HF-fagpakker

Elever smiler og arbejder

Sikkerhed

Interesserer du dig for bevægelse, mennesket reaktionsmønstre, og hvordan man skaber sikkerhed for andre mennesker i tilspidsede situationer? Denne fagpakke henvender sig til sig til dig, der overvejer job indenfor f.eks. politiet, militæret eller falck?
Pige løber stærkt

Sundhed

Interesserer du dig for sundhed, menneskets fysiske og psykiske trivsel, natur og bæredygtighed? Denne fagpakke er til dig, der overvejer job som f. eks. sygeplejerske, bioanalytiker, fysioterapeut eller miljøteknolog.
Lars Løkke forklarer

Samfund

Interesserer du dig for psykologi og mennesket vilkår i en moderne verden samt politik, spin og globalisering? Denne fagpakke henvender sig til dig, der overvejer job som f.eks. pædagog, lærer, eller socialrådgiver.
Skole højformat

HF ASF

HF uddannelse for unge med autisme. For at blive optaget HF ASF skal du have en diagnose inden for autisme spektret. Ansøgningsfristen til klassen er den 1. marts. Det er din UU vejleder, som skal erklære dig parat til tilbuddet. Læs mere om HF ASF her.

Praktisk info om HF

Hf er en gymnasial uddannelse, som giver adgang til korte og mellemlange uddannelser.  På hf har du forskellige fag som spænder fra dansk og engelsk til biologi, religion og samfundsfag, og netop derfor giver hf dig et bredt og solidt fagligt fundament. På hf arbejder vi praksisnært og målrettet videre uddannelsesmuligheder, for vi ved, at det er vigtigt, at du får fingrene i virkeligheden i dit uddannelsesforløb. Du vil derfor møde flere projekt- og praktikforløb, hvor du kommer til at arbejde med forskellige emner i samarbejde med f. eks. lokale institutioner, virksomheder og foreninger. På hf ruster vi dig til dit fremtidige karrierevalg.

Du kan her se en præsentation af HF

Billede af RSH

Du kan altid kontakte os:

vejledning@statsskole.dk

Tlf. 74 62 23 11

På hf skal du have følgende fag:

 

Obligatoriske fag: dansk, engelsk, matematik og idræt eller et kunstnerisk fag.

Naturvidenskabelig faggruppe: biologi, geografi og kemi.

Kultur og samfundsfaggruppe: historie, religion og samfundsfag.

Fagpakkefag: når du vælger en fagpakke, har du to fagpakkefag. Se beskrivelsen af fagpakkerne nedenfor.

Valgfag: et valgfag.

Større skriftlig opgave.

Projekt og praktik.

 

Fagene følges på enten A- B- eller C-niveau. A er det højeste niveau.

HFs opbygning

På Hf skal du have obligatoriske fag, fagpakkefag, ét valgfag samt ét kunstnerisk fag eller idræt.

Oversigt over et hf forløb

Studieplaner og kompetencekatalog

Undervisningen følger derudover læreplanerne for de enkelte fag og studieplanerne for de enkelte klasser.

HF-fagpakker 2023 - 2025

Sikkerhed

Idræt B – Psykologi C

Fagpakken Sikkerhed henvender sig til dig, der interesserer dig for bevægelse og menneskets psyke. Du overvejer måske et job som politibetjent eller -kadet, falckredder eller inden for militæret. Hvis du ønsker en fremtid med et job, der indeholder sport og bevægelse som bevægelsespædagog, idrætslærer eller instruktør i f.eks. fitness, ski eller dykning, kan fagpakken også være for dig.
Du kan kun vælge fagpakken, hvis du har valgt idræt på C-niveau i 1. hf.

Interesserer du dig for spørgsmål som:
Hvordan kommunikerer vi bedst med mennesker i krise?
Hvad sker der med mig selv fysisk og psykisk ved en krævende idrætstest?
Hvorfor bliver nogle unge kriminelle?
Hvordan håndterer vi konflikter mellem mennesker?
Hvilke reaktioner er der i kroppen og sindet ved voldsomme situationer?

Du vil komme til at arbejde med, hvad kriser og konflikt er, og du vil møde virkelighedsnære problemstillinger, der udfordrer dig til at bruge din faglige viden til at håndtere en vanskelig og farlig situation. Du lærer også om kommunikationens virkemidler, hvorfor bestemte typer sprog og kropssprog virker bedre end andre, og om hvorfor et godt samarbejde kan være afgørende – både i skolen og i arbejdslivet. Din interesse for sport vil blive styrket, og du kommer til at udfordre dig selv ved afprøvning af mange forskellige idrætsgrene, herunder træningsplanlægning og fysiske tests.


Samfund

Samfundsfag B – Psykologi C

Fagpakken Samfund henvender sig til dig, der er interesseret i, hvordan et menneske
udvikler sig fra barn til voksen, og hvilke vilkår det har i nutidens samfund.
Du overvejer måske job som pædagog, lærer eller socialrådgiver.

Interesserer du dig for spørgsmål som:
Hvad kan årsagen være til et barns mistrivsel?
Hvad bruger vi vores skattekroner til?
Har samfundet et ansvar, når mennesker har det svært?
Hvad er social arv, og er den svær at bryde?
Hvordan påvirker vi hinanden, når vi er sammen i en gruppe?

Du vil komme til at arbejde med, hvordan vores samfund er opbygget, og hvordan det
fungerer. Vi vil arbejde med barnets udvikling, og hvad der skal til for at det bliver
velfungerende, men også hvad der skal til, for at et barn kan lære noget nyt og opleve
motivation for ny viden. Vi vil også undersøge, hvad der sker med et menneske, som er
udfordret fysisk eller psykisk, og hvordan vi som samfund håndterer det. Det betyder bl.a.
at du skal få en forståelse for vores samfunds opbygning og for, hvad det betyder for os,
at vi bor i en velfærdsstat.

Sundhed


Biologi B – Psykologi C

Fagpakken Sundhed henvender sig til dig, der er interesseret i, hvad der sker i hovedet
og i kroppen på et menneske. Du overvejer måske job som sygeplejerske, fysioterapeut
eller jordemoder.

Interesserer du dig for spørgsmål som:
Hvordan er sammenhængen mellem miljø og arv?
Hvilken betydning har omsorg og kærlighed for et menneskes udvikling?
Hvordan nedarver vi egenskaber fra vores forældre?
Er fedt og kulhydrater farlige for kroppen?
Hvad sker der med kroppen, når vi er aktive – og når vi er passive?

Du vil komme til at forstå, hvorfor vi som mennesker har forskellige livsstile, og hvilke
konsekvenser vores valg har for vores sundhed og livskvalitet. For hvad skal der til, for at
vi har en sund krop og psyke? Du vil få introduktion til, hvad det vil sige at møde
mennesker i kriser, som du måske kommer til at møde i et arbejde i sundhedsvæsenet,
og hvordan man kan møde og hjælpe disse mennesker i en svær situation.
Miljøbeskyttelse er også en del af fagpakken, for du kan få svar på, hvad vi skal gøre for
at stoppe den globale opvarmning, overbefolkning og den massive udledning af
plastikaffald i verdenshavene.

Sikkerhed

Sikkerhed

Idræt B – Psykologi C

Fagpakken Sikkerhed henvender sig til dig, der interesserer dig for bevægelse og menneskets psyke. Du overvejer måske et job som politibetjent eller -kadet, falckredder eller inden for militæret. Hvis du ønsker en fremtid med et job, der indeholder sport og bevægelse som bevægelsespædagog, idrætslærer eller instruktør i f.eks. fitness, ski eller dykning, kan fagpakken også være for dig.
Du kan kun vælge fagpakken, hvis du har valgt idræt på C-niveau i 1. hf.

Interesserer du dig for spørgsmål som:
Hvordan kommunikerer vi bedst med mennesker i krise?
Hvad sker der med mig selv fysisk og psykisk ved en krævende idrætstest?
Hvorfor bliver nogle unge kriminelle?
Hvordan håndterer vi konflikter mellem mennesker?
Hvilke reaktioner er der i kroppen og sindet ved voldsomme situationer?

Du vil komme til at arbejde med, hvad kriser og konflikt er, og du vil møde virkelighedsnære problemstillinger, der udfordrer dig til at bruge din faglige viden til at håndtere en vanskelig og farlig situation. Du lærer også om kommunikationens virkemidler, hvorfor bestemte typer sprog og kropssprog virker bedre end andre, og om hvorfor et godt samarbejde kan være afgørende – både i skolen og i arbejdslivet. Din interesse for sport vil blive styrket, og du kommer til at udfordre dig selv ved afprøvning af mange forskellige idrætsgrene, herunder træningsplanlægning og fysiske tests.


Samfund

Samfund

Samfundsfag B – Psykologi C

Fagpakken Samfund henvender sig til dig, der er interesseret i, hvordan et menneske
udvikler sig fra barn til voksen, og hvilke vilkår det har i nutidens samfund.
Du overvejer måske job som pædagog, lærer eller socialrådgiver.

Interesserer du dig for spørgsmål som:
Hvad kan årsagen være til et barns mistrivsel?
Hvad bruger vi vores skattekroner til?
Har samfundet et ansvar, når mennesker har det svært?
Hvad er social arv, og er den svær at bryde?
Hvordan påvirker vi hinanden, når vi er sammen i en gruppe?

Du vil komme til at arbejde med, hvordan vores samfund er opbygget, og hvordan det
fungerer. Vi vil arbejde med barnets udvikling, og hvad der skal til for at det bliver
velfungerende, men også hvad der skal til, for at et barn kan lære noget nyt og opleve
motivation for ny viden. Vi vil også undersøge, hvad der sker med et menneske, som er
udfordret fysisk eller psykisk, og hvordan vi som samfund håndterer det. Det betyder bl.a.
at du skal få en forståelse for vores samfunds opbygning og for, hvad det betyder for os,
at vi bor i en velfærdsstat.

Sundhed

Sundhed


Biologi B – Psykologi C

Fagpakken Sundhed henvender sig til dig, der er interesseret i, hvad der sker i hovedet
og i kroppen på et menneske. Du overvejer måske job som sygeplejerske, fysioterapeut
eller jordemoder.

Interesserer du dig for spørgsmål som:
Hvordan er sammenhængen mellem miljø og arv?
Hvilken betydning har omsorg og kærlighed for et menneskes udvikling?
Hvordan nedarver vi egenskaber fra vores forældre?
Er fedt og kulhydrater farlige for kroppen?
Hvad sker der med kroppen, når vi er aktive – og når vi er passive?

Du vil komme til at forstå, hvorfor vi som mennesker har forskellige livsstile, og hvilke
konsekvenser vores valg har for vores sundhed og livskvalitet. For hvad skal der til, for at
vi har en sund krop og psyke? Du vil få introduktion til, hvad det vil sige at møde
mennesker i kriser, som du måske kommer til at møde i et arbejde i sundhedsvæsenet,
og hvordan man kan møde og hjælpe disse mennesker i en svær situation.
Miljøbeskyttelse er også en del af fagpakken, for du kan få svar på, hvad vi skal gøre for
at stoppe den globale opvarmning, overbefolkning og den massive udledning af
plastikaffald i verdenshavene.

HF-fagpakker 2022 - 2024

Sikkerhed

Idræt B – Psykologi C

Fagpakken Sikkerhed henvender sig til dig, der interesserer dig for bevægelse og menneskets psyke. Du overvejer måske et job som politibetjent eller -kadet, falckredder eller inden for militæret. Hvis du ønsker en fremtid med et job, der indeholder sport og bevægelse som bevægelsespædagog, idrætslærer eller instruktør i f.eks. fitness, ski eller dykning, kan fagpakken også være for dig.
Du kan kun vælge fagpakken, hvis du har valgt idræt på C-niveau i 1. hf.

Interesserer du dig for spørgsmål som:
Hvordan kommunikerer vi bedst med mennesker i krise?
Hvad sker der med mig selv fysisk og psykisk ved en krævende idrætstest?
Hvorfor bliver nogle unge kriminelle?
Hvordan håndterer vi konflikter mellem mennesker?
Hvilke reaktioner er der i kroppen og sindet ved voldsomme situationer?

Du vil komme til at arbejde med, hvad kriser og konflikt er, og du vil møde virkelighedsnære problemstillinger, der udfordrer dig til at bruge din faglige viden til at håndtere en vanskelig og farlig situation. Du lærer også om kommunikationens virkemidler, hvorfor bestemte typer sprog og kropssprog virker bedre end andre, og om hvorfor et godt samarbejde kan være afgørende – både i skolen og i arbejdslivet. Din interesse for sport vil blive styrket, og du kommer til at udfordre dig selv ved afprøvning af mange forskellige idrætsgrene, herunder træningsplanlægning og fysiske tests.


Samfund

Samfundsfag B – Psykologi C

Fagpakken Samfund henvender sig til dig, der er interesseret i, hvordan et menneske
udvikler sig fra barn til voksen, og hvilke vilkår det har i nutidens samfund.
Du overvejer måske job som pædagog, lærer eller socialrådgiver.

Interesserer du dig for spørgsmål som:
Hvad kan årsagen være til et barns mistrivsel?
Hvad bruger vi vores skattekroner til?
Har samfundet et ansvar, når mennesker har det svært?
Hvad er social arv, og er den svær at bryde?
Hvordan påvirker vi hinanden, når vi er sammen i en gruppe?

Du vil komme til at arbejde med, hvordan vores samfund er opbygget, og hvordan det
fungerer. Vi vil arbejde med barnets udvikling, og hvad der skal til for at det bliver
velfungerende, men også hvad der skal til, for at et barn kan lære noget nyt og opleve
motivation for ny viden. Vi vil også undersøge, hvad der sker med et menneske, som er
udfordret fysisk eller psykisk, og hvordan vi som samfund håndterer det. Det betyder bl.a.
at du skal få en forståelse for vores samfunds opbygning og for, hvad det betyder for os,
at vi bor i en velfærdsstat.

Sundhed


Biologi B – Psykologi C

Fagpakken Sundhed henvender sig til dig, der er interesseret i, hvad der sker i hovedet
og i kroppen på et menneske. Du overvejer måske job som sygeplejerske, fysioterapeut
eller jordemoder.

Interesserer du dig for spørgsmål som:
Hvordan er sammenhængen mellem miljø og arv?
Hvilken betydning har omsorg og kærlighed for et menneskes udvikling?
Hvordan nedarver vi egenskaber fra vores forældre?
Er fedt og kulhydrater farlige for kroppen?
Hvad sker der med kroppen, når vi er aktive – og når vi er passive?

Du vil komme til at forstå, hvorfor vi som mennesker har forskellige livsstile, og hvilke
konsekvenser vores valg har for vores sundhed og livskvalitet. For hvad skal der til, for at
vi har en sund krop og psyke? Du vil få introduktion til, hvad det vil sige at møde
mennesker i kriser, som du måske kommer til at møde i et arbejde i sundhedsvæsenet,
og hvordan man kan møde og hjælpe disse mennesker i en svær situation.
Miljøbeskyttelse er også en del af fagpakken, for du kan få svar på, hvad vi skal gøre for
at stoppe den globale opvarmning, overbefolkning og den massive udledning af
plastikaffald i verdenshavene.

Sikkerhed

Sikkerhed

Idræt B – Psykologi C

Fagpakken Sikkerhed henvender sig til dig, der interesserer dig for bevægelse og menneskets psyke. Du overvejer måske et job som politibetjent eller -kadet, falckredder eller inden for militæret. Hvis du ønsker en fremtid med et job, der indeholder sport og bevægelse som bevægelsespædagog, idrætslærer eller instruktør i f.eks. fitness, ski eller dykning, kan fagpakken også være for dig.
Du kan kun vælge fagpakken, hvis du har valgt idræt på C-niveau i 1. hf.

Interesserer du dig for spørgsmål som:
Hvordan kommunikerer vi bedst med mennesker i krise?
Hvad sker der med mig selv fysisk og psykisk ved en krævende idrætstest?
Hvorfor bliver nogle unge kriminelle?
Hvordan håndterer vi konflikter mellem mennesker?
Hvilke reaktioner er der i kroppen og sindet ved voldsomme situationer?

Du vil komme til at arbejde med, hvad kriser og konflikt er, og du vil møde virkelighedsnære problemstillinger, der udfordrer dig til at bruge din faglige viden til at håndtere en vanskelig og farlig situation. Du lærer også om kommunikationens virkemidler, hvorfor bestemte typer sprog og kropssprog virker bedre end andre, og om hvorfor et godt samarbejde kan være afgørende – både i skolen og i arbejdslivet. Din interesse for sport vil blive styrket, og du kommer til at udfordre dig selv ved afprøvning af mange forskellige idrætsgrene, herunder træningsplanlægning og fysiske tests.


Samfund

Samfund

Samfundsfag B – Psykologi C

Fagpakken Samfund henvender sig til dig, der er interesseret i, hvordan et menneske
udvikler sig fra barn til voksen, og hvilke vilkår det har i nutidens samfund.
Du overvejer måske job som pædagog, lærer eller socialrådgiver.

Interesserer du dig for spørgsmål som:
Hvad kan årsagen være til et barns mistrivsel?
Hvad bruger vi vores skattekroner til?
Har samfundet et ansvar, når mennesker har det svært?
Hvad er social arv, og er den svær at bryde?
Hvordan påvirker vi hinanden, når vi er sammen i en gruppe?

Du vil komme til at arbejde med, hvordan vores samfund er opbygget, og hvordan det
fungerer. Vi vil arbejde med barnets udvikling, og hvad der skal til for at det bliver
velfungerende, men også hvad der skal til, for at et barn kan lære noget nyt og opleve
motivation for ny viden. Vi vil også undersøge, hvad der sker med et menneske, som er
udfordret fysisk eller psykisk, og hvordan vi som samfund håndterer det. Det betyder bl.a.
at du skal få en forståelse for vores samfunds opbygning og for, hvad det betyder for os,
at vi bor i en velfærdsstat.

Sundhed

Sundhed


Biologi B – Psykologi C

Fagpakken Sundhed henvender sig til dig, der er interesseret i, hvad der sker i hovedet
og i kroppen på et menneske. Du overvejer måske job som sygeplejerske, fysioterapeut
eller jordemoder.

Interesserer du dig for spørgsmål som:
Hvordan er sammenhængen mellem miljø og arv?
Hvilken betydning har omsorg og kærlighed for et menneskes udvikling?
Hvordan nedarver vi egenskaber fra vores forældre?
Er fedt og kulhydrater farlige for kroppen?
Hvad sker der med kroppen, når vi er aktive – og når vi er passive?

Du vil komme til at forstå, hvorfor vi som mennesker har forskellige livsstile, og hvilke
konsekvenser vores valg har for vores sundhed og livskvalitet. For hvad skal der til, for at
vi har en sund krop og psyke? Du vil få introduktion til, hvad det vil sige at møde
mennesker i kriser, som du måske kommer til at møde i et arbejde i sundhedsvæsenet,
og hvordan man kan møde og hjælpe disse mennesker i en svær situation.
Miljøbeskyttelse er også en del af fagpakken, for du kan få svar på, hvad vi skal gøre for
at stoppe den globale opvarmning, overbefolkning og den massive udledning af
plastikaffald i verdenshavene.

HF-fagpakker 2021 - 2023

Sikkerhed

Idræt B – Psykologi C

Fagpakken Sikkerhed henvender sig til dig, der interesserer dig for bevægelse og menneskets psyke. Du overvejer måske et job som politibetjent eller -kadet, falckredder eller inden for militæret. Hvis du ønsker en fremtid med et job, der indeholder sport og bevægelse som bevægelsespædagog, idrætslærer eller instruktør i f.eks. fitness, ski eller dykning, kan fagpakken også være for dig.
Du kan kun vælge fagpakken, hvis du har valgt idræt på C-niveau i 1. hf.

Interesserer du dig for spørgsmål som:
Hvordan kommunikerer vi bedst med mennesker i krise?
Hvad sker der med mig selv fysisk og psykisk ved en krævende idrætstest?
Hvorfor bliver nogle unge kriminelle?
Hvordan håndterer vi konflikter mellem mennesker?
Hvilke reaktioner er der i kroppen og sindet ved voldsomme situationer?

Du vil komme til at arbejde med, hvad kriser og konflikt er, og du vil møde virkelighedsnære problemstillinger, der udfordrer dig til at bruge din faglige viden til at håndtere en vanskelig og farlig situation. Du lærer også om kommunikationens virkemidler, hvorfor bestemte typer sprog og kropssprog virker bedre end andre, og om hvorfor et godt samarbejde kan være afgørende – både i skolen og i arbejdslivet. Din interesse for sport vil blive styrket, og du kommer til at udfordre dig selv ved afprøvning af mange forskellige idrætsgrene, herunder træningsplanlægning og fysiske tests.


Samfund

Samfundsfag B – Psykologi C

Fagpakken Samfund henvender sig til dig, der er interesseret i, hvordan et menneske
udvikler sig fra barn til voksen, og hvilke vilkår det har i nutidens samfund.
Du overvejer måske job som pædagog, lærer eller socialrådgiver.

Interesserer du dig for spørgsmål som:
Hvad kan årsagen være til et barns mistrivsel?
Hvad bruger vi vores skattekroner til?
Har samfundet et ansvar, når mennesker har det svært?
Hvad er social arv, og er den svær at bryde?
Hvordan påvirker vi hinanden, når vi er sammen i en gruppe?

Du vil komme til at arbejde med, hvordan vores samfund er opbygget, og hvordan det
fungerer. Vi vil arbejde med barnets udvikling, og hvad der skal til for at det bliver
velfungerende, men også hvad der skal til, for at et barn kan lære noget nyt og opleve
motivation for ny viden. Vi vil også undersøge, hvad der sker med et menneske, som er
udfordret fysisk eller psykisk, og hvordan vi som samfund håndterer det. Det betyder bl.a.
at du skal få en forståelse for vores samfunds opbygning og for, hvad det betyder for os,
at vi bor i en velfærdsstat.

Sundhed


Biologi B – Psykologi C

Fagpakken Sundhed henvender sig til dig, der er interesseret i, hvad der sker i hovedet
og i kroppen på et menneske. Du overvejer måske job som sygeplejerske, fysioterapeut
eller jordemoder.

Interesserer du dig for spørgsmål som:
Hvordan er sammenhængen mellem miljø og arv?
Hvilken betydning har omsorg og kærlighed for et menneskes udvikling?
Hvordan nedarver vi egenskaber fra vores forældre?
Er fedt og kulhydrater farlige for kroppen?
Hvad sker der med kroppen, når vi er aktive – og når vi er passive?

Du vil komme til at forstå, hvorfor vi som mennesker har forskellige livsstile, og hvilke
konsekvenser vores valg har for vores sundhed og livskvalitet. For hvad skal der til, for at
vi har en sund krop og psyke? Du vil få introduktion til, hvad det vil sige at møde
mennesker i kriser, som du måske kommer til at møde i et arbejde i sundhedsvæsenet,
og hvordan man kan møde og hjælpe disse mennesker i en svær situation.
Miljøbeskyttelse er også en del af fagpakken, for du kan få svar på, hvad vi skal gøre for
at stoppe den globale opvarmning, overbefolkning og den massive udledning af
plastikaffald i verdenshavene.

Sikkerhed

Sikkerhed

Idræt B – Psykologi C

Fagpakken Sikkerhed henvender sig til dig, der interesserer dig for bevægelse og menneskets psyke. Du overvejer måske et job som politibetjent eller -kadet, falckredder eller inden for militæret. Hvis du ønsker en fremtid med et job, der indeholder sport og bevægelse som bevægelsespædagog, idrætslærer eller instruktør i f.eks. fitness, ski eller dykning, kan fagpakken også være for dig.
Du kan kun vælge fagpakken, hvis du har valgt idræt på C-niveau i 1. hf.

Interesserer du dig for spørgsmål som:
Hvordan kommunikerer vi bedst med mennesker i krise?
Hvad sker der med mig selv fysisk og psykisk ved en krævende idrætstest?
Hvorfor bliver nogle unge kriminelle?
Hvordan håndterer vi konflikter mellem mennesker?
Hvilke reaktioner er der i kroppen og sindet ved voldsomme situationer?

Du vil komme til at arbejde med, hvad kriser og konflikt er, og du vil møde virkelighedsnære problemstillinger, der udfordrer dig til at bruge din faglige viden til at håndtere en vanskelig og farlig situation. Du lærer også om kommunikationens virkemidler, hvorfor bestemte typer sprog og kropssprog virker bedre end andre, og om hvorfor et godt samarbejde kan være afgørende – både i skolen og i arbejdslivet. Din interesse for sport vil blive styrket, og du kommer til at udfordre dig selv ved afprøvning af mange forskellige idrætsgrene, herunder træningsplanlægning og fysiske tests.


Samfund

Samfund

Samfundsfag B – Psykologi C

Fagpakken Samfund henvender sig til dig, der er interesseret i, hvordan et menneske
udvikler sig fra barn til voksen, og hvilke vilkår det har i nutidens samfund.
Du overvejer måske job som pædagog, lærer eller socialrådgiver.

Interesserer du dig for spørgsmål som:
Hvad kan årsagen være til et barns mistrivsel?
Hvad bruger vi vores skattekroner til?
Har samfundet et ansvar, når mennesker har det svært?
Hvad er social arv, og er den svær at bryde?
Hvordan påvirker vi hinanden, når vi er sammen i en gruppe?

Du vil komme til at arbejde med, hvordan vores samfund er opbygget, og hvordan det
fungerer. Vi vil arbejde med barnets udvikling, og hvad der skal til for at det bliver
velfungerende, men også hvad der skal til, for at et barn kan lære noget nyt og opleve
motivation for ny viden. Vi vil også undersøge, hvad der sker med et menneske, som er
udfordret fysisk eller psykisk, og hvordan vi som samfund håndterer det. Det betyder bl.a.
at du skal få en forståelse for vores samfunds opbygning og for, hvad det betyder for os,
at vi bor i en velfærdsstat.

Sundhed

Sundhed


Biologi B – Psykologi C

Fagpakken Sundhed henvender sig til dig, der er interesseret i, hvad der sker i hovedet
og i kroppen på et menneske. Du overvejer måske job som sygeplejerske, fysioterapeut
eller jordemoder.

Interesserer du dig for spørgsmål som:
Hvordan er sammenhængen mellem miljø og arv?
Hvilken betydning har omsorg og kærlighed for et menneskes udvikling?
Hvordan nedarver vi egenskaber fra vores forældre?
Er fedt og kulhydrater farlige for kroppen?
Hvad sker der med kroppen, når vi er aktive – og når vi er passive?

Du vil komme til at forstå, hvorfor vi som mennesker har forskellige livsstile, og hvilke
konsekvenser vores valg har for vores sundhed og livskvalitet. For hvad skal der til, for at
vi har en sund krop og psyke? Du vil få introduktion til, hvad det vil sige at møde
mennesker i kriser, som du måske kommer til at møde i et arbejde i sundhedsvæsenet,
og hvordan man kan møde og hjælpe disse mennesker i en svær situation.
Miljøbeskyttelse er også en del af fagpakken, for du kan få svar på, hvad vi skal gøre for
at stoppe den globale opvarmning, overbefolkning og den massive udledning af
plastikaffald i verdenshavene.