HF ASF

I HF ASF- klassen går der 10-12 elever. Klasserne har særlige lokaler med en indretning, som imødekommer behovet for struktur og faste rutiner – fx vil du få en fast arbejdsplads. Lokalerne ligger i udkanten af Statsskolen, men inden for skolens bygninger. Der er derfor mulighed for at være afsondret og beskyttet, men også mulighed for at deltage i det almindelige liv på skolen.
I forbindelse med det faste klasselokale er der små grupperum, som kan bruges til gruppearbejde, pauser på tværs af klasserne eller tilbagetrækning.

Undervisningen er tilrettelagt, så der er faste rutiner, delmål og en gennemskuelig struktur. Lærerne er efteruddannede til at undervise unge mennesker med en ASF-diagnose.

Vi har reduceret lektiemængden, og en stor del af det skriftlige arbejde laves på skolen, så dine faglærer kan hjælpe dig.

Info om uddannelsen


Om at gå på HF ASF

Viden er noget, du erhverver. I undervisningen lærer du at arbejde dig frem til at have og bruge din viden.

Det første, du stifter bekendtskab med, er at lære de forskellige fags metoder at kende. Du lærer også at formidle din viden og at bruge den til at argumentere med, så andre forstår, hvad du mener.

Derfor har du også to fag på dit skema som er et samarbejde mellem flere fag. Det er naturfag, hvor du har biologi, geografi og kemi, og kulturfag, hvor du har historie, religion og samfundsfag. ASF-fagpakken er sat sammen, så fagene kan belyse og støtte hinanden.

 

Læs en artikel fra dr.dk om HF ASF på Aabenraa Statsskole

 

20130926_3u_7593

Billede af AG

Du kan altid kontakte os:

vejledning@statsskole.dk

Tlf. 74622311

HF ASF er en toårig gymnasial uddannelse, er almendannede og studieforberedende. HF ASF giver adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse.

Det samlede forløb består af:

  • Obligatoriske fag (dansk A, engelsk B, matematik B, fysik C)
  • Naturvidenskabelig faggruppe (bestående af biologi C, naturgeografi C og kemi C)
  • Kultur- og samfundsfagsgruppe (bestående af historie B, samfundsfag C og religion C)
  • Valgfag: Et på mindst B-niveau
  • Valg mellem idræt C, billedkunst C, mediefag C eller musik C
  • Større skriftlig opgave
  • Perioder med projekt og/eller praktik

Du tager fagene på enten A-niveau, B-niveau eller C-niveau. A-niveauet er det højeste.

Undervisningen i dit kunstneriske fag eller idræt og i nogle af valgfagene foregår sammen med andre elever fra STX eller HF. Det vil sige, at holdet og lokalerne er anderledes end det, du kender fra HF-ASF klassen. Vi hjælper dig med at vælge dine valgfag.

 

Læs mere om fag og uddannelsesmål.

Elever i HF-ASF har mulighed foret udvidet samarbejde med en mentor. Mentoren hjælper dig med de individuelle udfordringer, der påvirker dit skolearbejde. Din mentor kan også hjælpe dig med, at du får struktur på din hverdag. Din mentor sørger løbende for, at dine lærere får besked, hvis du i en periode har særlige udfordringer, så skolen har mulighed for at tage de nødvendige hensyn.

Deltagelse i mentorordningen er valgfri og forudsætter at din egen hjemkommune betaler for din mentor. Spørg din UU-vejleder hvordan. Blanket til bevilling af mentorstøtte kan hentes her.

Elev rækker hånden op

”Min mentor holder fast i min struktur omkring skolen. Mentoren spørger fx om det går godt og hjælper mig, hvis jeg har brug for hjælp”

Max.

På HF ASF skal du til eksamen i alle fag, og du får ikke standpunktskarakterer.

Alle elever har en virtuel studiebog. Studiebogen er personlig, og du skal bruge den til at sætte mål for din egen studiemæssige og faglige udvikling. Alle dine lærere læser i din studiebog, og de udtaler sig også om dine faglige fremskridt.

Derudover står dine lærere også altid til rådighed for en fagsamtale på baggrund af dit engagement og dine skriftlige afleveringer.

For at blive optaget HF ASF skal du have en diagnose inden for autisme spektret. Ansøgningsfristen til klassen er den 1. marts. Det er din UU vejleder, som skal erklære dig parat til tilbuddet. Du søger gennem optagelse.dk.

Efter du har ansøgt om optagelse, indkalder vi dig til en visitationssamtale. Efter denne samtale får du besked på, om du er optaget. Ved visitationssamtalen deltager vores ASF vejleder samt en mentor med erfaring inden for området.

Elev rækker hånden op

”Det er en dejlig oplevelse at høre til i en klasse. Vi har et godt sammenhold. Det betyder at jeg åbner mere op og siger mere i timerne og snakker med de andre i frikvartererne”

Phillip, 1r.

Du har mulighed for at komme i brobygning hos os i begyndelsen af januar. Formålet med brobygningen er, at du får en bedre mulighed for at vurdere, om vores uddannelse og vores tilbud passer til dine ønsker og dine behov. Tilmelding til brobygning skal ske via din UU-vejleder.

Kort efter brobygning har vi hvert år et åbent hus-arrangement ved Aabenraa Statsskole, hvor det er muligt at komme på besøg sammen med pårørende, se skolen og høre mere om vores tilbud. Dato og tidspunkt vil du kunne se på skolens hjemmeside.

Næste skridt

reagensglad med forskellig farve væske

Søg optagelse

Ønsker du optagelse på HF ASF linjen? Så læs mere om optagelse her.
Elever arbejder

Vejledning

Du er altid velkommen til at stille spørgsmål eller besøge os. Kontakt vores ASF vejleder.
Studenter poserer

Bekendtgørelse