Undervisningsmiljøvurdering 2021

 

Ifølge undervisningsmiljøloven Undervisningsmiljøloven (retsinformation.dk) skal uddannelsesstedets ledelse sørge for at opfylde lovkravet om kortlægning af undervisningsmiljøet mindst hvert 3. år.

 

Fysisk og æstetisk undervisningsmiljø ved Aabenraa Statsskole, forår 2021

 

Baggrund og proces:

På Aabenraa Statsskole har alle elever i slutningen af 2020 besvaret et spørgeskema, der har kortlagt det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø. Elevrådet udpegede i februar fire elever, der deltog i analysearbejdet af resultaterne ved et møde. Eleverne fandt i fællesskab med AMO-repræsentanter, frem til et antal udfordringer og lavede en handlingsplan for disse.

 

Handlingsplan med deadlines og opfølgning

 

Problem/udfordringHandlingDeadlineOpfølgning ultimo 2021 – status
StøjPibelyd i lamperne i a-fløjenLamperne skiftes til LEDUltimo 2021Er udbedret
StrømManglende adgang til strøm i m-fløjenM-fløjens lokaler tjekkes for bedre adgang til strøm i bordene1. april 2021Er udbedret. Tilbagevendende udfordring pga. hyppig ommøblering grundet sammenspil mm.
NetværkSvigtende netværk nogle steder på skolenDer opsættes flere access-points til netværk i D+E-fløj1. april 2021Er udbedret
NetværkBøvlet at klasselokalers udstyr skal være kompatibelt med diverse stik og indgange/udgangeDer etableres Chrome Cast, der hvor det er teknisk muligt1. april 2021Hovedparten af skolens klasselokaler har fået etableret Chrome Cast
KlasselokalerNogle lokaler har stole, der er dårlige at sidde påTræstole i klasser udskiftes til indstillelige stole med hjulUge 16 2021Stole er udskiftet
KlasselokalerMange lokaler er kedelige – (c-fløj med farvet væg er bedre)Efterhånden som lokalerne skal males, gives en af væggene farve.

Når vi må møde igen efter pandemien, mødes kunstudvalget og drøfter muligheder.

2. halvår 2021Udskudt til 2023
KlasselokalerTræls at have overtøj på stolene, svært at komme forbi, når det fylder så megetDer ophænges knager i lokaler, hvor pladsen tillader det.1. april 2021Er udbedret
ToiletterPå nogle af skolens toiletter mangler diverse inventarDer opsættes madameposer og holdere til toiletpapir, der hvor de mangler1. april 2021Er udbedret
ToiletterDer mangler ofte sæbe i dispenserneRengøringspersonalet gøres opmærksom på sæbemangel. Der opsættes ekstra dispensere hvor det skønnes hensigtsmæssigt1. april 2021Er udbedret
ToiletterKurve til papirhåndklæder er ofte overfyldte og papir ender på gulvetDer opsættes større kurve til papirhåndklæder ved håndvaskene, hvor det vurderes muligtForår 2021Gennemgang foretaget. Ej muligt at opsætte større kurve på grund af pladsmangel.
ToiletterDer er dårlig lugt på nogle af skolens toiletter.Ventilationen i toiletterne mellem A og B-fløjen justeres/forbedres. I forbindelse med udskiftning af ventilationsanlægget i A-fløjen efterår 2021 sker yderligere forbedringUdgangen af 2021Er udbedret og udskiftet.
SkolegårdNogle gange er alle borde/bænke optagetDet undersøges om der kan stilles flere borde/bænke op under hensyn til brandvej mm.Forår 2021Der er opstillet et par ekstra sæt, de få steder hvor det har været muligt.
SkolegårdDer er aktivitetsmuligheder, kan der komme flere?Der etableres forskellige aktiviteter i form af balance-stænger mm.Udgangen af 2021Udskudt til 2023
RengøringDer er tyggegummi/snusposer under borde og stole mmHele skolen rengøres for tyggegummi og snusposer1. april 2021Er udbedret og skal løbende vedligeholdes

 

 

 

Psykisk undervisningsmiljø ved Aabenraa Statsskole, forår 2022

 

I den årlige elevtrivselsundersøgelse afdækkes det psykiske undervisningsmiljø via følgende indikatorer: Mobning, pres og bekymringer, social trivsel. Tallene i () viser landsgennemsnittet

 

 

Social trivselPres og bekymringerMobning
20194,7 (4,7)2,8 (2,7)4,1 (4,1)
20204,7 (4,7)2,7 (2,7)4,0 (4,1)
20214,7 (4,7)2,5 (2,5)4,1 (4,2)

 

Aabenraa Statsskoles psykiske undervisningsmiljø er kendetegnet ved at være meget tæt på landsgennemsnittet, hvilket er overordnet set er tilfredsstillende.

 

Såvel lærere som studievejledere og ledelse har fokus på at fremme det gode psykiske undervisningsmiljø og koordinerer og iværksætter indsatser for at vedligeholde og forbedre dette. Ud over skolens studie- og ordensregler samt anti-mobbestrategi er der et klasseteam omkring hver klasse.

 

Særligt fokus fra 2020

Under og efter corona-pandemien har Aabenraa Statsskole prioriteret at sætte ekstra fokus på det psykiske undervisningsmiljø, således at der har været afholdt hyppige trivselssamtaler med udsatte elever og der har været arrangeret en del trivselsfremmende aktiviteter i alle klasserne og på skolens som helhed.

 

Fra og med skoleåret 2022-23 er skolen deltager i projekt ”Godt igennem uddannelse”, som er et kursusforløb for unge, der har brug for støtte til at mestre hverdagen som følge af stress, angst eller depression.

 

/Januar 2022