Featured indlæg på forsideFor forældreNyhedBlåt logo til statsskolen

Aabenraa Statsskole har mandag den 7. september været lukket og eleverne sendt hjem til virtuel undervisning, da en elev fra 3g er testet positiv for Covid19.
Rektor har i løbet af mandag været i kontakt med relevante sundhedsmyndigheder i forbindelse med skolens håndtering af situationen samt smitteopsporing af nære kontakter.

Rektor har mandag eftermiddag sendt orienteringsbreve ud til skolens elever via Lectio samt til forældre til elever under 18 år. I brevene orienterer rektor om, hvordan man som elev skal forholde sig til situationen.

Aabenraa Statsskole åbner igen tirsdag den 8. september, og elever der ikke regnes som nære kontakter skal møde til almindelig undervisning.

Elever i 1g, 1hf og 2g regnes ikke som nære kontakter og kan derfor møde ind til undervisning på skolen tirsdag morgen.

3g og 2hf vil nogle elever møde ind til fysisk undervisning på skolen tirsdag, mens andre modtager virtuel undervisning hjemme, da de regnes for nære kontakter. I sit orienteringsbrev til eleverne i 3g og 2hf informerer rektor om, hvornår man regnes som en nær kontakt, og hvordan man i så fald skal forholde sig.

Hvis man er i tvivl, om man betegnes som en nær kontakt med smittede elev pga. fritidsaktiviteter, skal man ringe til Corona Hotline på telefon 70200233 for at få deres rådgivning. Skolen kan/må ikke rådgive om dette.

 

 

På siden Coronavirus/COVID19. Håndtering på Aabenraa Statsskole kan du løbende holde dig opdateret, hvis der er nyt fra skolen.