I efteråret tager hele 2. årgangs elever fra Aabenraa Statsskole på studierejse. Formålet med rejsen er at fordybe sig i et tema, som indgår i et forløb i uddannelsen, og understøtte forståelsen af såvel det nære som det europæiske perspektiv. En studierejse bidrager til de unges almendannelse og styrker fællesskabet i klassen. De unge udvikler sig på turen og opnår ofte en større personlig myndighed.

Turene tilrettelægges med en blanding af et fælles program og tid til at gå på opdagelse på egen hånd. De deltagende rejselærere vil stå til rådighed for eleverne på turen. Vi opfordrer forældrene til at tage en samtale med deres unge mennesker om opførsel og evt. indtag af alkohol under turen. Det er vigtigt, at de unge er i stand til at tage vare på sig selv og hinanden.

Studieturen ligger fra skoleåret 2022-23 i uge 37 for 2g og i uge 41 for 1hf.

Skolens studieordensregler skal overholdes på hele studieturen, da de unge under hele opholdet befinder sig i en skolerelateret sammenhæng. På udlandsrejser vil der forekomme lokale regler og normer, som skal respekteres.  Det kan være alt fra lange bukser ved besøg i Peterskirken i Rom, til forbud mod alkohol for unge under 18 på barer i Skotland. Lærerne orienterer om lokale regler og normer.

Aabenraa Statsskoles studieture koster max. 4200 kr. Beløbet dækker transport, overnatning, morgenmad og udgifter til programlagte aktiviteter. Derudover vil der komme udgifter til forplejning. Der skal indgås en skriftlig aftale om deltagelse på turen (forpligtende aftaleseddel).

Betalingen falder i 3 rater, et depositum, der skal betales ved rejsens bestilling og to restbeløb, som forfalder 3-6 måneder før afrejse. Datoerne varierer lidt afhængig af transportform (fly/bus). Endelig betalingsfrist meddelelses af rejselæreren. Betaling af depositum fungerer som tilmelding til turen og refunderes ikke ved afbud.

Datoerne oplyses inden betalingen af depositum. Turen varer normalt 5 dage.

Eleverne skal selv forsikre sig, hvis de ikke har en rejseforsikring i forvejen. Undersøg også om forsikringen dækker hjemtransport.  Der er et krav for at deltage i studieturen, at der er tegnet en syge/hjemtransportforsikring. Desuden medbringes EU-sygesikringskort (blåt sygesikringsbevis) på studieturen. Bemærk at skolen ikke må tegne forsikringer.

 

Spørgsmål vedrørende indbetalinger, forsikringer, ikke EU statsborgerskab eller andre praktiske oplysninger stiles til vicerektor Torben Bjerring, tb@statsskole.dk

Spørgsmål vedrørende program og ophold stiles til rejselærerne.