)

Kemi-Olympiaden
Er en konkurrence for elever på det gymnasiale plan og består af en national udtagelseskonkurrence over to omgange, træningslejre over max. 14 dage og til sidst den egentlige olympiade.

Unge Forskere.
Skolen har en årelang tradition for deltagelse i konkurrencen “Unge Forskere”, hvor en række elever har været i finalen og endda vundet finalen en enkelt gang.
Den henvender sig primært til 3.g og 2.HF-elever med naturvidenskab på A-niveau. De indleverer en afhandling i et af fagene fysik, kemi eller biologi.
Førsteprisen er på 10.000 kr, og der er også nydelige præmier til de efterfølgende placeringer. Man bruger typisk SP eller SRP- besvarelsen som konkurrencebidrag, så en stor del af arbejdet er lavet i forvejen.
Man taler lige med faglæreren først, om det kan svare sig at indsende bidraget – det skal nemlig være ret godt, for de andre deltagere er også skrappe.

EUSO.
Skolen var i 2010/11 for første gang med i konkurrencen EUSO (European Science Olympiad), der henvender sig til dygtige 1g.-elever med interesse for fysik, biologi og kemi. Der er tale om en holdkonkurrence (3 elever på hvert hold), der tester fantasi, kreativitet, samarbejdsevne og faglig formåen via et antal laboratorieeksperimenter.

Fysikolympiade
Fysikolympiaden er en dansk og international konkurrence for gymnasieelever i løsning af fysikopgaver. Fysikolympiaden har eksisteret siden 1966, og Danmark har deltaget siden 1995. Hvert år deltager over 80 lande i den internationale finale.

Acta 17,11 – legatet
er opkaldt efter skriftstedet og er en prisopgave, der hvert år udskrives i forårssemestret.
Du kan her se opgaveformuleringen til opgaven i 2023

Georg Mohr-konkurrencen
Georg Mohr-Konkurrencen er en matematikkonkurrence, der henvender sig til matematikinteresserede elever i gymnasiale uddannelser. Formålet med Georg Mohr-Konkurrencen er at stimulere interessen for matematik ved at udfordre de dygtigste elever med opgaver, der i sværhedsgrad ligger ud over det, de møder i den daglige undervisning. Georg Mohr-Konkurrencen fungerer som den danske udtagelseskonkurrence til de internationale matematikkonkurrencer.

A-lympiaden


Holdkonkurrence i matematisk modellering.

Science Cup Denmark
Konkurrence i innovation, teknik og naturvidenskab. Science Cup Denmark er en konkurrence i biologi, kemi, fysik og naturgeografi for gymnasieelever i 2. g i stx og htx.

SamfundsCup
SamfundsCup er en landsdækkende samfundsfagligt funderet innovationskonkurrence, hvor det handler om at give et bud på, hvordan man løser et samfundsfagligt problem. I skoleåret 2019-20 er temaet “FREMTIDENS UDDANNELSE”.

Studierejser og ekskursioner.

Som elev på Aabenraa Statsskole vil der være dage, hvor undervisningen ikke foregår på Statsskolen. Ekskursioner spænder over alt fra introturen over enkeltdagsture til den større studierejse i det andet studieår.

Studierejser

Alle klasser rejser mindst én gang i løbet af studietiden på en længere studierejse til udlandet. Rejsemålet afgøres af de medvirkende fag.

Her kan du læse mere om studierejser på Aabenraa Statsskole.

_DSC2718-Edit Jacob Kjøller Andersen

“Uanset om du er på kulturrejse i Rom, til St. Patrick’s Day i Dublin eller står i en sneboldkrig på Island, vil du knytte nye bånd med folk i din klasse, som du måske ikke forventede. Pludselig sidder du side om side med din historielærer på en café og drikker varm kakao. Der er noget over det at vandre rundt i Reykjavik, bestige klipper i vulkanlandskabet eller ride gennem iskolde fosse på ryggen af en islandsk hest. Man er så sikret venner for livet.” Rasmus, fra en studietur til Island.

Introtur for nye elever

Alle nye elever skal på en 2-dages tur med hele årgangen. HF-eleverne tager afsted i august og STX-eleverne i november, når studieretningsforløbet er startet. Aktiviteterne skaber klassesammenhold og danner basis for at nye venskaber opstår, både i og uden for klassen.

Seneste VERTIGO-vinder

VERTIGO

– en filmfestival

Ved VERTIGO-filmfestival viser mediefagseleverne samtlige forårets eksamensproduktioner for alle, der har lyst til at se dem. Det foregår selvfølgelig i aulaen, og de fremmødte er med til at bestemme, hvilken film der skal have årets publikumspris.

Efter filmvisningen er der prisuddeling og gallafest for alle elever og de gæster, der har givet en hånd med ved produktion af årets film, fx. som skuespillere. Vi indleder festen med velkomstdrink og middag. Derefter går det løs med selve prisuddelingen. Filmene bliver bedømt af en ekstern jury bestående af tre personer fra filmmiljøet.

Der er priser at vinde i følgende kategorier:

 • Bedste produktion – årets Vertigo Award
 • Bedste førsteårsproduktion
 • Bedste mandlige og bedste kvindelige hovedrolle
 • Bedste lydside
 • Bedste klipning
 • Bedste visual effects
 • Bedste billedside
 • Bedste idé
 • Publikumsprisen

Links

Galla 2019 Posering

Hvert år inden eksamensperiodens start fejrer 2h og 3g foråret med gallafest. Den røde løber er rullet ud, og forældre er velkomne til at møde op og se afgangseleverne danse lanciers.

Korsang

Aabenraa Statsskoles Kor

Koret øver onsdag 15.15 – 16.45 og har i reglen 40 – 45 medlemmer.  Du tilmelder dig koret ved at møde op til de første prøver i august, og vi har ikke optagelsesprøver. Vores repertoire er rytmisk musik i næsten alle afskygninger, men med enkelte afstikkere til folkeviser og lignende.

Vi optræder i forskellige sammenhænge i og uden for skolen og rejser på turné hvert forår.   På turneerne giver vi koncerter og laver workshops på gymnasier og institutioner i de byer, vi besøger. I foråret 2019 var vi i Rostock, Wismar og Gadebusch i Tyskland,  og i 2018 i Berlin. Turneerne er er en vigtig vækstfremmer for koret.  Det er en måde at prøve sig selv af på i nye sammenhænge. De giver både et musikalsk og socialt boost, og gør det muligt for os at  holde et godt musikalsk niveau trods medlemsudskiftning ved sommerferien.  Desuden har de resulteret i nogle genbesøg fra skoler i bl.a. Berlin og Dessau.

Koret ledes i af Anita Hartman Meldgaard ( AHM ) og Søren Marcussen ( MA )

Korsang

Maleri, skulptur, collage

Hvis du har lyst til at udfolde dine kunstneriske evner, tilbyder vi i billedkunst alle skolens elever at komme og arbejde i vores værksteder/atelierer. Vi holder åbent i udvalgte weekender/eftermiddage.
Der er ingen mødepligt, dvs. du kan komme, når du har tid og lyst, og du kan arbejde med mange forskellige teknikker: maleri, tegning, skulptur, foto, grafik m.m.

Dreng spiller frisbee

Spil floorball, ultimate eller styrk din kondi

• Frivillig idræt er et tilbud til alle
• Følg med i Lectio og se, hvornår første gang er
• Der vil være mulighed for at træne volleyball og basketball; træningen er samtidig led i udtagelsen til skolens hold, men det er ikke kun for elever, der deltager i skolestævner
• Der er mulighed for at benytte de ledige sale til badminton eller andre aktiviteter
• Styrketræningsrummet er åbent

Der vil hver gang være en række faste aktiviteter, som alle kan deltage i.  Vi skal bl.a. stille skolehold til: Atletik, fodbold, ultimate, basketball og volleyball.

Samtidig vil der også være mulighed for idræt efter eget valg, hvor man kan dyrke de former for idræt, som de fremmødte bliver enige om.
Specielt for afgangsklasser bliver der mulighed for ekstraundervisning i lanciers til gallafesten.

Desuden vil der i perioder af året blive arrangeret klasseturneringer i forskellige discipliner.

Scenen er din

Hvert år afholdes  ‘Scenen er din’ – et arrangement hvor alle, der har noget at vise, kan gøre det. Musikklassen i 2g står for tilrettelæggelsen.

Scenen er din 2017
Scenen er din 2017

MGP

Ved efterårets Melodi Grandprix dyster musikklasserne i at skrive og opføre det mest fængende nummer.

MGP 2016
MGP 2016

Kulturfestival

Kulturfestivalen ligger sidst på skoleåret, hvor bl.a. billedkunst og musikelever er ved at være klar til eksamen. Koret indleder med en koncert i aulaen, og skolen er præget af kunst og sprog. I musiklokalerne giver eleverne den gas til stor glæde for forældre, venner og klassekammerater.

Spiller saxofon
Synger

Øveordning

Vi indbyder alle interesserede til at blive medlem af øveordningen, som giver mulighed for efter skoletid, at få en fast øvetid i et musiklolale med rockinstrumentarium. I øvelokalet findes der trommesæt, bas, 2 guitarer og 3 sangmikrofoner med tilhørende udstyr. Man skal selv medbringe trommestikker.

Det forventes, at man efterlader lokalet opryddet og ordentligt. Skulle noget gå i stykker eller mangle, skal det straks meddeles til musiklærerne.

Det koster 50 kr. én gang for alle at blive medlem. Beløbet bruges til strenge til bas og guitarer i de 2-3 år, man går på skolen. Desuden kræver vi kørekort til ordningen og en underskift. Kørekort kan du kun få ved personligt fremmøde den dag, vi instruerer i brug af lokalet.

De elever, som har en øvetid efter skoletid, skal henvende sig til pedel Thomas Hartung for at få udleveret nøglen, inden han går hjem (ca. kl. 15.30).

Elevrådsbestyrelse 2022-2023

Elevrådet

“Elevrådet på Aabenraa Statsskole er en samling elever fra alle klasser på skolen. Her har eleverne mulighed for at danne fællesskab på tværs af årgangene samt at blive opkvalificeret til efterfølgende at deltage aktivt i det danske demokrati. Alle elever har i elevrådet rig mulighed for at komme med input til nye forslag og ændringer af skolens indre samfund.
Vi er glade for at være en del af elevrådet, da man får en stemme og indflydelse på de ting, der sker på skolen. Herudover får vi også nye bekendtskaber og bliver mere åbne over for andre mennesker, da alle har mulighed for at være del af elevrådet.
Vi gør både en forskel for os selv og for kommende årgange, hvilket sker i samarbejde med alle skolens ansatte og elever.”

 

Elevrådet

Vidste du at …

 • 2 elever fra hver klasse vælges til Elevrådet et år ad gangen?
 • Elevrådet mødes ca. 1 gang om måneden, og at formændene efterfølgende holder møde med rektor for at drøfte elevrådets holdning til diverse problemstillinger?
 • Elevrådet er medlem af DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning)?
 • Elevrådet vælger medlemmer til de af skolens udvalg og råd, hvor der er elevrepræsentation (introduktionsudvalg, planlægningsudvalg og fællestimeudvalg)?

Miljøråd 2020-2021

Vi har på Aabenraa Statsskole stiftet et miljøråd for at bevæge gymnasiet og dets elever i en grønnere retning. Vi vil prøve at lave en konkret handleplan for, hvordan skolen kan udvikle sig til at være bæredygtig, herunder har vi punkter som affaldssortering, en mere klimavenlig kantine og fokus på at oplyse og vejlede vores medstuderende til en grønnere livsstil.

En uge i skoleåret vil vi udføre et projekt, som hedder FemFedeDage, som er et initiativ fra UngEnergi. Arbejdet i denne uge indebærer også en udtænkning og planlægning af nye arrangementer, der viser det sociale aspekt af klimabevidstheden.
Herunder har vi snakket om at lave loppemarkeder, tøj-swap, madspildsfestival osv.

ATU diplomoverrækkelse

Akademiet for talentfulde unge (ATU)

Vil du mere?

Talentakademiet er et to-årigt talentprogram med fokus på faglighed og fællesskab.

Du behøver ikke at være et geni for at følge med, men det er afgørende, at du er engageret og motiveret. Der er ingen lektier. Til gengæld forventer vi, at du deltager aktivt og yder dit bedste, når vi er samlet. Da akademiet er et bredt fagligt talentprogram, er det vigtigt, at du vil lære mere om mange forskellige emner.

Keep learning

På akademiet får du mulighed for at deltage i forelæsninger på universitetet, eksklusive faglige workshops, seminarer og foredrag med nogle af Danmarks klogeste hoveder. Med akademiet får du også mulighed for at besøge nogle af Danmarks mest spændende virksomheder. Derudover har vi hvert år en akademisk sommercamp. Aktiviteterne ligger så vidt muligt uden for din almindelige undervisning. Du skal deltage i 4 obligatoriske seminarer pr. semester – altså ca. 1 gang om måneden hvert forår/efterår.

Kun elever fra 1g kan søge om optagelse, og der er typist mange ansøgere, så det er vigtigt, du gør dig umage med din ansøgning.

Du skal sende din ansøgning til Aabenraa Statsskoles talentkoordinator senest den 15. november.

 

Goethe-Zertifikat

Her på Aabenraa Statsskole, hvor vi har mange dygtige elever i tysk, tilbyder vi et kursus, som skal føre frem til en af Goethe-instituttets prøver i tysk sprogfærdighed.

Disse prøver er internationalt kendte, og niveauerne følger en fælles europæisk 6 trins-skala. Vi satser på niveauet B2, som er 4. trin på denne skala. Gennem forskellige former for både skriftlige og mundtlige tests prøves ens evne til, at forstå talt og skrevet tysk samt til selv at udtrykke sig både skriftligt og mundtligt.

Der bliver undervisning ca. 10 gange efter skoletid i månederne februar, marts og april med mødepligt, hvis man tilmelder sig. Prøven finder sted sidst i april. Det koster et gebyr at indstille sig til prøven.

Du kan få mere information ved at spørge en af skolens tysklærere.

Rejser og ekskursioner

Fagligt miljø

Elever laver opgave

Studiecafé

Skolen har en studiecafe, som er åben to dage om ugen. Her sidder en lærer samt 3. g og 2. HF elever, som er ansat til at hjælpe dig.

Læs mere om studiecaféen.

elever i kittel

Faglige konkurrencer

Du kan deltage i en lang række faglige konkurrencer hvor du dyster mod andre naturvidenskabeligt interesserede elever fra andre gymnasier i Danmark og i udlandet.

Læs mere om faglige konkurrencer.

Elever arbejder

Læsehjælp

Læsevejledningen tilbyder undervisning af elever, der har læse- eller skrivevanskeligheder. Vejledningen kan være i form af støtte til hurtigere og mere effektiv lektielæsning og hjælp til bedre og mere korrekt skrivning.

Læs mere om læsehjælp

 

Close up af en som bruger bærbar

Sund læring - formativ feedback

På Aabenraa Statsskole vil vi gerne have, at du lærer så meget som muligt. Derfor er det vigtigt for os, at du løbende får indsigt i din egen læring.

Læs mere om formativ evaluering og karaktergivning.

Aktuelt